Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2016;11(8):305-348.

CC_2016-8

Drugi ljetni broj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 44 stranice. Sastoji se od četiri članka, a započinje preglednim radom Radne skupine za akutni koronarni sindrom HKD-a koji donosi stanje liječenja akutnog koronarnog sindroma u Republici Hrvatskoj, kao i novi postupnik za liječenje. Slijedi uvodnik RS za angiologiju i periferne vaskularne bolesti HKD-a o stanju dijagnostike i liječenja iz područja periferne cirkulacije. U trećem, preglednom, članku pročitajte o sposobnosti kardiovaskularnih bolesnika za upravljanje motornim vozilima. Broj završava preglednim radom o inhibitorima PCSK9 – novoj skupini lijekova koja se koristi u liječenju dislipidemija.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2016;11(7):213-304.

CC2016_7

Prvi ljetni broj časopisa Cardiologia Croatica za 2016. godinu izašao je na 92 stranice. Sastoji se od četiri pregledna članka iz serije The Year in Cardiology 2015 preuzetih iz vodećeg europskog kardiološkog časopisa European Heart Journal, koja su dobivena aktivnostima Mreže urednika europskih nacionalnih kardioloških časopisa uz još sedam različitih priloga.

Srpanjski broj započinje uvodnikom Radne skupine za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju HKD-a nakon kojeg slijedi pregledni rad o stanju na području prevencije kardiovaskularnih bolesti. Slijedi uvodnik RS za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD-a i u nastavku pregledni članak o novostima na polju slikovnih prikaza te kratak prikaz nedavno objavljenog priručnika The EACVI Echo Handbook. Stanje na području aritmija i uređaja za elektroterapiju u Hrvatskoj donosi uvodnik RS za aritmije i elektrostimulaciju HKD-a, nakon čega pročitajte pregledni članak o istoj temi. Zadnji uvodnik o stanju u području zatajivanja srca napisala je odgovarajuća RS HKD-a, nakon kojeg je slijedi pregledni članak s istom temom. Pred kraj broja donosimo pregledni članak o kardiovaskularnoj sigurnosti oralnih antidijabetika i sponzorirani stručni rad o dobrobitima visokih doza statina.

Pozivamo članove Hrvatskog kardiološkog društva da ažuriraju svoje podatke za pretplatu na časopis – molimo poslati aktualnu poštansku adresu na adresu elektroničke pošte kardio@kardio.hr na koju zaprimamo i buduće članke.

Urednički odbor Cardiologia Croatica

(više…)

Stručni članci

Akutni koronarni sindrom u Republici Hrvatskoj

hrvatsko kardiolosko drustvo logo 300

Doc. dr. sc. Zdravko Babić, Marin Pavlov, dr.med.

Hrvatska u području liječenja akutnoga koronarnog sindroma metodama intervencijske kardiologije (perkutane koronarne intervencije, PCI) vrlo usko prati svjetske rezultate unatoč relativno niskim ulaganjima u zdravstveni sustav u usporedbi s razvijenim zemljama. U posljednjih desetak godina, otkada postoji Hrvatska mreža primarne PCI, hitno je liječeno nešto više od 15 000 bolesnika s akutnim infarktom miokarda s elevacijom ST segmenta (STEMI), a, prema istom principu, liječe se i drugi bolesnici s nestabilnim akutnim koronarnim sindromom. U posljednjim godinama mreža zbrinjava oko 540 – 550 bolesnika s akutnim STEMI-jem na milijun stanovnika, a svaki od jedanaest PCI centara koji rade na principu 24/7 zbrinjava prosječno nešto više od 384 000 stanovnika. Prema trendovima zadnjih deset godina, jasan je porast rizičnoga profila tih bolesnika uz održavanje rezultata liječenja na razinama komparabilnima s onima sličnima PCI mrežama (postproceduralni TIMI III protok do 91 %, unutarbolnički mortalitet od 4,4 do 6,3%). Budući su planovi razvijanje kontinuiranoga prospektivnog elektroničkog Registra invazivne i intervencijske kardiologije te akutnoga koronarnog sindroma, daljnje skraćivanje reperfuzijskih vremena, daljnje povećanje uvođenja optimalnih lijekova i materijala u liječenje ovakvih bolesnika te optimizacija liječenja i akutnog infarkta miokarda bez elevacije ST segmenta na cijelom području Republike Hrvatske…

(više…)

Novosti

Postupnik dijagnostike i liječenja akutnog infarkta miokarda

HKD_logo_srce

U posljednjih šest mjeseci Hrvatsko kardiološko društvo je putem radnih skupina za akutni koronarni sindrom te invazivnu i intervencijsku kardiologiju izradilo Postupnik dijagnostike i liječenja akutnog infarkta miokarda. Formiranje navedenog postupnika započeto je kroz kardiološke skupove organizirane tijekom jeseni 2015. godine u Slavonskom Brodu, Krapinskim Toplicama i Rijeci, na kojima su sakupljeni prijedlozi, da bi potom prijedlog riječke skupine bio izabran kao njegova osnova. Na kongresu invazivne i intervencijske kardiologije CROINTERVENT u ožujku 2016. godine u Zagrebu postupnik je dat na javnu raspravu, a nakon završne recenzije od strane vodstva Hrvatskog kardiološkog društva te dviju navedenih radnih skupina, Postupnik je štampan. Potom je započeta njegova distribucija po Objedinjenim hitnim prijemima, Hitnim medicinskim pomoćima, kardiološkim i internističkim odjelima te drugim zdravstvenim ustanovama. Postupnik je nastao u skladu s recentnim smjernicama za liječenje infarkta miokarda sa i bez ST-elevacije Europskog kardiološkog društva, sažetim da bi bile što preglednije i razumljivije liječnicima i ostalom medicinskom osoblju koje sudjeluje u hitnom zbrinjavanju akutnog infarkta miokarda te se nadamo da će u tome smislu i potvrditi važnost svoga nastanka i postojanja.

Doc.dr.sc. Zdravko Babić
Predsjednik Radne skupine za akutni koronarni sindrom
Hrvatsko kardiološko društvo

Doc.dr.sc. Eduard Margetić
Predsjednik Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju
Hrvatsko kardiološko društvo

Akademik Davor Miličić
Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva

Postupnik –  pdf  (774 kB)

Stručni članci

Kardiologija 2015.: periferna cirkulacija

hkd-logo

prof. dr. sc. Ljiljana Banfić

Na inicijativu Hrvatskoga kardiološkog društva (HKD) Radna skupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti odlučila je osvrnuti se na stanje u hrvatskoj angiologiji tijekom 2015. godine, a po uzoru na inicijativu Radne skupine za perifernu cirkulaciju Europskoga kardiološkog društva objavljenu u časopisu European Heart Journal. Cilj je bio osvrt na stajalište i ciljeve koje slijedi HKD, prema aktualnim spoznajama i događajima u Europskoj kardiološkoj zajednici, a koji su obilježili proteklu, 2015. godinu…

(više…)

Stručni članci

Prevencija kardiovaskularnih bolesti u 2015. godini

Stručni članci

Aritmije i uređaji za elektroterapiju u 2015. godini: kratak osvrt na stanje u Republici Hrvatskoj.

Stručni članci

Zatajivanje srca u 2015. i 2016. godini

Novosti

Koronarna bolest u Hrvatskoj – trenutačna situacija i budući izazovi

Novosti

Ablacija fibrilacije atrija u Republici Hrvatskoj

Novosti

SCAI expert consensus statement: 2016 best practices in the cardiac catheterization laboratory