Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2015;10(3-4):53-108.

CC2015_3-4

Drugi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica u 2015. godini izašao je na 56 stranica i u cijelosti je posvećen proširenim sažecima sa skupa CroEcho 2015 koji se održava u Opatiji od 28. do 30. svibnja 2015. godine. Nakon podataka o organizaciji skupa, slijedi uvodnik te sažeci koji su organizirani u tri skupine: znanstveni sažeci, prikazi slučajeva i kratki osvrti. Kao i inače, broj završava sponzoriranim člankom o rezultatima istraživanja sa statinima koja su provedena od farmaceutske tvrtke Krka-Farma d.o.o..

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Novosti

Medix, broj 115/116, travanj 2015.

Medix 115-116_naslovnica mala

Tema broja: Ozljede u djece i adolescenata

Prvi dvobroj časopisa Medix u 2015. godini izašao je na 252 stranice. Tema broja nosi naziv “Ozljede u djece i adolescenata”. Gosti urednici su prof. dr. sc. Anko Antabak i Zoran Bahtijarević, dr. med. Sadržaj ovog broja detaljno je objavljen na poveznici http://www.medix.com.hr/izdanje.php.

Pored članaka iz naslovne teme, izdvajamo pregledne članke iz drugih područja medicine te niz izvješća sa stručnih događanja. Tako iz područja zbrinjavanja srčanožilnih bolesti pročitajte izvješća sa III. međunarodnog simpozija o hipertenziji, XXII. kongresa liječnika obiteljske medicine. VI. poslijediplomskog tečaja Klinička endokrinologija, Simpozija “Debela djeca – debeli odrasli”, V. kongresa Hrvatskog torakalnog društva i dr. Od tema interesantnim kardiolozima pročitajte članak o interakciji bolesti gornjih i donjih dišnih puteva, rivaroksabanu u kardioverziji fibrilacije atrija, terapiji fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih vena te primjeni NOAK-a u pacijenata s kroničnom bubrežnom insuficijencijom.
U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja i ovaj puta je pripremljen test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika.

U dogovoru s glavnim urednikom časopisa Medix za čitatelje kardio.hr donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

  • Mirna Šitum, Ivana Portolan Pajić, Hrvoje Beclin. I. simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba. 041-042
  • Jelena Kos. III. međunarodni simpozij o hipertenziji – translacijska medicina u hipertenziji. 047-048
  • Tajana Cikač, Blaženka Fijačko, Kristina Sambol. XXII. kongres liječnika obiteljske medicine – „Metabolički sindrom i polipragmazija u obiteljskoj medicini“. 050-054
  • Marija Troskot. Simpozij „Debela djeca – debeli odrasli“ i Obesity Management Task Force tečaj. 063-065
  • Davor Vagić. Interakcija bolesti gornjih i donjih dišnih puteva. 119-120
  • Vesna Školnik-Popović, Milivoj Jovančević. Infekcije dišnih puteva i boravak u kolektivu. 126-130
  • Davor Puljević. Terapija fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih vena. 212-216
  • Darko Počanić. Primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom. 218-220

Novosti

Komunikacija o sigurnosti primjene lijekova i učinkovitost komunikacije

logo-halmed

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), u suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom (HKD), Hrvatskim društvom obiteljskih doktora (HDOD) i Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD), provodi anketu o stavovima zdravstvenih radnika o tome kako regulatorna tijela za lijekove, poput HALMED-a u Hrvatskoj, komuniciraju nova sigurnosna pitanja koja se odnose na primjenu lijekova prema zdravstvenim radnicima. (više…)

Novosti

Zatajivanje srca u Hrvatskoj

Novosti

Program Europskog kardiološkog društva za globalno podizanje svijesti o zatajivanju srca – hrvatski doprinos