Novosti

Novo izdanje Medixa – Kardiologija u doba korone

Cardiologia Croatica

Cardiologia Croatica. 2022;17(5-6):89-116.

Novosti

Flekainid: novi antiaritmik na hrvatskom tržištu na Dopunskoj listi lijekova HZZO-a

Novosti

Osnovana Hrvatska liga za hipertenziju

Novosti

Hrvatski kurikulum arterijske hipertenzije