payday loans

Tekući broj/Current issue

Cardiologia Croatica. 2014;9(9-10):325-520.

cc logo

Otvoriti s / Open with:
Adobe Reader X http://get.adobe.com/reader/
Foxit Reader 5.1. http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/

 

Cardiologia Croatica. 2014;9(9-10):325-520.

Download (21.6 MB)

CCAR 2014 9-10

 

Naslovnica / Cover
stranica / page 325

Sadržaj / Table of contents
stranica / page 326

10. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva
S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

10th Congress of the Croatian Cardiac Society
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

 

Congress Directors and Faculty
stranica / page 327

Davor Miličić
10th Congress of the Croatian Cardiac Society with International Participation
stranica / page 328-329

AKUTNA I INTENZIVNA KARDIOLOGIJA
ACUTE AND INTENSIVE CARDIOLOGY

Vedran Velagić, Željko Baričević, Maja Čikeš, Jure Samardžić, Boško Skorić, Davor Miličić
Šest godina terapijske hipotermije u jedinici intenzivnog liječenja kardioloških bolesnika
Six years of therapeutic hypothermia in a cardiology intensive care unit
stranica / page 330

Mislav Vrsalović, Ivan Zeljković
C-reaktivni protein, a ne troponin T, poboljšava predviđanje rizika smrtnosti kod hipertenzivnih bolesnika s tipom A akutne disekcije aorte
C-reactive protein, but not cardiac troponin T, improves risk prediction of hospital mortality in hypertensive patients with type A acute aortic dissection
stranica / page 331

Božo Vujeva, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo, Irzal Hadžibegović
Prikaz dva atipična slučaja bolesnica s kliničkom slikom akutnog infarkta miokarda s elevacijom ST-segmenta i potpuno urednim koronarogramom
Two atypical cases of ST segment elevation myocardial infarction and normal coronary arteries
stranica / page 332

Luka Zaputović
Nove europske smjernice za plućnu emboliju — uloga novih oralnih direktnih antikoagulansa
New European guidelines for pulmonary embolism — the role of novel oral direct anticoagulants
stranica / page 333

Zdravko Babić, Vjeran Nikolić Heitzler, Davor Miličić
Deset godina Radne skupine za akutni koronarni sindrom i Hrvatske mreže primarne perkutane koronarne intervencije
Ten years of Working Group for Acute Coronary Syndrome of the Croatian Cardiac Society and the Croatian Primary Percutaneous Coronary Intervention Network
stranica / page 334

AKUTNI KORONARNI SINDROM
ACUTE CORONARY SYNDROME

Ivica Bošnjak
Kardioimunološke manifestacije antifosfolipidnog sindroma
Cardioimmunologic manifestation of antiphospholipid syndrome
stranica / page 335

Irzal Hadžibegović, Đeiti Prvulović, Božo Vujeva, Krešimir Gabaldo, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda, Ivica Dunđer, Pejo Samardžić
Usporedba učinkovitosti i sigurnosti između tikagrelora s heparinom i klopidogrela s heparinom ili enoksaparinom prije primarne perkutane koronarne intervencije u akutnom infarktu miokarda — prva iskustva iz mreže zapadne Slavonije
Safety and efficacy of ticagrelor and heparin compared to clopidogrel and heparin or enoxaparine before primary percutaneous coronary intervention in ST-segment elevation myocardial infarction — first experiences from Western Slavonia network
stranica / page 336

Inge Heim, Mario Ivanuša
Sezonska raspodjela akutnog koronarnog sindroma – Registar akutnog koronarnog sindroma za Grad Zagreb
Seasonal distribution of acute coronary syndrome – The Acute Coronary Syndrome Register for the City Of Zagreb
stranica / page 337-338

Dragan Javoran
Triple-rule-out angiografija kompjutoriziranom tomografijom za evaluaciju akutne boli u prsima
Triple-rule-out CT angiography for evaluation of acute chest pain
stranica / page 339

Helena Jerkić, Bojana Aćamović Stipinović, Mario Stipinović, Stjepan Kranjčević, Darko Počanić, Damir Kozmar, Ivica Premužić Meštrović, Tomislav Letilović
Akutni infarkt miokarda u hipereozinofilnom sindromu
Acute myocardial infarction associated with hypereosinophilic syndrome
stranica / page 340

Marijana Knežević Praveček, Irzal Hadžibegović, Đeiti Prvulović, Katica Cvitkušić Lukenda, Ivica Dunđer, Božo Vujeva, Krešimir Gabaldo, Pejo Samardžić, Blaženka Miškić
Povezanost serumske koncentracije vitamina D i akutnog koronarnog sindroma
Correlation of serum concentrations of vitamin D and acute coronary syndrome
stranica / page 341

Darko Kranjčec, Mijo Bergovec, Miroslav Raguž
Utjecaj metaboličkog sindroma i spola na težinu infarkta miokarda
Influence of metabolic syndrome and gender on myocardial infarction size
stranica / page 342-343

Darko Kranjčec, Mijo Bergovec, Miroslav Raguž
Utjecaj metaboličkog sindroma i spola na razvoj zatajivanja srca tijekom akutnog koronarnog sindroma
Influence of metabolic syndrome and gender on heart failure following acute coronary syndrome
stranica / page 344-345

Jure Samardžić
Inhibitori receptora P2Y12 u liječenju koronarne bolesti srca – izazovi i perspektiva u optimizaciji antitrombocitnog liječenja
P2Y12 receptor inhibitors in coronary artery disease – challenges and perspectives in optimizing antiplatelet therapy
stranica / page 346

Jure Samardžić, Boško Skorić, Miroslav Krpan, Marijan Pašalić, Mate Petričević, Davor Miličić
Utjecaj kontinuiranog prilagođavanja doze klopidogrela prema rezultatima agregometrijskih mjerenja na kliničke ishode u akutnom koronarnom sindromu
Effect of continuous platelet function testing based clopidogrel dose adjustment on clinical outcomes in acute coronary syndrome
stranica / page 347

Jure Samardžić, Nada Božina, Boško Skorić, Miroslav Krpan, Marijan Pašalić, Davor Miličić
Prilagodba doze klopidogrela u akutnom koronarnom sindromu i inicijalno povišenoj ostatnoj reaktivnosti trombocita – može li se nadvladati smanjena aktivnost izoenzima CYP2C19?
Clopidogrel dose adjustment in acute coronary syndrome and initial high on-treatment platelet reactivity – can we overcome reduced activity of isoenzyme CYP2C19?
stranica / page 348

Jure Samardžić, Boško Skorić, Miroslav Krpan, Marijan Pašalić, Mate Petričević, Davor Miličić
Intraindividualne varijacije antiagregacijskog učinka klopidogrela tijekom 12 mjeseci nakon akutnog koronarnog sindroma
Intra-individual variations in platelet reactivity on clopidogrel after acute coronary syndrome – a 12-month follow up
stranica / page 349

Božo Vujeva, Irzal Hadžibegović, Đeiti Prvulović, Krešimir Gabaldo
Akutni infarkt miokarda kao posljedica embolizacije u fibrilaciji atrija — prikaz slučaja
Acute myocardial infarction caused by cardiac embolisation in atrial fibrillation: a case report
stranica / page 350

Ivica Vuković, Matea Buljubašić, Petar Pavao Franić
Psihološki profil bolesnika s akutnim infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta koji su podvrgnuti primarnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji
Psychological profile of patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction who underwent primary percutaneous coronary intervention
stranica / page 351-352

Mateja Vukušić, Marko Stupin, Ivica Bošnjak, Kristina Selthofer-Relatić
Prognostički pokazatelji elektrokardiografskih promjena i kardioselektivnih enzima u procjeni težine koronarne bolesti srca
Prognostic indicators of electrocardiographic changes and cardioselective enzymes in assessment of coronary artery disease severity
stranica / page 353

Tatjana Zekić, Luka Bastiančić, Stanislav Laginja, Dragana Grohovac, Tomislav Jakljević, Srđan Novak, Luka Zaputović
Srčani troponin I je najbolji izbor za otkrivanje oštećenja miokarda u bolesnika s upalnim miopatijama
Cardiac troponin I is the best choice in detecting myocardial damage in patients with inflammatory myopathies
stranica / page 354

Ante Anić, Zoran Bakotić, Marin Bištirlić, Albino Jović
Primjena novih tehnologija za ostvarivanje boljeg kontakta s tkivom tijekom ablacije fibrilacije atrija — iskustvo u korištenju intrakardijalnog ultrazvuka, upravljivih transseptalnih uvodnica i nove generacije ablacijskih katetera
Tools used during atrial fibrillation ablation to improve catheter-tissue contact — single center experience in using intracardiac echoacardiogra-phy, steerable transseptal sheath and new generation ablation catheters
stranica / page 355

ARITMOLOGIJA I ELEKTROSTIMULACIJA SRCA
ARRHYTHMOLOGY AND CARDIAC PACING

Ante Anić, Matija Marković, Zvonimir Vučić, Ivica Premužić-Meštrović
Ablacija pravoga parahisalnog akcesornog puta – prikaz slučaja
Ablation of a true parahisian accessory pathway – case report
stranica / page 356

Zoran Bakotić, Ante Anić, Marin Bištirlić, Albino Jović
Ablacija srčanih aritmija na anatomskim pozicijama izvan srca – prikaz serije slučajeva
Cardiac arrhythmias ablated from outside the heart – case series presentation
stranica / page 357

Petra Bulić, Krešimir Milas, Franka Zuban, Branka Morić-Pauletić, Branimir Jurišić, Nediljko Jukić, Daglas Dodić
Učestale električne oluje u mladića s implantiranim kardioverter-defibrilatorom — prikaz slučaja
Frequent electrical storms in a young man with implanted cardioverter defibrillator — a case report
stranica / page 358

Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček, Ivica Dunđer, Anto Lukenda, Đeiti Prvulović, Pejo Samardžić, Božo Vujeva, Krešimir Gabaldo, Irzal Hadžibegović
Identifikacija bolesnika kojima liječenje implantabilnim kardioverter-defibrilatorom donosi dobrobit
Identification of patients who benefit from implantable cardioverter defibrillator therapy
stranica / page 359

Dario Gulin, Jozica Šikić, Sanja Sarta, Damira Pevec Matić
Rekurentni paroksizmi fibrilacije atrija nakon elektroterapije — prikaz slučaja
Recurrent paroxysmal atrial fibrillation after electrophysical therapy — case report
stranica / page 360

Šime Manola, Ivan Zeljković, Ivica Benko, Vjekoslav Radeljić, Nikola Pavlović
Razvoj i trenutno stanje elektrofiziologije u Hrvatskoj — uvid u petogodišnje iskustvo Centra za aritmije
Development and current status of electrophysiology in Croatia — insights from a 5-year single-center experience
stranica / page 361

Nikola Pavlović, Sven Knecht, Michael Kühne, Tobias Reichlin, Aline Mühl, Beat Schaer, Stefan Osswald, Christian Sticherling
Značajna redukcija doze zračenja tijekom elektrofizioloških postupaka primjenom novog radiološkog sustava
Significant reduction of radiation exposure during electrophysiological procedures through the use of novel angiography system
stranica / page 362

Dubravko Petrač
Treba li resinkronizacijska terapija srca biti standardno liječenje u bolesnika s atrioventrikularnim blokom u kojih je indicirana elektrostimulacija srca?
Should cardiac resynchronization therapy be standard treatment of patients with atrioventricular block who require cardiac pacing?
stranica / page 363

Damir Raljević, Zlatko Čubranić, Sandro Brusich, Viktor Peršić, Karlo Stanić
Nagla srčana smrt mlade osobe izazvana benignom idiopatskom ventrikularnom ekstrasistolijom
Sudden cardiac death of a young person caused by benign idiopathic ventricular arrhythmia
stranica / page 364

Damir Raljević, Aleksandra Šustar, Irena Kužet Mioković, Željko Madžar, Davorka Žagar, Vesna Pehar Pejčinović, Marko Boban, Viktor Peršić
Brugadin sindrom: implantabilni kardioverter-defibrilator svima? Prikaz slučaja
Brugada syndrome: an implantable cardioverter defibrillator for everyone? Case report
stranica / page 365

Alma Sijamija, Mustafa Strukar, Alma Agačević, Lejla Granov
Atrial fibrillation and other cardiovascular diseases as risk factors for stroke
stranica / page 366

Mario Stipinović, Darko Počanić, Helena Jerkić, Tomislav Letilović, Stjepan Kranjčević, Damir Kozmar, Ivica Premužić Meštrović, Matija Marković, Maro Dragičević, Bojana Aćamović Stipinović
Nedostatci terapijske primjene varfarina u fibrilaciji atrija – prikaz rezultata Kliničke bolnice Merkur
Disadvantages of warfarin in atrial fibrillation: University Hospital Merkur – results
stranica / page 367

Janko Szavits-Nossan, Igor Šesto
Rezultati liječenja poremećaja ritma radiofrekventnom ablacijom u Klinici Magdalena 2014. godine
Results of treatment of arrhythmias with radiofrequency ablation in Magdalena Clinic in 2014
stranica / page 368

Zorislav Šušak, Ante Anić, Zoran Bakotić, Albino Jović
Fiksacija elektrode za lijevi ventrikul tijekom implantacije biventrikularnog elektrostimulatora stentiranjem grane koronarnog sinusa - prikaz serije slučajeva
Left ventricular lead fixation during biventricular pacemaker implantation by coronary sinus branch stenting - case series presentation
stranica / page 369

Vedran Velagić, Borka Pezo Nikolić, Davor Puljević
Je li akcelerirani nodalni ritam nakon radiofrekventne ablacije sporog puta prediktor neinducibilnosti atrioventrikularne nodalne krużne tahikardije?
Can accelerated nodal rhythm after radiofrequent ablation of the slow pathway predict noninducibility of atrioventricular nodal reentry tachycardia?
stranica / page 370

Vedran Velagić, Borka Pezo Nikolić, Davor Puljević
Kateterska ablacija ventrikularne tahikardije u strukturnoj bolesti srca — serija slučajeva
Catheter ablation of ventricular tachycardia in structural heart disease — case series
stranica / page 371

Vedran Velagić, Richard Matasić
Novi mehanizam elektrostimulatorom uzrokovane tahikardije — prikaz slučaja
New mechanism of pacemaker mediated tachycardia — case report
stranica / page 372

Willem Jan Verberk
Accuracy of an automated blood pressure monitor for the detection of atrial fibrillation: a systematic review
stranica / page 373

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA
ARTERIAL HYPERTENSION

Dejan Došen, Vedran Premužić, Martina Lovrić Benčić, Bojan Jelaković, Davor Miličić
Regulacija i kontrola arterijskog tlaka u bolesnika s fibrilacijom atrija
Regulation and control of blood pressure in patients with atrial fibrillation
stranica / page 374

Petra Angebrandt, Margarita Brida, Anton Šmalcelj
Teška trikuspidalna i pulmonalna regurgitacija u pacijenta s karcinoidnim tumorom i znakovima desnostranog srčanog popuštanja
Severe tricuspid and pulmonary regurgitation in patient with carcinoid tumor and signs of right heart failure
stranica / page 375

EHOKARDIOGRAFIJA I OSTALE METODE OSLIKAVANJA SRCA I KRVNIH ÆILA
ECHOCARDIOGRAPHY AND OTHER CARDIAC IMAGING MODALITIES

Fatmir Ferati, Mentor Karemani, Nexhbedin Karemani, Neset Uzairi, Anida Ferati
Comparison of the obtained results of 3D versus 2D echocardiography regarding the function of the left atrium in the population without cardiovascular disease
stranica / page 376

Nina Jakuš, Željko Baričević, Jana Ljubas Maček, Boško Skorić, Ivan Škorak, Vedran Velagić, Jadranka Šeparović Hanževački, Davor Miličić, Maja Čikeš
Javlja li se mehanička disperzija s inducibilnom ishemijom tijekom dobutaminske stres ehokardiografije? 2D speckle tracking studija
Does mechanical dispersion occur with inducible ischemia on dobutamine stress echocardiography? A 2D-speckle tracking study
stranica / page 377

Zrinka Jurišić, Tonći Batinić, Damir Fabijanić, Ivica Vuković
Ageneza desne gornje šuplje vene uz perzistirajuću lijevu gornju šuplju venu
Concomitant persistent left superior vena cava and agenesis of right superior vena cava
stranica / page 378-379

Petar Medaković, Mladen Jukić, Josip Lukenda, Ladislav Pavić
Koronarografija kompjutoriziranom tomografijom — tehnike snimanja i doze zračenja: rezultati Poliklinike SUNCE Split
Coronary computed tomography angiography – acquisition techniques and radiation doses: results in SUNCE Polyclinic Split
stranica / page 380

Vesna Pehar-Pejčinović, Viktor Peršić, Vedran Buršić, Damir Raljević, Dijana Travica Samsa, Marijana Rakić, Alenka Brozina, Marko Boban
Magnetna rezonancija srca – vrijedna dijagnostička metoda za procjenu amiloidoze srca
Cardiac magnetic resonance imaging: important diagnostic tool in the evaluation of cardiac amyloidosis
stranica / page 381

Viktor Peršić, Vesna Pehar-Pejčinović, Marko Boban, Aleksandra Šustar
Magnetna rezonancija srca u miokarditisu i kardiomiopatijama
Cardiac magnetic resonance in management of myocarditis and cardiomyopathy
stranica / page 382

Vlatka Rešković Lukšić, Dejan Došen, Sandra Večerić, Marijan Pašalić, Jadranka Šeparović Hanževački
Rane promjene u deformaciji i funkciji miokarda nakon zamjene aortne valvule zbog teške aortne stenoze
Early regional myocardial deformation and function changes in patients with severe aortic stenosis after aortic valve replacement
stranica / page 383

Mario Sičaja, Vanja Ivanović, Boris Starčević
Fibroelastom trikuspidalnog zalistka koreliran sa zatajivanjem srca – ehokardiografska studija
Fibroelastoma of the tricuspid valve correlated with the worsening heart failure – echocardiographic study
stranica / page 384

Aleksandra Šustar, Davorka Žagar, Viktor Peršić, Alenka Brozina, Vesna Pehar Pejčinović, Damir Raljević, Željko Madžar, Igor Klarić, Dragan Javoran
Uloga magnetne rezonancije srca kod bolesnice s infarktom miokarda bez angiografski dokazane koronarne bolesti srca
The role of cardiovascular magnetic resonance imaging in patient with myocardial infarction and unobstructed coronary arteries
stranica / page 385

Mislav Vrsalović, Scott L. Hummel, Hamid Ghanbari, Craig Alpert, Hakan Oral, Theodore J. Kolias
Deformacija lijevog atrija kao predskazatelj povrata fibrilacije atrija nakon kateterske ablacije u bolesnika s paroksizmalnom fibrilacijom atrija i očuvanom sistoličkom funkcijom lijeve klijetke
Left atrial strain predicts atrial fibrillation recurrence after catheter ablation therapy in patients with sinus rhythm and preserved left ventricular systolic function
stranica / page 386

Ivica Vuković, Toni Brešković, Darko Duplančić, Tonči Batinić, Ivana Štula
Castelmanova bolest koja se pokazala kao tumorska parakardijalna tvorba
Castelman’s disease presenting as tumorous paracardial formation
stranica / page 387-388

Vedrana Baraban, Srđan Čalošević, Sven Kurbel, Svjetlana Marić
Karakteristike dijastoličke funkcije zdravih ispitanika dobivene analizom mikrovoltažne promjenljivosti izoelektričnih segmenata snimljenih triaksijalnim elektrokardiografom visoke rezolucije – odstupanja u ovisnosti o dobi i spolu
Characteristics of diastolic function of healthy subjects analyzed by microvoltage variability of isoelectric segments, recorded by three-axial high resolution electrocardiograph device – deviations depending on age and gender
stranica / page 389

E-KARDIOLOGIJA
E-CARDIOLOGY

Meldijana Omerbegović
Short term heart rate variability in subjects with diabetes mellitus in preoperative period
stranica / page 390

Jasna Čerkez Habek, Jozica Šikić, Damira Pevec Matić, Dario Gulin
Incidencija i dugoročne posljedice arteriovenskih fistula nastalih nakon koronarne angiografije
Incidence and long term consequences of arteriovenous fistula after invasive coronary angiography
stranica / page 391

INTERVENTNA KARDIOLOGIJA
INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Ivo Darko Gabrić, Hrvoje Pintarić, Zdravko Babić, Matias Trbušić, Tomislav Krčmar, Krešimir Štambuk, Ivica Benko, Ozren Vinter, Vjekoslav Radeljić, Šime Manola
Lijevi radijalni pristup u primarnoj perkutanoj koronarnoj intervenciji u bolesnika s infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta
Left radial approach in patients with ST segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention
stranica / page 392

Tomislav Krčmar, Hrvoje Pintarić, Darko Gabrić, Zdravko Babić, Matias Trbušić, Šime Manola, Vjekoslav Radeljić, Karlo Filipović
Klinički rezultati intervencija na deblu lijeve koronarne arterije transradijalnim pristupom u Kliničkom bolničkom centru “Sestre milosrdnice”
The clinical results of interventions on left main coronary artery using transradial approach in University Hospital Centre “Sestre milosrdnice”
stranica / page 393

Ivica Kristić, Ivica Vuković, Frane Runjić, Anita Jukić, Darko Duplančić
Trenutna uloga trombolize u intrevencijskom kardiološkom laboratoriju – tromb u glavnom deblu lijeve koronarne arterije liječen intrakoronarnom alteplazom
Current position of thrombolysis in cathlab – left main coronary artery thrombus treated by intracoronary alteplase
stranica / page 394

Ena Kurtić, Stjepan Kranjčević, Damir Kozmar, Darko Počanić, Ivica Premužić Meštrović, Helena Jerkić, Darko Vujanić, Tomislav Letilović
Poremećaji funkcije štitnjače nakon perkutane koronarne intervencije
Thyroid dysfunction after percutaneous coronary intervention
stranica / page 395

Ena Kurtić, Stjepan Kranjčević, Damir Kozmar, Darko Počanić, Ivica Premužić Meštrović, Helena Jerkić, Darko Vujanić, Tomislav Letilović
Usporedba karakteristika transradijalnih i transfemoralnih koronarnih intervencija – prva iskustva iz Kliničke bolnice Merkur
Comparison of characteristics during transradial and transfemoral coronary procedures – initial experience from University Hospital Merkur
stranica / page 396

Zvonimir Ostojić, Joško Bulum, Aleksander Ernst, Maja Strozzi, Boško Skorić, Kristina Marić-Bešić, Krešimir Putarek, Eduard Margetić, Davor Miličić
Transradijalni pristup u Klinici za bolesti srca i krvnih żila, Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Transradial cardiac catheterisation at the Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Centre Zagreb
stranica / page 397

Đeiti Prvulović
Farmakoinvazivna strategija i njezino mjesto u zbrinjavanju bolesnika s akutnim infarktom miokarda s elevacijom ST-segmenta
Pharmacoinvasive strategy and its role in the management of patients with ST-segment elevation myocardial infarction
stranica / page 398

Krešimir Štambuk, Hrvoje Stipić, Tomislav Šipić, Davor Richter, Janko Szavits-Nossan, Igor Šesto, Robert Bernat, Goran Milašin
Perkutane intervencije na venskim graftovima – usporedba iskustva jednog centra sa smjernicama
Percutaneous interventions for saphenous vein grafts – can the single center experience challenge the guidelines
stranica / page 399

Hrvoje Stipić, Krešimir Štambuk, Igor Alfirević, Andrija Škopljanac-Mačina, Zvonimir Ante Korda
Uloga i doprinos perkutanih intervencija u liječenju Stanford B disekcije i disekcije torakoabdominalnih aneurizmi
Role and contribution of percutaneous interventions in treatement of thoraco-abdominal aneurysm and Stanford B dissection
stranica / page 400

Ivica Vuković, Anita Jukić, Darko Duplančić, Toni Brešković
Ektatična krvna żila i akutni infarkt miokarda
Coronary artery ectasia and acute myocardial infarction
stranica / page 401-402

Rusmir Ajanović
The role of coronary computed tomography angiography in diagnostics of coronary disease
stranica / page 403

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA
ISCHAEMIC HEART DISEASE

Raffaele Bugiardini
Coronary revascularization in stable coronary artery disease: the new European Society of Cardiology Guidelines on chronic coronary artery disease
stranica / page 404

Faruk Cingoz, Bilgehan Savas Oz, Gokhan Arslan, Adem Guler, Mehmet Ali Sahin, Celalettin Gunay, Mehmet Arslan
Is chronic obstructive pulmonary disease a risk factor for epistaxis after coronary artery bypass grafting?
stranica / page 405

Kata Ćorić, Mladen Jukić, Ladislav Pavić, Joško Bulum, Damir Šimić, Petar Medaković, Margarita Brida
Klinički slučajevi u kojima je koronarna angiografija kompjutoriziranom tomografijom omogućila bolju dijagnostičku informaciju u odnosu na invazivnu koronarografiju
Clinical cases in which coronary CT angiography confers superior diagnostic information compared with invasive coronary angiography
stranica / page 406

Mislav Puljević, Marina Puljević, Joško Bulum, Davor Puljević, Aleksander Ernst
Usporedba različitih vrijednosti parametara alternansa T-vala u dijagnostici koronarne bolesti srca
Comparison of different parameter values of T wave alternans in coronary artery disease diagnostics
stranica / page 407

Mislav Puljević, Marina Puljević, Joško Bulum, Davor Puljević, Aleksander Ernst
Alternans T-vala – nova neinvazivna metoda za dokaz ishemije miokarda?
Microvolt T-wave alternans – new noninvasive method in coronary artery diseases diagnostics?
stranica / page 408

Igor Šesto, Krešimir Štambuk
Ozljeda miokarda nakon perkutane koronarne intervencije mjerena visoko osjetljivim troponinom I u pacijenata sa stabilnom koronarnom bolesti srca
Myocardial injury after percutaneous coronary intervention measured with high sensitivity troponin I in stable coronary patients
stranica / page 409

Tomislav Šipić, Krešimir Štambuk, Aleksandar Trbović, Ksenija Kapov Sviličić, Davor Richter, Igor Šesto, Janko Szavits-Nossan, Hrvoje Stipić
Oporavak izolirane dijastoličke disfunkcije ishemijske geneze ovisno o kompletnosti revaskularizacije
Isolated diastolic dysfunction recovery depending on completeness of revascularization in ischemic heart disease
stranica / page 410

Ivica Vuković, Petar Pavao Franić, Matea Buljubašić
Prediktori koronarne ektazije u bolesnika koji su podvrgnuti koronarnoj angiografiji
Predictors of coronary artery ectasia in patients that underwent coronary angiography
stranica / page 411-413

Ivan Zeljković, Hrvoje Pintarić
Kardiogoniometrija – nova, učinkovita, neinvazivna metoda u dijagnostici koronarne bolesti srca u populaciji żena
Cardiogoniometry – new and efficient non-invasive method in diagnosing coronary artery disease in women
stranica / page 414

Marijan Bosevski
Venous thromboembolism – importance of national registries
stranica / page 415

Dario Dilber, Branko Ostrički, Edgar Glavaš
Rehospitalizacije bolesnika koronarografiranih zbog akutnog koronarnog sindroma u Županijskoj bolnici Čakovec
Patient readmission after coronarography of patients with acute coronary syndrome in Čakovec County Hospital
stranica / page 416

KARDIOVASKULARNA EPIDEMIOLOGIJA
CARDIOVASCULAR EPIDEMIOLOGY

Verica Kralj, Mario Šekerija, Davor Plažanin
Trendovi dobno specifične smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj u razdoblju od 1998. do 2012. godine
Age-specific trends in cardiovascular mortality rates in Croatia between 1998 and 2012
stranica / page 417

Marko Boban, Viktor Peršić, Ante Rotim, Vesna Pehar-Pejčinović, Igor Klarić
Karakteristike utilizacije inhibitora protonske crpke u postakutnoj fazi liječenja ishemijske bolesti srca
Characteristics of proton pump inhibitors utilization in postacute phase of ischemic heart disease
stranica / page 418

KARDIOVASKULARNA PREVENCIJA I REHABILITACIJA
CARDIOVASCULAR PREVENTION AND REHABILITATION

Alenka Brozina, Tatjana Zekić Varljen, Koraljka Knežević, Viktor Ivaniš, Marko Boban, Viktor Peršić
Uloga ergospirometrije u kardiološkoj rehabilitaciji
The role of cardiopulmonary exercise testing in cardiac rehabilitation
stranica / page 419

Goran Krstačić, Mario Ivanuša, Vedrana Škerk, Arben Ameti, Iva Henezi Jež, Iskra Hruškar, Sanda Janković Tešanović, Darko Kranjčec, Ante Višić, Nada Hrstić, Marija Heinrich, Joza Husinec
Javnozdravstvena akcija u Poliklinici Srčana u Zagrebu povodom Svjetskog dana srca 2014. godine
Public health action by the Institute for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation on the occasion of World Heart Day 2014
stranica / page 420

Dubravka Kruhek Leontić, Inge Heim
Zaštitni psihološki čimbenici za kardiovaskularne bolesti
Protective psychological factors for cardiovascular diseases
stranica / page 421

Martina Lovrić Benčić
Stres i kardiovaskularni sustav
Stress and the cardiovascular system
stranica / page 422

Martina Lovrić Benčić, Dora Fabijanović, Tea Šimonček, Marina Mihajlović
Utječu li n-3 višestruko nezasićene masne kiseline na incidenciju fibrilacije atrija?
Do n-3 polyunsaturated fatty acids have an impact on incidence of atrial fibrillation
stranica / page 423

Hazrije Mustafic, Catherine Guibout, Bruno Pannier, Christof Prugger, Marie-Cécile Perier, Muriel Tafflet, Frédérique Thomas, Pierre Boutouyrie, Xavier Jouven, Jean-Philippe Empana
Resting heart rate and ideal cardiovascular health: the Paris Prospective Study III
stranica / page 424

Vjeran Nikolić Heitzler
Koronarna bolest srca i sposobnost upravljanja motornim vozilom
Coronary heart disease and fitness to drive
stranica / page 425

Alen Ružić, Luka Zaputović
Pretilost i kardiovaskularno zdravlje
Obesity and cardiovascular health
stranica / page 426

Ivan Aladrović, Blanka Glavaš Konja, Ivan Bitunjac, Joško Bulum, Martina Lovrić Benčić, Aleksander Ernst, Bojan Biočina, Jadranka Šeparović Hanževački
Gigantska aneurizma aurikule lijevog atrija
Giant left atrial appendage aneurysm
stranica / page 427

PRIROĐENE BOLESTI SRCA
CONGENITAL HEART DISEASE

Edvard Galić, Krešimir Kordić, Petar Pekić, Tonći Batinić, Vedran Ćorić
Atrijski septalni defekt i pulmonalna stenoza u odrasloga bolesnika
Atrial septal defect and pulmonic stenosis in an adult patient
stranica / page 428

Kristina Gašparović, Marko Jakopović, Gordana Pavliša, Fabijan Lulić, Hrvoje Puretić, Ervin Žuljević, Maja Čikeš, Darko Anić, Gzim Redžepi, Feđa Džubur, Ana Hećimović, Andreja Vukić Dugac, Miroslav Samaržija
Liječenje plućne hipertenzije specifičnim vazodilatatorima u bolesnika s Eisenmengerovim sindromom — naša iskustva
Vasodilatatory treatment of pulmonary hypertension in patients with Eisenmenger’s syndrome: our experience
stranica / page 429

Ivan Sokol
"Red u neredu" dugotrajno normalno preživljenje kod adultne tetralogije Fallot s prirodnom palijativnom korekcijom – ductus arteriosus persistens
"Order in disorder" long-time survival in adult Tetralogy of Fallot with natural palliative correction by patent ductus arteriosus
stranica / page 430

Željko Bušić, Marija Bušić, Viktor Čulić, Duška Glavaš, Marina Jurić Paić, Adrijana Livaja
Neovisni utjecaj indeksa tjelesne mase i duljine spavanja na serumske trigliceride u muškaraca sa zatajivanjem srca
Independent influence of body mass index and sleep duration on serum triglycerides in male population with heart failure
stranica / page 431

ZATAJIVANJE SRCA
HEART FAILURE

Dora Fabijanović, Petra Radić, Maja Čikeš, Boško Skorić, Jana Ljubas Maček, Željko Baričević, Hrvoje Jurin, Hrvoje Gašparović, Bojan Biočina, Davor Miličić
Akutno zatajivanje desne klijetke nakon transplantacije srca – farmakološka i mehanička cirkulatorna potpora kao premoštenje do oporavka
A case of acute right ventricular failure following heart transplantation – pharmacological and mechanical circulatory support as a bridge to recovery
stranica / page 432

Ivo Darko Gabrić, Ljubica Vazdar, Hrvoje Pintarić, Danijel Planinc, Robert Šeparović, Mario Štefanović, Matias Trbušić, Marijana Jazvić, Ozren Vinter, Željko Soldić
Kardiotoksičnost uzrokovana trastuzumabom
Cardiotoxicity caused by trastuzumab therapy
stranica / page 433

Hrvoje Gašparović, Mislav Nedić, Filip Matovinović, Darko Anić, Ante Lekić, Dražen Belina, Ivan Burcar, Maja Čikeš, Jana Ljubas Maček, Boško Skorić, Željko Baričević, Višnja Ivančan,Bojan Biočina, Davor Miličić
Prediktori šestomjesečnog mortaliteta nakon transplantacije srca
Predictors of 6-month mortality after heart transplantation
stranica / page 434

Duška Glavaš, Davor Miličić, Stojan Polić, Branka Jurčević Zidar, Katarina Novak, Viktor Čulić
Klinička prezentacija zatajivanja srca kod bolesnika muškog spola – rezultati iz Hrvatskog registra bolesnika sa zatajivanjem srca
Presentation of heart failure in male patients – results from the Croatian Heart Failure Registry
stranica / page 435

Eva Goncalvesová
Left ventricular assist devices as a part of heart transplant program: Slovakian point of view
stranica / page 436

Silvana Jovanova, Frosina Arnaudova-Dezulovic, Marjan Boshev, Vesna Livrinova, Lidija Palasheva, Iva Miceva
In-hospital outcome of patients with peripartum cardiomyopathy – a single center study
stranica / page 437

Silvana Jovanova
Preexisting left bundle branch block as a risk factor for left ventricular systolic impairment during pregnancy – case report
stranica / page 438

Hrvoje Jurin, Boško Skorić, Maja Čikeš, Željko Baričević, Davor Miličić
Insuficijencija lijevostrane srčane potporne crpke uzrokovana trombozom – prikaz slučaja
Left ventricular mechanical support insufficiency caused by pump thrombosis – case report
stranica / page 439

Zrinka Jurišić, Ivo Božić, Vedran Carević
Kliničke i laboratorijske razlike između bolesnika koji boluju od sistemske skleroze sa i bez dijastoličke disfunkcije lijeve klijetke
Clinical and laboratory differences between patients diagnosed with systemic sclerosis with and without diastolic dysfunction
stranica / page 440

Ivica Kristić, Nenad Karanović, Jakov Vojković, Ivica Vuković, Ajvor Lukin
Ekstrakorporalna membranska oksigenacija u liječenju akutnog zatajivanja lijeve klijetke – prikaz slučaja
Extracorporeal membrane oxygenation during treatment of acute heart failure – a case report
stranica / page 441

Ivo Planinc, Maja Čikeš, Gloria Bagadur, Boško Skorić, Jana Ljubas Maček, Željko Baričević, Vedran Velagić, Bart Bijnens, Davor Miličić
Dugoročne posljedice niske porođajne mase u bolesnika sa zatajivanjem srca
Long term effects of low birth weight in heart failure patients
stranica / page 442-443

Kristina Selthofer-Relatić, Jasmina Rajc, Tatjana Belovari, Ivica Bošnjak, Boris Dumenčić
Masna infiltracija desnog srca – histopatološka humana analiza
Fatty infiltration of the right heart –histopathological human analysis
stranica / page 444

Boško Skorić, Marijan Pašalić, Jure Samardžić, Željko Baričević, Maja Čikeš, Jana Ljubas Maček, Hrvoje Jurin, Ivo Planinc, Davor Miličić
Spolne razlike u hemodinamici bolesnika s teškim popuštanjem srca
Gender differences in hemodynamics of patients with severe heart failure
stranica / page 445

Jozica Šikić
Modeli procjene rizika u terminalnoj fazi zatajivanja srca
Risk scores in end stage heart failure
stranica / page 446

Mario Udovičić, Josip Vincelj, Mira Stipčević, Danijela Grizelj, Vanja Ivanović, Boris Starčević
Transplantacija srca kod aritmogene displazije/kardiomiopatije desne klijetke s kasnom prezentacijom – prikaz slučajeva dvoje bolesnika
Cardiac transplantation in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy with late presentation - two case reports
stranica / page 447

Zdravko Babić
Komocija srca kao uzrok iznenadne srčane smrti u sportaša
Commotio cordis as cause of sudden cardiac death in athletes
stranica / page 448

OSTALO
OTHER

Ljiljana Banfić
Panel-inicijativa Radne skupine za angiologiju Hrvatskog kardiološkog društva – doprinos racionalizaciji hrvatskog zdravstva
Panel-initiative of the Working group on angiology of the Croatian Cardiac Society – contribution to optimize Croatian health care
stranica / page 449

Ljiljana Banfić, Vlatka Rešković Lukšić, Majda Vrkić Kirhmajer, Krešimir Putarek, Zoran Miovski, Miroslav Krpan
Akutna okluzija bedrene arterije: paradoksalna tromboembolija u 78-godišnje bolesnice — prikaz slučaja
Acute occlusion of femoral artery: paradoxical thromboembolism in 78-year-old female patient — a case report
stranica / page 450

Krešimir Đurić, Josip Paladino, Petra Barl, Jure Samardžić, Davor Miličić
Intrakranijalno krvarenje u bolesnika na antikoagulantnoj terapiji – retrospektivna kohortna studija
Intracranial hemorrhage in warfarinazed patients – a retrospective matched patient cohort study
stranica / page 451

Blanka Glavaš Konja, Jadranka Šeparović Hanževački, Martina Lovrić Benčić, Joško Bulum, Aleksander Ernst
Prikaz slučaja: Otapanje tromba u aurikuli lijevog atrija pod terapijom dabigatranom
Case report: Disappearance of left atrial appendage thrombus on dabigatran therapy
stranica / page 452

Aleksandar Knežević, Dijaneta Diklić
Profilaksa venske tromboembolije kod akutno oboljelih internističkih pacijenata Opće bolnice Zadar
Prophylaxis of venous thromboembolism in acutely ill medicine patients of Zadar General Hospital
stranica / page 453

Tomislav Krčmar, Mislav Vrsalović, Boris Car, Hrvoje Pintarić, Karlo Filipović, Diana Delić Brkljačić
Uloga transradijalnog pristupa u invazivnoj dijagnostici i liječenju periferne arterijske bolesti
The role of the transradial approach in invasive diagnostics and treatment of peripheral arterial disease
stranica / page 454

Miroslav Krpan, Ljiljana Banfić, Majda Vrkić Kirhmajer, Krešimir Putarek, Zoran Miovski
Pseudoaneurizma uzlaznog dijela aorte i luka aorte s ugradnjom grafta uz anterogradnu perfuziju mozga – prikaz slučaja
Resection of ascending aorta and aortic arch pseudoaneurysm with reconstruction using graft and brain protection with anterograde perfusion – case report
stranica / page 455

Zoran Miovski, Majda Vrkić Kirhmajer, Ljiljana Banfić, Dražen Perkov, Savko Dobrota, Ranko Smiljanić
Populacijska analiza u bolesnika s perifernom vaskularnom bolešću u jednogodišnjem periodu — prikaz ranih i kasnih rezultata s obzirom na različite metode liječenja
Population study of periphery artery disease patients in one year period — early and late results according to different procedures
stranica / page 456-457

Saida Rezaković, Mima Georgieva, Lidija Počanić
Urtikarija i angioedem uzrokovan acetilsalicilatnom kiselinom
Acetylsalicylic acid induced urticaria and angioedema
stranica / page 458

Saida Rezaković, Mima Georgieva, Lidija Počanić
Teške kožne nuspojave uzrokovane blokatorima kalcijskih kanala
Severe cutaneous adverse reactions induced by calcium channel blockers
stranica / page 459-460

Saida Rezaković, Mima Georgieva, Lidija Počanić
Psorijaza i terapija beta-blokatorima
Psorasis and beta-blocker therapy
stranica / page 461

Saida Rezaković, Mima Georgieva, Lidija Počanić
Subakutni kutani eritemski lupus uzrokovan antihipertenzivnim lijekovima
Subacute cutaneous lupus erythematosus caused by antihypertensive drugs
stranica / page 462

Mislav Vrsalović, Ksenija Vučur, Boris Car, Tomislav Krčmar
Prognostičko značenje fibrilacije atrija u bolesnika sa simptomatskom perifernom arterijskom bolešću i očuvanom sistoličkom funkcijom lijeve klijetke
The prognostic role of atrial fibrillation in patients with symptomatic peripheral artery disease and preserved left ventricular systolic function
stranica / page 463

5th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses

Ana Ljubas
5th Congress of the Croatian Association of Cardiology Nurses
stranica / page 464

Mario Ivanuša, Verica Kralj
Zatajivanje srca u Republici Hrvatskoj
Heart failure in the Republic of Croatia
stranica / page 465

Ana Ljubas
Zdravstvena njega bolesnika sa zatajivanjem srca: strategija i ciljevi
Nursing care of patients with heart failure: strategy and objectives
stranica / page 466

Stana Koščak, Nevenka Vila
Palijativna skrb bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca – prikaz slučaja
Palliative care of patients with chronic heart failure – a case report
stranica / page 467

Juranić Brankica, Štefica Mikšić, Jelena Jakab
Palijativna skrb za dekompenziranog kardiološkog bolesnika
Palliative care for a decompensated cardiac patient
stranica / page 468

Renata Lošić
Analiza stanja vrijednosti kreatinina i procjene glomerularne filtracije u bolesnika koji su liječeni u Ambulanti za zatajivanje srca Sveučilišnog kliničkog centra Maribor
Analysis of the status of creatinine value and estimates of glomerular filtration rate in patients treated in the Outpatient Clinic for Heart Failure in University Clinical Centre Maribor
stranica / page 469

Tanja Žontar
Aktivnosti Radne skupine medicinskih sestara za njegu bolesnika sa zatajivanjem srca u Sloveniji
Activities of the Working Group of nurses for the care of patients with heart failure in Slovenia
stranica / page 470

Renata Habeković, Bojan Biočina, Slavica Berić, Romana Palić
Integrativna uloga transplantacijskih koordinatora pri istovremenoj podršci multiorganskoj donaciji, programu transplantacije srca, programu mehaničke potpore radu srca i banci kardiovaskularnog tkiva
Integrative role of transplant coordinator in the simultaneous support to the multiorgan donation, heart transplant programme, mechanical circulatory support programme and to the cardiovascular tissue bank
stranica / page 471

Martina Kralj, Mira Pavličić, Renata Čosić, Tamara Kos, Katarina Arbanas
Uloga medicinske sestre u jedinici za intenzivnu kardijalnu skrb
The role of nurses in the unit for intensive cardiac care
stranica / page 472

Mihaela Horvat, Ivana Kuserbanj, Renata Brezak, Mihaela Ipša, Ana Kelava
Planiranje zdravstvene njege bolesnika s akutnim koronarnim sindromom
Planning the nursing care of patients with acute coronary syndrome
stranica / page 473

Tomislav Maričić, Dorotea Bedeničić
Inducirana hipotermija – prikaz slučaja
Induced hypothermia – case report
stranica / page 474

Ivica Benko, Gordana Hursa, Gorana Spitek
Komplikacije elektrofizioloških intervencija
Electrophysiological intervention complications
stranica / page 475

Marina Maruna, Igor Ferjančić
Primjena intraaortalne balonske crpke u kateterizacijskom laboratoriju
Intra-aortic balloon pump in the cardiac catheterization laboratory
stranica / page 476

Ljiljana Janjić, Darija Radonjić, Darko Adzić, Aleksandar Zrnić
Koronarografija – kada, kako, zašto
Coronarography – when, how, why
stranica / page 477

Božica Kobešćak
Intervencija na perifernim arterijama – pristup bolesniku s aspekta medicinske sestre
Intervention on peripheral arteries – an approach to a patient from the perspective of a nurse
stranica / page 478

Katarina Mihičinac, Ivanka Goršić, Miljenka Španić
Implantacija trajnog elektrostimulatora srca u Općoj bolnici Karlovac
Implantation of permanent electrostimulator in the Karlovac General Hospital
stranica / page 479

Romana Palić, Marina Pavletić, Ana Turina
Kvaliteta života bolesnika s elektrostimulatorom srca
Quality of life of patients with a pacemaker
stranica / page 480

Marijana Čibarić
Nadzor i praćenje bolesnika tijekom kateterizacije desnog srca
Supervision and monitoring of patients during right heart catheterization
stranica / page 481

Marina Klasan, Morena Kvaternik
Primjena epikardijalne elektrode danas
Application of epicardial electrode nowadays
stranica / page 482

Ljiljana Kralj, Jasna Cmrečnjak
Aritmije i uloga medicinske sestre prilikom elektrokardioverzije
Arrhythmias and the role of a nurse during electrical cardioversion
stranica / page 483

Igor Ferjančić, Krešimir Librenjak
Srčana resinkronizacijska terapija
Cardiac resynchronization therapy
stranica / page 484

Dubravka Memić
Tumori srca
Cardiac tumors
stranica / page 485

Andreja Šajnić, Ana Podnar
Važnost i prihvaćanje dugoročne terapije kisikom
Importance and acceptance of long-term oxygen therapy
stranica / page 486

Marija Šurina
Kontinuirana bubrežna nadomjesna terapija
Continuous renal replacement therapy
stranica / page 487

Marina Deucht, Andreja Lebar-Bašić, Nada Deskar-Bartovčak
Bol i obilježja boli nakon kardiokirurškog zahvata te mogućnost provođenja fizioterapijskih postupaka
Pain and features of pain after cardiac surgery and the possibility of conducting physiotherapy procedures
stranica / page 488

Katja Janša-Trontelj
Liječenje duboke venske tromboze u Dnevnoj bolnici Kliničkog odjela za vaskularne bolesti Sveučilišnog kliničkog centra Ljubljana
Treatment of deep vein thrombosis in the Day Hospital of the Clinical Department for Vascular Diseases of University Medical Centre Ljubljana
stranica / page 489

Božica Leško, Lidija Ban
Pravodobnom edukacijom pacijenata do smanjenja mogućih komplikacija kod primjene antikoagulantnih lijekova
Prompt patient education to decrease the risk of complications in the administration of anticoagulant drugs
stranica / page 490

Mijana Barišić, Irena Kužet Mioković, Marina Kalčić Črnjarić
Proces kardiološke rehabilitacije kod bolesnika s višestrukim komplikacijama nakon operacije atrijskog septalnog defekta – prikaz slučaja
Process of cardiac rehabilitation in patients with multiple complications after surgery of atrial septal defect – case study
stranica / page 491

Irena Kužet Mioković, Marina Kalčić Črnjarić, Mijana Barišić, Marica Komosar-Cvetković
Važnost procjene nutritivnog rizika u hospitaliziranih bolesnika
Importance of assessing nutritional risk in hospitalized patients
stranica / page 492

Aleksandra Kraljević, Ana Skendrović, Dijana Javor
Rana mobilazacija bolesnika priključenih na potporu ekstrakorporalne membranske oksigenacije
Early mobilization of patients connected to the extracorporeal membrane oxygenation support
stranica / page 493

Ruža Evačić
Zastupljenost čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti: rezultati javnozdravstvenih akcija povodom obilježavanja Svjetskog dana srca u Koprivnici
Prevalence of risk factors for cardiovascular diseases: the results of public health actions on occasion of celebrating the World Heart Day in Koprivnica
stranica / page 494

Kristina Pavlović, Kate Šutalo, Anita Miljas
Sekundarna prevencija koronarne bolesti srca kod dijabetičara
Secondary prevention of coronary heart disease in diabetic patients
stranica / page 495

Marija Heinrich, Nada Hrstić
Pomaže li motivacijski intervju pri radu s bolesnicima?
Does motivational interviewing help when working with patients?
stranica / page 496

Nada Hrstić, Mario Ivanuša, Goran Krstačić 
Vremenski normativi kardioloških neinvazivnih dijagnostičkih pretraga
Time standard specifications for cardiac non-invasive diagnostic tests
stranica / page 497-498

Slađana Režić, Kristina Pauker
Prevencija okluzije i infekcija centralnih venskih katetera
Prevention of central venous catheter occlusions and infections
stranica / page 499

Milka Grubišić, Ruža Mrkonjić
Smanjenje perioperativnog rizika u programu primjene sestrinske anamneze na Zavodu za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju
Reducing the perioperative risk in the program of using nursing anamnesis at the Institute of Cardiac and Transplant Surgery
stranica / page 500

Danijela Grgurević
Dekubitus u zdravstvenoj njezi kardioloških bolesnika
Pressure ulcer in health care of cardiac patients
stranica / page 501

Ana Turina, Željka Guberac, Dubravka Geler, Danijela Žigrović, Venesa Berković, Mirjana Dubravec
Klasifikacija tlačnoga vrijeda prema smjernicama
Classification of pressure ulcer according to the guidelines
stranica / page 502</p>

Tanja Žontar
Praćenje pokazatelja kvalitete u zdravstvenoj njezi na Sveučilišnoj klinici za plućne i alergijske bolesti Golnik
Monitoring quality indicators in health care at the University Clinic of Pulmonary and Allergic Diseases Golnik
stranica / page 503-504

Ana Savović
Sigurnost pacijenta i primjena medicinskih uređaja na odjelu torakalne kirurgije
Patient safety and the use of medical devices at the Department of thoracic surgery
stranica / page 505

Marijana Gačić, Ana Ljubas, Marina Pavletić
Pogreške u zdravstvenoj njezi, kako s njima postupiti i priopćiti ih
Errors in nursing care, how should we deal with them and communicate them
stranica / page 506

Helena Fuček, Renata Habeković, Bojan Biočina
Suvremeni utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija na elemente organizacijske kulture
Contemporary impact of information and communication technologies on the elements of organizational culture
stranica / page 507

Bojana Hočevar Posavec
Pozicioniranje medicinske sestre pri pomicanju bolesnika
Positioning of the nurse when moving a patient
stranica / page 508

Ana Turina, Ana Savović
Mora li uvođenje promjena biti Sizifov posao?
Does the introduction of changes need to be Sisyphean task?
stranica / page 509

Glorija Gočin Vuković, Ana Ljubas, Dorotea Kosovec, Marina Pavletić, Romana Palić
Zdravstvena njega u kardiologiji, umijeće sadašnjosti i izazov budućnosti
Cardiovascular Nursing, the art of the present and challenge of the future
stranica / page 510

Kazalo

Index
stranica / page 511-514

 


copenicus

logo_ehost

pohranjeno_u_arhivu_weba_logo

open_j_gate_logo

hrcak-logo

doaj logo


Sponzor časopisa
Cardiologia Croatica

KRKA_Press1m
This publication was printed with an unrestricted educational grant from: Krka-Farma d. o. o., Zagreb, Croatia

Partneri

MEDIX_120

pliva-med-net-120