payday loans

Cardiologia Croatica - kongresni broj
Predmet: Cardiologia Croatica - kongresni broj
Datum Slanja: 2012-10-12 07:12:38
Izdanje #: 22
Sadržaj:

cc logo

Poštovani,

Šaljemo Vam obavijest o kongresnom broju časopisa Cardiologia Croatica sa svim sažecima 9. kongresa HKD koji započinje u subotu 13. listopada 2012. godine u Opatiji. Sažeci su grupirani u pdf dokumente prema temama kongresa i mogu se u preuzeti sa adrese
http://www.kardio.hr/cardiologia-croatica/483-cardiologia-croatica-20127suppl-11-176.html

Preuzmite zadnju inačicu kongresnog programa i svih informacija sa adrese
http://www.kardio.hr/images/stories/OPATIJA_2013_NEW.pdf

Uputa za pripremu prezentacija ili postera nalazi se na adresi
http://www.kardio.hr/images/stories/uputa_za_pripremu_prezentacija.pdf

Podsjećamo da su sve informacije o tečaju iz ehokardiografije koji je također u Opatiji 13. listopada 2012. godine dostupne na adresi
http://croecho.kardio.hr/hr/novosti/12-vijesti/38-simpozij-temelji-ehokardiografije-ishemijska-bolest-srcaq.html

Uredništvo portala kardio.hr 

Otvoriti s / Open with:
Adobe Reader X http://get.adobe.com/reader/
Foxit Reader 5.1. http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/


9. KONGRES HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA
s međunarodnim sudjelovanjem
9th CONGRESS OF THE CROATIAN CARDIAC SOCIETY
with International Participation

Opatija, Croatia, October 13-16, 2012

www.kardio-kongres2012.com
www.kardio.hr

NASLOVNICA / COVER
icon NASLOVNICA / COVER - pdf (91.1 kB)

SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS
icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl1):III. (29.38 kB)

D. Miličić.
UVODNO SLOVO.
FOREWORD.
icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl1):IV-V. (46.74 kB)

 

Kongresni sažeci / Congress abstracts

1. AKUTNI KORONARNI SINROM / ACUTE CORONARY SYNDROME

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):1-12. (109.09 kB)

1.1.
VRIJEDNOST HRVATSKE MREŽE PRIMARNE PERKUTANE KORONARNE INTERVENCIJE NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI.
IMPORTANCE OF THE CROATIAN PRIMARY PCI NETWORK AT THE COUNTY LEVEL.
D. Balenovic 1, I. Horvat 1, I. Jelic 1, S. Misir-Rozankovic 2, D. Solic 2, I. Smit 1
1 Kardiologija, OB »Dr. I. Pedišić«, Sisak, Hrvatska
2 Koronarna jedinica, OB »Dr. I. Pedišić«, Sisak, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):3.

1.2.
ANTIKOAGULACIJSKO LIJEČENJE I INVAZIVNO ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM BEZ ST ELEVACIJE: SMJERNICE I SVAKODNEVNA PRAKSA.
ANTICOAGULATION THERAPY AND INVASIVE MANAGEMENT OF ACUTE NON-ST ELEVATION CORONARY SYNDROMES: GUIDELINES AND EVERYDAY PRACTICE.
I. Hadžibegović, Đ. Pvulović, B. Vujeva, K. Gabaldo, M. Knežević, P. Samardžić
Interni odjel, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«, Slavonski Brod, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):3-4.

1.3.
TREBAMO LI MIJENJATI NAŠU TERMINOLOGIJU U STEMI? POMAK OD „DOOR-TO-
BALLOON-TIME" PREMA DOOR-TO-DEVICE" TIME.
IS IT TIME TO CHANGE OUR STEMI TERMINOLOGY? SHIFTING FROM DOOR-TO-BALLOON TO DOOR-TO-DEVICE TIME.
I. Hadzibegovic, D. Prvulovic, B. Vujeva, K. Gabaldo, P. Samardzic
Interni odjel, Opća bolnica »Dr. Josip Benčević«, Slavonski Brod, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):4.

1.4.
NOVELTIES IN THE PHARMACOLOGICAL THERAPY OF THE ACUTE CORONARY SYNDROMES.
NOVOSTI U MEDIKAMENTOZNOM LIJEČENJU AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA.
V. Nikolić Heitzler
Zavod za kardiologiju, KBC »Sestre milosrdnice«, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):4-5.

1.5.
RAZVOJ PSIHIČKIH POREMEĆAJA KOD BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM: LONGITUDINALNO ISTRAŽIVANJE.
DEVELOPMENT OF MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES: LONGITUDINAL STUDY.
T. Jendricko 1, J. Vincelj 2, A. Alegic Karin 1, L. Đerek 3, G. Oremovic 2, D. Kozaric-Kovacic 1
1 Klinička bolnica Dubrava, Klinika za psihijatriju, Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za poremećaje uzrokovane stresom, Zagreb, Hrvatska
2 Klinička bolnica Dubrava, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Zagreb, Hrvatska
3 Klinička bolnica Dubrava, Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):5.

1.6.
HRVATSKA MREŽA PRIMARNE PERKUTANE KORONARNE INTERVENCIJE – SIVE ZONE.
„GRAY ZONES" OF THE CROATIAN PRIMARY PCI NETWORK.
Z. Babić
Koronarna jedinica, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):6.

1.7.
LAIČKA REANIMACIJA U PREVENCIJI IZVANBOLNIČKE IZNENADNE SMRTI U SPLITU
RESUCITATION BY LAYMEN IN PREVENTION OF OUT-OF-HOSPITAL SUDDEN CARDIAC DEATH IN SPLIT
D. Rakic 1, S. Polic 2, V. Carevic 2, L. Luetic 3, A. Russo 4, I. Cvitkovic 1, Z. Jurisic 2, A. Jercic 5, Z. Ardalic 5, T. Gojo 6
1 Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju Dr Rakić, Split, Hrvatska
2 Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
3 Hitna medicinska pomoć Split, Split, Hrvatska
4 Udruga Zdravi grad, Split, Hrvatska
5 Odjel za anesteziju, KBC Split, Split, Hrvatska
6 Crveni križ Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):6-7.

1.8.
KOUNISOV SINDROM – ISTODOBNA POJAVA ALERGIJSKE REAKCIJE I AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA NAKON APLIKACIJE KONTRASTNOG SREDSTVA – PRIKAZ SLUČAJA.
KOUNIS SYNDROME- CONCOMITANT ALLERGIC REACTION AND ACUTE CORONARY SYNDROME AFTER CONTRAST AGENT APPLICATION- A CASE REPORT.
S. Roginic 1, M. Zlojtro 1, V. Nikolic-Heitzler 2, Z. Babic 2, D. Martinovic-Kaliterna 3, M. Artukovic 4
1 Odjel interne medicine, Opca bolnica Zabok, Zabok, Hrvatska
2 Odjel za intenzivnu kardiolosku skrb, Zavod za kardiologiju, KBC Sestre milordnice, Zagreb, Hrvatska
3 Odjel reumatologije i klinicke imunologije, KBC Split, Split, Hrvatska
4 Odjel klinicke imunologije, pulmologije i reumatologije, KB Sv. Duh, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):7.

1.9.
ADMISSION ANEMIA AND HIGH-SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN ADD PROGNOSTIC VALUE TO THE PAMI RISK SCORE IN PATIENTS WITH ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH PRIMARY ANGIOPLASTY.
ANEMIJA PRILIKOM PRIJEMA I VISOKO-OSJETLJIVI C-REAKTIVNI PROTEIN DOPRINOSE PROGNOSTIČKOM ZNAČAJU „PAMI RISK SCORE-a" U BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA S ELEVACIJOM ST-SPOJNICE KOJI SU LIJEČENI PRIMARNOM ANGIOPLASTIKOM.
M. Vrsalovic 1, H. Pintaric 2, Z. Babic 1, M. Pavlov 2, V. Nikolic Heitzler 1
1 School of Medicine, University of Zagreb, Department of Cardiology, Sestre Milosrdnice University Hospital, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiology, Sestre Milosrdnice University Hospital, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):7-8.

1.10.
TO STENT OR NOT TO STENT?
UGRADITI STENT ILI NE?
Đ. Prvulović
Invazivni kardiološki laboratorij, Služba za unutarnje bolesti, OB »Dr. Josip Benčević«, Slavonski Brod, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):8.

1.11.
NSTEMI – CURRENT TREATMENT RECOMMENDATIONS AND OUR EXPERIENCE
NSTEMI- POSTOJEĆE SMJERNICE I NAŠA ISKUSTVA
M. Strozzi
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):8-9.

1.12.
PRIKAZ SLUČAJA LEFT MAIN TROMBA LIJEČENOG INTRAKORONARNOM PRIMJENOM ALTEPLAZE.
A CASE REPORT OF LEFT MAIN CORONARY ARTERY THROMBUS TREATED WITH INTRACORONARY APPLICATION OF ALTEPLASE.
I. Kristić, I. Vuković, F. Runjić, A. Jukić
KBC Split, Klinika za unutarnje bolesti, Klinički odjel za bolesti srca i krvnih žila, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):9.

1.13.
AKUTNI KORONARNI SINDROM KAO MANIFESTACIJA HEMATOLOŠKE BOLESTI – PRIKAZ SLUČAJA.
ACUTE CORONARY SYNDROME AS A MANIFESTATION OF HEMATOLOGICAL DISEASE- A CASE REPORT.
I. Bosnjak 1, K. Selthofer-Relatic 1, R. Steiner 1, V. Culjak 2
1 Klinički odjel za kardiovaskularne bolesti i intenzivno liječenje, Klinika za internu medicinu, KBC Osijek, Osijek, Hrvatska
2 Klinički odjel za hematologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Osijek, Osijek, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):9-10.

1.14.
BOLESNIK S HODGKINOVOM BOLESTI I AKUTNIM ANTEROSEPTALNIM ST-ELEVACIJSKIM INFARKTOM MIOKARDA.
A PATIENT WITH HODGKIN'S DISEASE AND ACUTE ANTEROSEPTAL ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION.
D. Rudan, B. Starčević, M. Raguž, N. Todorović
Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):10.

1.15.
TAKO-TSUBO – STRESOM INDUCIRANA KARDIOMIOPATIJA: PRIKAZ SLUČAJA.
TAKO-TSUBO- STRESS INDUCED CARDIOMYOPATHY: A CASE REPORT.
Ž. Đurašević 1, S. Biočić 1, B. Ostrički 2, M. Crnogorac 3, I. Henezi 4, I. Vuksanović 1
1 Zavod za Kardiologiju, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
2 Koronarna jedinica, ŽB Čakovec, Čakovec, Hrvatska
3 Klinika za unutarnje bolesti, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
4 Poliklinika za kardiovaskularne bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):11.

1.16.
UTJECAJ TERAPIJSKE HIPOTERMIJE NA AGREGABILNOST TROMBOCITA.
IMPACT OF THERAPEUTIC HYPOTHERMY ON THROMBOCYTE AGGREGABILITY.
J. Samardžić 1, M. Krpan 1, B. Skorić 1, V. Velagić 1, M. Petričević 2, D. Miličić 1
1 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb, Hrvatska
2 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za kardijalnu kirurgiju, KBC Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):11-12.

 

2. ISHEMIJSKA BOLEST SRCA / ISCHAEMIC HEART DISEASE

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):13-16. (50.19 kB)

2.1.
HIGHLY PROGESSIVE CORONARY ARTERY DISEASE – CASE REPORT.
IZNIMNO PROGRESIVNA KORONARNA BOLEST SRCA- PRIKAZ SLUČAJA.
K. Gabaldo, I. Hadžibegović, Đ. Prvulović
OB »Dr. J. Benčević«, Slavonski Brod, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):15.

2.2.
UTJECAJ BROJNOSTI I LOKALIZACIJE KALCIFICIRANIH ARTERIJA U DOJCI NA POVEĆANJE RIZIKA KORONARNE BOLESTI.
IMPACT OF LOCALIZATION AND NUMBER OF CALCIFIED ARTERIES IN BREAST ON THE CARDIOVASCULAR RISK.
D. Plečko 1, N. Ištvanović 2, K. Šoštar 3, I. Horvatek 2, Ž. Bakran 2
1 Radiologija, Spec. bolnica Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
2 Odjel za rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika, Specijalna bolnica Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
3 Odjel za kardivaskularnu kirurgiju, Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena, Krapinske Toplice, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):15-16.

2.3.
GRAFIČKI UPITNIK – KORAK NAPRIJED U PROBIRU EREKTILNE DISFUNKCIJE?
GRAPHICAL QUESTIONNAIRE- A STEP FORWARD IN ERECTILE DYSFUNCTION SCREENING?
S. Glavas 1, A. Ruzic 2, G. Glavas 3, L. Skorup 1, L. Zaputovic 2, Z. Mavric 2
1 Student, Medicinski fakultet Sveucilista u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
2 Klinika za internu medicinu KBC Rijeka, Katedra za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
3 Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, racunalne i inteligentne sustave, Fakultet elektrotehnike i racunarstva, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):16.

 

3. ISHEMIJSKA BOLEST SRCA / ISCHAEMIC HEART DISEASE

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):17-20. (42.88 kB)

3.1.
MITRAL VALVE PROLAPSE WITH MILD MITRAL REGURGITATION AS A CAUSE OF NON-SUSTAINED VENTRICULAR TACHYCARDIA: CONSERVATIVE OR INVASIVE APPROACH?
PROLAPS MITRALNE VALVULE S BLAGOM MITRALNOM REGURGITACIJOM KAO UZROK NEPOSTOJANE VENTRIKULARNE TAHIKARDIJE: KONZERVATIVNI ILI INVAZIVNI PRISTUP?
Z. Stajic, D. Tavciovski, R. Matunovic, Z. Vucinic, Z. Mijailovic
Clinic of Cardiology, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):19.

3.2.
DOPRINOS DIAGNOSTICIRANJU BLOKA DESNE GRANE HISOVOG SNOPA (RBBB) USLOVLJENOG FREKVENCIJOM.
CONTRIBUTION TO DIAGNOSIS OF RIGHT BUNDLE BRANCH BLOCK CONDITIONED BY HEART FREQUENCY.
H. M. Kadriu
Shërbimi Internistik, Spitali Amerikan, Prishtinë, Kosova
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):19-20.

 

4. ARITMIJA I ELEKTROFIZIOLOGIJA / ARRHYTHMOLOGY AND ELECTROPHYSIOLOGY

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):21-29. (85.67 kB)

4.1.
ASSOCIATION OF PHYSICAL AND EMOTIONAL STRESS WITH THE OCCURRENCE OF SUPRAVENTRICULAR ARRHYTHMIAS.
POVEZANOST TJELESNOG I EMOCIONALNOG STRESA SA POJAVNOŠĆU SUPRAVENTRIKULARNIH ARITMIJA.
V. Čulić 1, M. Hodžić 2, N. Silić 1
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Split, Split, Croatia
2 State Hydrometeorological Institute, Marine Meteorological Center, Split, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):23.

4.2.
ARITMIJAMA INDUCIRANE KARDIOMIOPATIJE – PREGLED.
TACHYCARDIA INDUCED CARDIOMYOPATHIES – A REVIEW.
A. Jovic
Kardiološki odsjek, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):23-24.

4.3.
GENSKA ANALIZA NASLJEDNIH BOLESTI SRCA: DANSKO-HRVATSKA SURADNJA.
GENETIC ANALYSIS OF HEREDITARY HEART DISEASES: THE DANISH - CROATIAN
COLLABORATION.
S. Brusich 1, M. Dembić 2, P. Hedley 2, Z. Čubranić 1, K. Benko 1, T. Zaninović-Jurijević 1, D. Malic 1, L. Zaputović 1, M. Christiansen 2
1 Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
2 Department of Clinical Biochemistry and Immunology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):24.

4.4.
RADIOFREKVENTNA ABLACIJA VENTRIKULSKE TAHIKARDIJE U STRUKTURNOJ (ISHEMIJSKOJ) BOLESTI SRCA.
RADIOFREQUENT ABLATION OF VENTRICULAR TACHYCARDIA IN STRUCTURAL (ISCHEMIC) HEART DISEASE.
V. Velagić, B. Pezo-Nikolić, M. Puljević, D. Puljević, D. Miličić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):24-25.

4.5.
UNCOMMON ABLATION SITE FOR TYPICAL AVNRT – CASE REPORT.
NEUOBIČAJENO MJESTO ABLACIJE ZBOG AVNRT- PRIKAZ SLUČAJA.
A. Anić, A. Jović, K. Librenjak
Odsjek za kardiologiju, Interni odjel, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):25.

4.6.
ASISTOLIJA SA SINKOPOM NAKON TESTA OPTEREĆENJA U MLADOG MUŠKARCA BEZ ORGANSKE BOLESTI SRCA.
ASYSTOLE AFTER STRESS TEST IN A YOUNG MAN WITHOUT STRUCTURAL HEART DISEASE.
K. Benko, S. Brusich, Z. Cubranic, D. Malic, Z. Mavric, L. Zaputovic
Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, Klinicki bolnicki centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):26.

4.7.
USPJEŠNA REANIMACIJA DVOJICE NOGOMETAŠA NAKON UDARA ELEKTRIČNE STRUJE: PRIKAZ SLUČAJA.
SUCCESFUL RESUSCITATION OF TWO SOCCER PLAYERS AFTER ELECTRICAL CURRENT SHOCK: A CASE REPORT.
D. Rakic 1, A. Jercic 2, V. Carevic 3, J. Rakic 4
1 Poliklinika za internu medicnu i pedijatriju Dr Rakić, Split, Hrvatska
2 Odjel za anesteziju, KBC Split, Split, Hrvatska
3 Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
4 NK Hajduk, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):26-27.

4.8.
NESELEKTIVNA BETA-BLOKADA U TERAPIJI REFRAKTERNIH MALIGNIH VENTRIKULSKIH ARITMIJA – SERIJA SLUČAJEVA.
NON-SELECTIVE BETA-BLOCKADE IN THE THERAPY OF MALIGNANT REFRACTORY VENTRICULAR ARRHYTHMIAS- A CASE SERIES.
V. Velagić, M. Puljević, Ž. Baričević, M. Čikeš, D. Puljević
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):27.

4.9.
CARDIAC ELECTRICAL INJURY AFTER CARDIOVERSION OF ATRIAL FLUTTER.
ELEKTRIČNA OZLJEDA SRCA NAKON ELEKTROKARDIOVERZIJE ZBOG UNDULACIJE ATRIJA.
V. Rešković Lukšić, K. Marić Bešić, Ž. Baričević, N. Drinković Jr, N. Drinković, J. Šeparović Hanževački
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):28.

4.10.
VENTRICULAR FIBRILLATION IN AN ELDERLY PATIENT WHITE WOLFF-PARKINSON-WHITE SYNDROME.
FIBRILACIJA VENTRIKULA U STARIJEG BOLESNIKA SA WOLFF-PARKINSION-WHITE SINDROMOM.
I. Premuzic Mestrovic, D. Kozmar, S. Kranjcevic, D. Pocanic, T. Letilovic, H. Jerkic, M. Zeljko, I. Nadinic Artukovic, M. Markovic, H. M. Zeljko
Department of Cardiology, Clinical Hospital Merkur, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):28-29.

4.11.
PRODULJENI QT INTERVAL U PREDIJALIZNIH BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI.
PROLONGED QT INTERVAL IN PRAEDIALYSIS PATIENTS WITH CHRONIC RENAL DISEASE.
D. Balenovic 1, I. Prkacin 2, G. Cavric 2, I. Horvat 1
1 Kardiologija, OB »Dr. I. Pedisic«, Sisak, Hrvatska
2 Klinika za interne bolesti, KB Merkur, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):29.

 

5. INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA / INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):31-41. (94.4 kB)

5.1.
POVEZANOST UČINKOVITE DOZE STATINA I PERIPROCEDURALNE OZLJEDE MIOKARDA U BOLESNIKA SA STABILNOM KORONARNOM BOLESTI.
INFLUENCE OF EFFICIENT STATIN DOSE ON PERIPROCEDURAL MYOCARDIAL INJURIES IN PATIENTS WITH STABLE CORONARY ARTERY DISEASE.
H. Jerkic 1, M. Stipinovic 1, N. Zaja 2, D. Mandic 2, D. Pocanic 1, D. Kozmar 1, S. Kranjcevic 1, H.M. Zeljko 1, I. Premuzic Mestrovic 1, T. Letilovic 1
1 Odjel kardiologije, KB Merkur, Zagreb, Hrvatska
2 Medicinski fakultet u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):33.

5.2.
UTJECAJ MANUALNE ASPIRACIJSKE TROMBEKTOMIJE NA POJAVNOST IN-STENT RESTENOZE NAKON PRIMARNE PCI.
THE IMPACT OF MANUAL ASPIRATION THROMBECTOMY ON THE OCCURRENCE OF IN-STENT RESTENOSIS AFTER PRIMARY PCI.
J. Bulum
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):33-34.

5.3.
TRANSRADIAL APPROACH FOR CORONARY ANGIOGRAPHY IN EXTREME AGE POPULATIONS: SUCCESS RATE, FAILURE REASONS AND COMPLICATIONS FROM SINGLE CENTER EXPERIENCE.
KORONAROGRAFIJA TRANSRADIJALNIM PRISTUPOM U POPULACIJI BOLESNIKA VISOKE ŽIVOTNE DOBI: USPJEŠNOST, UZROCI NEUSPJEHA I KOMPLIKACIJE, ISKUSTVA IZ JEDNOG CENTRA.
J. Patrk, A. Anić, D. Zekanović, Z. Šušak, Z. Bakotić, D. Nekić, A. Jović
Kardiološki odsjek, OB Zadar, Zadar, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):34.

5.4.
SREDNJEROČNI KLINIČKI I EHOKARDIOGRAFSKI REZULTATI PRAĆENJA BOLESNIKA SA TRANSKATETERSKOM IMPLANTACIJOM AORTNE VALVULE.
MEDIUM-TERM CLINICAL & ECHOCARDIOGRAPHIC RESULTS OF FOLLOW UP IN PATIENTS WITH TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION.
B. Starčević 1, D. Unić 2, M. Stipčević 3, Ž. Sutlić 2, I. Rudež 2, D. Barić 2, M. Sičaja 1, I. Šakić 1
1 Zavod za bolesti srca i krvnih žila, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
2 Zavod za kardijalnu kirurgiju KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
3 Klinika za unutarnje bolesti KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):34-35.

5.5.
PRIMARNA PCI VERSUS FIBRINOLITIČKA TERAPIJA U BOLESNIKA SA STEMI – NAŠA ISKUSTVA.
PRIMARY PCI VS. FIBRINOLYSIS IN PATIENTS WITH STEMI- OUR EXPERIENCE.
J. Ferri-Certić, S. Mejić Krstulović, E. Matana Prižmić
Odjel kardiologije, Županijska bolnica Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):35.

5.6.
PSIHOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE KAO ČIMBENICI RIZIKA KORONARNE BOLESTI.
PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS AS CORONARY ARTERY DISEASE RISK FACTORS.
J. Šikić
Zavod za kardiovaskularne bolesti, KB »Sveti Duh«, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):35-36.

5.7.
THE ROLE OF FRACTIONAL FLOW RESERVE IN ASSESSMENT OF ATHEROSCLEROTIC CORONARY LESIONS SEVERITY IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.
ULOGA FRACTIONAL FLOW RESERVE U PROCJENI TEŽINE ATEROSKLEROTSKIH LEZIJA KORONARNIH ARTERIJA U BOLESNIKA SA ŠEĆERNOM BOLESTI.
T. Jakljević
Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):36.

5.8.
LIJEČENJE KOMPLIKACIJA U INTERVENTNOJ KARDIOLOGIJI – PRIKAZ ODABRANIH SLUČAJEVA
TREATMENT OF COMPLICATIONS IN INTERVENTIONAL CARDIOLOGY- CASE REPORTS
J. Szavits-Nossan, R. Bernat, K. Stambuk, T. Sipic, D. Richter, H. Stipic, I. Sesto, K. Kapov Svilicic
Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Krapinske Toplice, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):37.

5.9.
WHAT IS THE PREFERRED TREATMENT STRATEGY IN LCA AND MVD PATIENTS WITH ACS?
KOJOJ STRATEGIJI LIJEČENJA TREBA DATI PREDNOST U BOLESNIKA S AKUTNIM KORONARNIM SINDROMOM SA ZAHVAĆENOŠĆU LKA I PRISUTNOM BOLESTI MITRALNE VALVULE?
M. Strozzi
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):37-38.

5.10.
AKUTNI I DUGOROČNI REZULTATI REVASKULARIZACIJE BIOMIME SIROLIMUS ELUTING STENTOM.
ACUTE AND LONG-TERM RESULTS OF REVASCULARIZATION WITH BIOMIME SIROLIMUS ELUTING STENT.
I. Šesto
Klinika »Magdalena«, Krapinske Toplice, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):38.

5.11.
HOMOLATERAL RIGHT TRANSRADIAL APPROACH FOR CORONARY ANGIOGRAPHY AFTER FAILED TRANSULNAR ATTEMPT DUE TO DIFFUSE RIGHT ULNAR ARTERY SPASM.
KORONAROGRAFIJA DESNIM TRANSRADIJALNIM PRISTUPOM NAKON NEUSPJEŠNOG POKUŠAJA DESNIM TRANSULNARNIM PRISTUPOM ZBOG DIFUNOG SPAZMA DESNE ULNARNE ARTERIJE.
Z. Stajic, D. Tavciovski, R. Matunovic, Z. Vucinic, Z. Mijailovic
Clinic of Cardiology, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):38-39.

5.12.
DRUG ELUTING BALLOONS IN ACUTE CORONARY SYNDROME.
DRUG ELUTING BALONI U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU.
Z. Miovski, K. Marić, M. Strozzi
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):39.

5.13.
PCI OSTIAL LMCA IN YOUNG WOMAN PRESENTED AS STEMI MYOCARDIAL INFARCTION.
PCI OSTIJALNE LMCA U MLADE ŽENE SA STEMI.
Z. Makarovic, S. Makarovic, R. Steiner, D. Boban
Klinički odjel za kardiovaskularne bolesti, KBC Osijek, Osijek, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):39-40.

5.14.
THREE INTERESTING TEVAR CASES.
TRI ZANIMLJIVA TEVAR SLUČAJA.
M. Strozzi
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):40.

5.15.
UTJECAJ PRODUŽENE PRIMJENE ENOKSAPARINA NA INCIDENCIJU ISHEMIJSKIH KOMPLIKACIJA I KRVARENJA U BOLESNIKA NAKON UGRADNJE KORONARNOG STENTA.
PROLONGED ENOXAPARINE APPLICATION EFFECT ON INCIDENCE OF ISCHEMIC COMPLICATIONS AND BLEEDING IN PATIENTS AFTER STENT IMPLANTATION.
K. Štambuk
Magdalena – klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Krapinske Toplice, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):41.

 

6. ZATAJIVANJE SRCA / HEART FAILURE

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):43-51. (84.44 kB)

6.1.
URIC ACID AND MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE HEART FAILURE – RESULTS OF THE ACUTE HEART FAILURE DATABASE REGISTRY.
MOKRAĆNA KISELINA I SMRTNOST U BOLESNIKA S AKUTNIM POPUŠTANJEM SRCA- REZULTATI REGISTRA ZA AKUTNO POPUŠTANJE SRCA.
F. Malek 1, P. Ostadal 1, J. Parenica 2, J. Jarkovsky 3, J. Vitovec 4, P. Widimsky 5, A. Linhart 6, A. Kruger 7, D. Vondrakova 7, J. Spinar 2
1 Na Homolce Hospital, Cardiovascular Center, Prague, Czech Republic
2 Masaryk University, University Hospital Brno, Department of Cardiology and Internal Medicine, Brno, Czech Republic
3 Institute of Biostatistics and Analyses, Masaryk University, Brno, Czech Republic
4 Department of Internal Medicine, Cardiology, St. Anna´s Hospital, Brno, Czech Republic
5 Charles University, University Hospital Kralovske Vinohrady, Dpt. Of Cardiology and Angiology, Prague, Czech Republic
6 Charles University, University General Hospital, Department of Cardiology and Angiology, Prague, Czech Republic
7 Na Homolce Hospital, Department of Cardiology, Prague, Czech Republic
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):45.

6.2.
ČIMBENICI RIZIKA SMRTNOSTI U BOLESNIKA NAKON TRANSPLANTACIJE SRCA.
MORTALITY RISK FACTORS IN HEART TRANSPLANT PATIENTS.
D. Miličić1, J. Ljubas1, B. Skorić1, M. Čikeš1, D. Lovrić1, D. Božić2, T. Bubalo2
1 University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
2 University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):45-46.

6.3.
NEOVISNI UTJECAJ EJEKCIJSKE FRAKCIJE I BUBREŽNE FUNKCIJE NA SERUMSKE RAZINE ELEKTROLITA.
INDEPENDENT IMPACT OF EJECTION FRACTION AND RENAL FUNCTION ON SERUM ELECTROLYTES.
V. Čulić, Ž. Bušić, A. Livaja, D. Marković, M. Šarić
Odjel za kardiologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):46.

6.4.
HEART FAILURE WITH AND WITHOUT ATRIAL FIBRILLATION. IS THERE CLINICAL AND ECHOCARDIOGRAPHIC DIFFERENCES?
ZATAJIVANJE SRCA S I BEZ ATRIJSKE FIBRILACIJE. IMA LI KLINIČKIH I EHOKARDIOGRAFSKIH RAZLIKA?
F. Arnaudova-Dezhulovikj 1, S. Jovanova 1, L. Popovska 1, M. Gerakarovska 2, M. Nakovska 3, S. Kedev 1
1 University clinic of cardiology, Skopje, Macedonia
2 Institute for medical and exoerimentam biochemistry, Medical faculty, Skopje, Macedonia
3 Internal medicine, Medical faculty, Skopje, Macedonia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):47.

6.5.
TACHYCARDIA – INDUCED CARDIOMYOPATHY (TIC): A REVERSIBLE STATE.
KARDIOMIOPATIJA UZROKOVANA TAHIKARDIJOM: REVERZIBILNO STANJE.
S. Jovanova 1, F. Arnaudova-Dezhulovikj 2, N. Kostova 2, L. Popovska 2, S. Kedev 2
1 University clinic of cardiology, Medical faculty, Skopje, Macedonia
2 University clinic of cardiology, Skopje, Macedonia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):47-48.

6.6.
POVEZANOST SERUMSKIH RAZINA KORTIZOLA S EJEKCIJSKOM FRAKCIJOM LIJEVE KLIJETKE OVISNO O POSTOJANJU SINDROMA NISKOG TRIJODTIRONINA.
RELATION BETWEEN SERUM CORTISOL AND LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION DEPENDING ON LOW-TRIIODOTHYRONINE SYNDROME.
Ž. Bušić, V. Čulić, A. Livaja, M. Šarić, D. Marković
Klinika za unutarnje bolesti, Kardiologija, KBC Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):48.

6.7.
CLINICAL PROFILE OF FEMALES AND MALES WITH HEART FAILURE – RESULTS FROM CROATIAN HEART FAILURE REGISTRY.
KLINIČKI PROFILI ŽENA I MUŠKARACA SA ZATAJIVANJEM SRCA- REZULTATI HRVATSKOGA REGISTRA BOLESNIKA SA ZATAJIVANJEM SRCA.
D. Glavaš 1, B. Jurčević Zidar 2, D. Miličić 3, S. Polić 1
1 Split University Hospital, Split, Croatia
2 Split and Dalmatia County-Public Health Institute, Split, Croatia
3 Zagreb Univerity Hospital, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):48-49.

6.8.
SHORT TERM EFFECT OF CRT ON HEART FAILURE BIOMARKERS: ST2, GALECTIN-3, NT-PROBNP AND CERULOPLASMIN.
KRATKOROČNI UČINAK RESINKRONIZACIJSKE TERAPIJE NA BIOMARKERE ZATAJIVANJA SRCA: ST2, GALEKTIN-3, NT-PROBNP I CERULOPLAZMIN.
F. Malek 1, D. Vondrakova 1, P. Ostadal 1, L. Sedlackova 2, J. Vranova 3, L. Sediva 1, J. Petru 1, J. Skoda 1, O. Komendova 1, P. Neuzil 1
1 Na Homolce Hospital, Department of Cardiology, Prague, Czech Republic
2 Na Homolce Hospital, Department of Clinical Hematology, Biochemistry and Immunology, Prague, Czech Republic
3 Third Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):49.

6.9.
TERAPIJSKA HIPOTERMIJA U JEDINICI KARDIOLOŠKE INTENZIVNE SKRBI – »UPDATE«.
THERAPEUTIC HYPOTHERMY IN CARDIAC INTENSIVE CARE UNIT- AN UPDATE.
V. Velagić, Ž. Baričević, M. Čikeš, J. Samardžić, B. Skorić, D. Miličić
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):49-50.

6.10.
DYNAMIC TRICUSPID VALVE STENOSIS INDUCED WITH PACEMAKER LEAD.
DINAMIČKA STENOZA TRIKUSPIDNE VALVULE UZROKOVANA ELEKTRODOM. .ELEKTROSTIMULATORA SRCA
B. Skorić, Ž. Baričević, M. Brida, J. Samardžić, H. Jurin, D. Miličić
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):50-51.

6.11.
LONG-TERM PROGNOSIS IN PATIENTS WITH PERIPARTUM CARDIOMYOPATHY.
DUGOROČNA PROGNOZA U BOLESNIKA S PERIPARTALNOM KARDIOMIOPATIJOM.
S. Jovanova, F. Arnaudova-Dezhulovikj, E. Caparoska, E. Hristova
University clinic of cardiology, Medical Faculty, Skopje, Macedonia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):51.

 

7. ELEKTROSTIMULACIJA SRCA / CARDIAC PACING

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):53-59. (71.68 kB)

7.1.
UPORABA ENDOVENSKE ELEKTRODE ZA ELEKTROSTIMULACIJU KAO KARDIOMEHANIČKI SENZOR.
USE OF ELECTROSTIMULATION ENDOVENOUS ELECTRODE AS CARDIOMECHANICAL SENSOR.
S. Brusich 1, D. Tomašić 2, B. Ferek-Petrić 2, S. Sovilj 3, Z. Čubranić 1, R. Magjarević 3, Ž. Mavrić 4, L. Zaputović 4
1 Zavod za kardiovaskularne bolesti, Odjel za aritmije i elektrostimulaciju, KBC Rijeka, Hrvatska
2 CRDM, Medtronic Adriatic, Zagreb, Hrvatska
3 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektroničke sustave o obradbu informacija, Zagreb, Hrvatska
4 Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):55.

7.2.
CLINICAL SIGNIFICANCE OF PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH ATRIOVENTRICULAR BLOCK AND DUAL-CHAMBER PACEMAKER.
KLINIČKI ZNAČAJ PERZISTENTNE FIBRILACIJE ATRIJA U BOLESNIKA S ATRIOVENTRIKULSKIM BLOKOM PROVOĐENJA I DVOKOMORNIM ELEKTROSTIMULATOROM.
D. Petrač 1, V. Radeljić 2, D. Delić-Brkljačić 2, Š. Manola 3, G. Cindrić-Bogdan 1, N. Pavlović 3
1 Bogdan Cardiology Polyclinic, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiology, Sestre Milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia
3 Sestre Milosrdnice University Hospital Center, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):55-56.

7.3.
KONGENITALNI KOMPLETNI ATRIOVENTRIKULARNI BLOK – PRIKAZ DVA SLUČAJA.
CONGENITAL TOTAL ATRIOVENTRICULAR BLOCK- REPORT OF TWO CASES.
M. Knežević Praveček, K. Cvitkušić Lukenda, I. Dunđer, I. Hadžibegović, K. Gabaldo, Đ. Prvulović, B. Vujeva, P. Samardžić
Kardiologija, OB Dr. J. Benčević, Slavonski Brod, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):56.

7.4.
USE OF AN ATRIAL LEAD WITH VERY SHORT TIP-TO-RING SPACING AVOIDS OVERSENSING OF FAR-FIELD-R-WAVE.
UPORABA ATRIJSKE ELEKTRODE SA VRLO KRATKIM TIP-TO-RING RAZMAKOM IZBJEGAVA OVERSENSING FAR-FIELD-R-VALA.
C. Kolb 1, H. Vrazic 2, G. Noelker 3, U. Lotze 4, H. Jetter 5, K. Puerner 6, K. Lang 7, L. Binner 8, V. Schibgilla 9
1 Deutsches Herzzentrum München, Munich, Germany
2 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
3 Klinikum Coburg, Coburg, Germany
4 Saale-Unstrut-Klinikum Naumburg, Naumburg, Germany
5 Klinikum Memmingen, Memmingen, Germany
6 Kreisklinik Ebersberg, Ebersberg, Germany
7 Marienhausklinik Ottweiler, Ottweiler, Germany
8 Universitätsklinikum Ulm, Ulm, Germany
9 Klinik Fränkische Schweiz, Ebermannstadt, Germany
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):57.

7.5.
SAFETY OF IMPLANTABLE PACEMAKERS AND CARDIOVERTER DEFIBRILLATORS IN THE MAGNETIC FIELD OF HAND METAL DETECTORS.
SIGURNOST ELEKTROSTIMULATORA SRCA I KARDIOVERTER DEFIBRILATORA U MAGNETSKOM POLJU RUČNIH DETEKTORA METALA.
H. Vrazic 1, C. Jilek 2, H. Badran 3, H. Lesevic 2, S. Tzeis 4, V. Semmler 2, I. Deisenhofer 2, C. Kolb 2
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Deutsches Herzzentrum München, Munich, Germany
3 Ain Shams University Hospital, Department of Cardiology, Cairo, Egypt
4 Department of Cardiology, Hospital Henry Dunant, Athens, Greece
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):57-58.

7.6.
IMPLANTABLE CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR RECIPIENTS: WHO ARE THE ONES WITH HIGHEST INTEREST IN REMOTE MONITORING?
PRIMAOCI IMPLANTABILNOG KARDIOVERTER DEFIBRILATORA: KOJI BOLESNICI IMAJU NAJVEĆU KORIST OD DALJINSKOG NADZIRANJA?
H. Vrazic 1, T. Braun 2, T. Reents 2, M. Felizeter 2, K.H. Ladwig 3, M. Milosevic 4, V. Semmler 2, C. Lennerz 2, C. Kolb 2
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München, Munich, Germany
3 Klinik für Psychosomatische Medizin, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, Munich, Germany
4 Andrija Stampar School of Public Health, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):58.

7.7.
LEAD INTEGRITY ALERT – AN EXAMPLE OF A PATIENT WITH A MALFUNCTIONING ICD LEAD.
INTEGRITET ELEKTRODA- PRIMJER BOLESNIKA SA NEPRAVILNIM RADOM ELEKTRODE ICD UREĐAJA.
H. Vrazic 1, I. Rajcan-Spoljaric 1, Z. Durasevic 1, B. Starcevic 1, C. Kolb 2
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen, Deutsches Herzzentrum München, Technische Universität München, Munich, Germany
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):59.

 

8. EHOKARDIOGRAFIJA / ECHOCARDIOGRAPHY

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):61-70. (84.95 kB)

8.1.
2D I 3D EHOKARDIOGRAFIJA U DETEKCIJI KONGENITALNIH ANOMALIJA MITRALNE VALVULE.
2D AND 3D ECHOCARDIOGRAPHY IN CONGENITAL MITRAL VALVE ANOMALY DETECTION.
J. Vincelj, S. Biočić, M. Udovičić, S. Sokol, I. Šakić
Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):63.

8.2.
CELIJAKIJA (GLUTENSKA ENTEROPATIJA) I DILATACIJSKA KARDIOMIOPATIJA.
GLUTEN ENTEROPATHY & DILATED CARDIOMYOPATHY.
I. Mikolašević 1, T. Zaninović-Jurjević 2, L. Zaputović 2, Ž. Mavrić 2, S. Mulc 1, V. Licul 1, D. Štimac 1, V. Tomulić 2, B. Mijandrušić-Sinčić 1
1 Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
2 Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):63-64.

8.3.
ETIOLOGY DISTRIBUTION OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION BY ECHOCARDIOGRAPHY: RESULTS FROM A PROSPECTIVE STUDY IN 3343 ADULTS.
EHOKARDIOGRAFSKA RASPODJELA ETIOLOGIJE ATRIJSKE FIBRILACIJE: REZULTATI PROSPEKTIVNE STUDIJE SA 3343 ODRASLIH BOLESNIKA.
E. Abdović, S. Abdović, V. Gradinčić, D. Stevanović-Dautbegović
Kantonalna Bolnica Zenica, Zenica, Bosna i Hercegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):64.

8.4.
CASE REPORT – INVASIVE THYMOMA WITH PERICARDIAL TAMPONADE AS INITIAL MANIFESTATION.
PRIKAZ SLUČAJA- TAMPONADA SRCA KAO INICIJALNA PREZENTACIJA INVAZIVNOG TIMOMA.
M. Balaban Kumpare, N. Jukić
Kardiologija, OB Pula, Pula, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):65.

8.5.
INTRAKRANIJALNO KRVARENJE KAO PRVA KLINIČKA MANIFESTACIJA ENDOKARDITISA.
INTRACRANIAL BLEEDING AS INITIAL MANIFESTATION OF ENDOCARDITIS.
A. Jurin, B. Ostrički, J. Cmrečnjak, T. Marčec
ŽB Čakovec, Čakovec, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):65.

8.6.
BRUCELLA ENDOCARDITIS OF BIVELAR AORTIC VALVE.
ENDOKARDITIS BIKUSPISNE AORTNE VALVULE UZROKOVAN BRUCELOM.
E. Brkić 1, D. Lončar 1, D. Mršić 1, A. Kušljugić 1, H. Tulumović 1, E. Sijerčić 1, Đ. Hadžović 2
1 Intenzivna njega, Interna klinika UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
2 Internistička poliklinika, Dom Zdravlja Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):66.

8.7.
EHOKARDIOGRAFIJA U IZABRANIM KLINIČKIM PRIMJERIMA.
ECHOCARDIOGRAPHY IN SELECTED CLINICAL SCENARIOS.
G. Cindrić Bogdan, I. Bogdan
Kardiološka poliklinika »BOGDAN« , Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):66.

8.8.
SPECKLE TRACKING EXERCISE STRESS ECHOCARDIOGRAPHY.
SPECKLE TRACKING STRES EHOKARDIOGRAFIJA.
M. Jakovljevic, A. Fabris
Poliklinika Sv. Nikola, Korcula, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):67.

8.9.
RELATIONSHIP OF CARDIAC INVOLVEMENT WITH DISEASE ACTIVITY IN SYSTEMIC SCLEROSIS.
UTJECAJ ZAHVAĆENOSTI SRCA I AKTIVNOSTI BOLESTI U SISTEMSKOJ SKLEROZI.
Z. Jurisic 1, V. Carevic 1, D. Martinovic-Kaliterna 2, D. Marasovic-Krstulovic 2
1 Odjel za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
2 Odjel za reumatologiju i kliničku imunologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):67.

8.10.
IMMEDIATE AV AND VV OPTIMIZATION PROMOTE EARLY ATRIAL REVERSE REMODELING IN CRT PATIENTS.
NEPOSREDNA AV I VV OPTIMIZACIJA U BOLESNIKA S RESINKRONIZACIJSKOM TERAPIJOM DOPRINOSE RANOJ REVERZNOJ ATRIJSKOJ REMODELACIJI.
I. Ivanac Vranesic, B. Pezo Nikolic, D. Lovric, H. Jurin, Z. Baricevic, J. Separovic Hanzevacki
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):68.

8.11.
THE ROLE OF STRAIN RATE IMAGING IN DIAGNOSING ACUTE MYOCARDITIS AS PROVEN BY IMMUNOHISTOLOGY.
ULOGA STRAIN RATE OSLIKAVANJA U DIJAGNOSTICIRANJU AKUTNOG MIOKARDITISA DOKAZANOG IMUNOHISTOLOGIJOM.
M. Kasner, D. Sinning, F. Escher, U. Kuehl, C. Tschoepe
Charite – CBF, Cardiology, Berlin, Germany
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):68-69.

8.12.
CORRELATION BETWEEN DOPPLER DERIVED DP/DT AND SEVERAL ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS OF SYSTOLIC AND DIASTOLIC FUNCTION IN PATIENTS WITH ISOLATED CHRONIC MITRAL REGURGITATION.
MEĐUSOBNA POVEZANOST DP/DT DOBIVENOG DOPLEROM I NEKOLIKO EHOKARDIOGRAFSKIH PARAMETARA SISTOLIČKE I DIJASTOLIČKE FUNKCIJE U BOLESNIKA S IZOLIRANOM KRONIČNOM MITRALNOM REGURGITACIJOM.
I. Ivanac Vranesic, Z. Baricevic, D. Lovric, I. Gornik, J. Separovic Hanzevacki
1 University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
2 University of Zagreb School of Medicine, Department of Internal Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):69.

8.13.
PITFALLS IN EVALUATION OF MITRAL REGURGITATION SEVERITY.
ZAMKE U PROCJENI TEŽINE MITRALNE REGURGITACIJE.
N. Drinković Jr, V. Rešković Lukšić, K. Marić Bešić
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):69-70.

 

9. OSTALE METODE OSLIKAVANJA SRCA I KRVNIH ŽILA / OTHER METHODS OF CARDIAC IMAGING

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):71-77. (71.12 kB)

9.1.
GATED-SPECT MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY.
GATED-SPECT SCINTIGRAFIJA MIOKARDA.
M. Lacić 1, Z. Babić 2, B. Starčević 3, V. Ćorić 4, I. Sokol 1, M.M. Lacić 1
1 Polyclinic »Dr. Lacić«, Zagreb, Hrvatska
2 Clinical Hospital Centre »Sestre Milosrdnice«, Zagreb, Hrvatska
3 Clinical Hospital Dubrava, Zagreb, Hrvatska
4 Clinical Hospital Centre Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):73.

9.2.
COMMON PULMONARY VEINS ANATOMIC VARIANTS ASSESED BY ROUTINE PREPROCEDURAL MSCT ANGIOGRAPHY AND ITS IMPACT ON SUCCESS OF ATRIAL FIBRILLATION ABLATION – SINGLE CENTER EXPERIENCE IN 50 CASES.
PROCJENA ANATOMSKIH VARIJANTI UTOKA PLUĆNIH VENA RUTINSKOM PRIJEPROCEDURALNOM MSCT ANGIOGRAFIJOM I NJIHOV UTJECAJ NA USPJEŠNOST ABLACIJE FIBRILACIJE ATRIJA- ISKUSTVO JEDNOG CENTRA SA 50 SLUČAJEVA.
A. Anić 1, Z. Bakotić 1, M. Bištirlić 1, K. Librenjak 1, I. Pavić 2, M. Harapin 2, D. Kasap 2, A. Jović 1
1 Odsjek za kardiologiju, Interni odjel, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska
2 Odjel za radiologiju, Opća bolnica Zadar, Zadar, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):73-74.

9.3.
ULTRASOUND MEASUREMENTS OF PROGRESSION OF CAROTID ARTERY DISEASE IN CORONARY ARTERY PATIENTS: A COHORT PROSPECTIVE STUDY.
ULTRAZVUČNO MJERENJE PROGRESIJE BOLESTI KAROTIDNIH ARTERIJA U BOLESNIKA S KORONARNOM BOLEŠĆU SRCA: KOHORTNA PROSPEKTIVNA STUDIJA.
M. Bosevski, S. Toshev
University Cardiology Clinic Skopje, Skopje, Macedonia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):74.

9.4.
MOGUĆNOSTI DIJAGNOSTIKE BOLESTI SRCA I KRVNIH ŽILA NUKLEARNOM MAGNETSKOM REZONANCOM.
DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF CARDIOVASCULAR DISEASES BY MAGNETIC RESONANCE.
V. Peršić, M. Boban, Z. Madžar, D. Javoran, V. Buršić, B. Miletić, V. Pehar-Pejčinović
Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila, Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):74-75.

9.5.
VRIJEDNOST 256 SLOJNE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE U DIJAGNOSTICI ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA.
VALUE OF 256-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IN ISCHEMIC HEART DISEASE DIAGNOSTICS.
Z. Madzar, D. Javoran, V. Persic, V. Bursic, B. Miletić, V. Pehar Pejcinovic, M. Boban
Klinika za liječenje, prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila, Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):75.

9.6.
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP LIJEČENJU BOLESNIKA S AKUTNOM DISEKCIJOM AORTE TIP STANFORD B.
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TREATMENT OF PATIENTS WITH STANFORD B ACUTE AORTIC DISSECTION.
Ž. Đurašević 1, S. Biočić 1, D. Pavić 2, M. Ajduk 2, M. Šarlija 2, J. Mašković 3, Ž. Sutlić 4, B. Brkljačić 5, M. Kolovrat 6
1 Odjel angiologije, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
2 Odjel vaskularne kirurgije, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
3 Odjel radiologije, SKBC »Mostar«, Mostar, Bosna i Hercegovina
4 Odjel kardijalne kirurgije, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
5 Zavod za radiologiju,KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
6 Klinika za kirurgiju, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):75.

9.7.
CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN PATIENTS ON MAINTENANCE HEMODIALYSIS – AN ASSESSMENT WITH RADIONUCLIDE VENTRICULOGRAPHY AT REST AND DURING EXERCISE.
SRČANOŽILNI RIZIČNI ČIMBENICI U BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI- PROCJENA S RADIONUKLIDNOM VENTRIKULOGRAFIJOM U MIROVANJU I OPTEREĆENJU.
N. Topuzovic 1, I. Mihaljevic 1, V. Rupcic 2
1 Klinički zavod za nuklearnu medicinu, KBC Osijek, Osijek, Hrvatska
2 Klinički odjel za nefrologiju, KBC Osijek, Osijek, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):76.

9.8.
MOGUĆA ULOGA POSEBNOG MR PROTOKOLA NATIVNOG SNIMANJA RENALNIH ARTERIJA I NADBUBREŽNIH ŽLIJEZDA U OBRADI BOLESNIKA SA SUMNJOM NA SEKUNDARNU HIPERTENZIJU.
POSSIBLE ROLE OF SPECIAL MR NATIVE IMAGING PROTOCOL OF RENAL ARTERIES AND SUPRARENAL GLANDS IN WORK-UP OF PATIENTS WITH SUSPECTED SECONDARY HYPERTENSION.
J. Lukenda, P. Medaković
Poliklinika »Sunce«, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):76-77.

9.9.
NAŠA ISKUSTVA U MSCT KORONAROGRAFIJI.
MSCT CORONARY ANGIOGRAPHY- OUR EXPERIENCE.
S. Šehović 1, R. Ajanović 2
1 Radiologija, Poliklinika Sunce, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
2 Kardiologija, Poliklinika Sunce, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):77.

 

10. E-KARDIOLOGIJA / E-CARDIOLOGY

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):79-82. (45.9 kB)

10.1.
KOMUNIKACIJSKI SERVISI U HRVATSKOJ KARDIOLOGIJI.
COMMUNICATION SERVICES IN CROATIAN CARDIOLOGY.
M. Ivanusa 1, D. Fanton 2, I. Klinar 3
1 Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska
2 Helix d.o.o., Zagreb, Hrvatska
3 Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):81.

10.2.
ADVANCES IN E-CARDIOLOGY: TELECARDIOLOGY.
NAPRETCI U E-KARDIOLOGIJI: TELEKARDIOLOGIJA.
E. T. van der Velde
Leiden University Medical Center (LUMC), Leiden, The Netherlands
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):81.

10.3.
OD TEORIJE KAOSA DO TEORIJE STRUNE.
FROM CHAOS TO STRING THEORY.
G. Krstačić 1, A. Krstačić 2
1 Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska
2 KBC Sestre milosrdnice, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):82.

10.4.
ADVANCES IN E-CARDIOLOGY: CARDIAC IMAGE PROCESSING.
NAPRETCI U E-KARDIOLOGIJI: OBRADA SLIKA U KARDIOLOGIJI.
N. Bruining
Erasmus MC/Thoraxcenter, Rotterdam, The Netherlands
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):82.

 

11. KARDIJALNA KIRURGIJA / CARDIAC SURGERY

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):83-91. (87.43 kB)

11.1.
SURGERY IN INFECTIVE ENDOCARDITIS: EMERGENCY VS. URGENCY – THE ROLE OF ECHOCARDIOGRAPHY.
KIRURGIJA U LIJEČENJU INFEKTIVNOG ENDOKARDITISA: EMERGENTNOST VS. URGENTNOST- ULOGA EHOKARDIOGRAFIJE.
T. Kovacevic-Preradovic 1, V. Katic 1, S. Srdic 1, D. Uncanin 1, M. Kozic 1, P. Kovacevic 2, D. Trninic 1, Z. Janjic 1, A. Lazarevic 3
1 Clinic of cardiovascular diseases, Clinical center Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
2 Intensive care unit, Clinical center Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
3 Private practice Cardio, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):85.

11.2.
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POSTPERICARDIOTOMY SYNDROME.
DIJAGNOZA I LIJEČENJE POSTPERIKARDIOTOMIJSKOG SINDROMA.
K. Gabaldo 1, I. Hadžibegović 1, Ž. Sutlić 2
1 OB DR J. Benčević, Slavonski Brod, Hrvatska
2 KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):85-86.

11.3.
EUROSCORE II: NOVI POGLED NA OPERACIJSKI RIZIK.
EUROSCORE II: NEW PERSPECTIVE OF OPERATIONAL RISK.
D. Barić, D. Unić, I. Rudež, R. Blažeković, M. Planinc, J. Varvodić, P. Radolović, Ž. Sutlić
Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):86.

11.4.
ULOGA INTEGRIRANOG »HEART – TEAM-A« PRI TRANSKATETERSKOJ UGRADNJI AORTNOG ZALISKA – DVOGODIŠNJE ISKUSTVO.
ROLE OF THE INTEGRATED „HEART-TEAM" IN TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION- TWO YEAR EXPERIENCE.
D. Unic 1, Z. Sutlic 1, B. Starcevic 2, I. Rudez 1, D. Baric 1, N. Bradic 3, M. Planinc 1, M. Stipcevic 2, R. Blazekovic 1, J. Varvodic 1
1 Zavod za kardijalnu i transplantacijsku kirurgiju, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
2 Zavod za bolesti srca i krvnih žila, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
3 Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):86-87.

11.5.
BLEEDING RISK ASSESSMENT USING WHOLE BLOOD IMPEDANCE AGGREGOMETRY AND ROTATIONAL THROMBOELASTOMETRY IN PATIENTS FOLLOWING CARDIAC SURGERY.
PROCJENA RIZIKA OD KRVARENJA KORISTEĆI IMPENDANCIJSKU AGREGOMETRIJU S PUNOM KRVI I ROTACIJSKU TROMBOELASTOMETRIJU U BOLESNIKA NAKON KARDIOKIRURŠKIH ZAHVATA.
M. Petricevic 1, B. Biocina 1, D. Milicic 2, M. Cikes 2, B. Skoric 2, S. Konosic 3, V. Ivancan 3, L. Svetina 1, T. Kopjar 1, H. Gasparovic 1
1 Department of Cardiac Surgery, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiovascular Diseases, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
3 Department of Anesthesiology, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):87.

11.6.
BLEEDING RISK ASSESSMENT USING MULTIPLE ELECTRODE AGGREGOMETRY IN PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY.
PROCJENA RIZIKA OD KRVARENJA KORISTEĆI IMPENDANCIJSKUAGREGOMETRIJU S PUNOM KRVI U BOLESNIKA NAKON AORTOKORONARNOG PREMOŠTENJA.
M. Petricevic 1, B. Biocina 1, D. Milicic 2, M. Cikes 2, J. Samardzic 2, S. Konosic 3, V. Ivancan 3, T. Kopjar 1, L. Svetina 1, H. Gasparovic 1
1 Department of Cardiac Surgery, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiovascular Diseases, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
3 Department of Anesthesiology, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):88.

11.7.
LONG TERM IMPACT OF ADVERSE ATRIAL TISSUE REMODELING ON ITS MECHANICAL TRANSPORT FOLLOWING ATRIAL FIBRILLATION SURGERY.
DUGOROČNI UČINAK NEPOVOLJNOG REMODELIRANJA ATRIJA NA ATRIJSKI MEHANIČKI TRANSPORT NAKON KIRURGIJE FIBRILACIJE ATRIJA.
T. Kopjar 1, H. Gasparovic 1, M. Cikes 2, V. Velagic 2, Lj. Hlupic 3, M. Petricevic 1, D. Milicic 2, B. Biocina 1
1 Department of Cardiac Surgery, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiovascular Diseases, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
3 Department of Pathology University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):88-89.

11.8.
UTJECAJ ŠEĆERNE BOLESTI TIP II I SLABE PRIJEOPERATIVNE GLUKOREGULACIJE NA NEUROKOGNITIVNU FUNKCIJU NAKON KARDIOKIRURŠKE OPERACIJE.
IMPACT OF DIABETES MELITUS TYP II AND INADEQUATE PREOPERATVIE GLYCEMIC CONTROL ON NEUROCOGNITIVE FUNCTION AFTER CARDIAC SURGERY.
M. Borojević, S. Ivanković, I. Šafradin, B. Biočina
Klinika za kardijalnu kirurgiju,KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):89.

11.9.
REDUCTION OF MICROEMBOLI SIGNALS WITH SINGLE CLAMP STRATEGY IN CORONARY ARTERY BAYPASS GRAFTING SURGERY.
SMANJIVANJE ZNAKOVA MIRKOEMBOLIJE U SINGLE CLAMP STRATEGIJI PRILIKOM AORTOKORONARNOG PREMOŠTENJA.
M. Borojević 1, H. Gašparović 1, B. Malojčić 2, B. Biočina 1
1 Klinika za kardijalnu kirurgiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
2 Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):90.

11.10.
DEFINITION OF ACETYLSALICYLIC ACID RESISTANCE USING WHOLE BLOOD IMPEDANCE AGGREGOMETRY: IMPACT ON ANTIPLATELET THERAPY MANAGEMENT AFTER CORONARY ARTERY SURGERY.
DEFINICIJA REZISTENCIJE NA ACETILSALICILNU KISELINU POMOĆU IMPENDANCIJSKE AGREGOMETRIJE S PUNOM KRVI: UTJECAJ NA ANTITROMBOCITNU TERAPIJU NAKON AORTOKORONARNOG PREMOŠTENJA.
M. Petricevic 1, B. Biocina 1, D. Milicic 2, M. Cikes 2, B. Skoric 2, S. Konosic 3, V. Ivancan 3, L. Svetina 1,T. Kopjar 1, H. Gasparovic 1
1 Department of Cardiac Surgery, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiovascular Diseases, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
3 Department of Anesthesiology, University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):90-91.

11.11.
ASSESSMENT OF PLATELET FUNCTION BY WHOLE BLOOD IMPEDANCE AGGREGOMETRY IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PATIENTS ON ACETYLSALICYLIC ACID TREATMENT MAY ADVISE TO SWITCH ON DUAL ANTIPLATELET THERAPY.
PROCJENA FUNKCIJE TROMBOCITA AGREGOMETRIJOM U BOLESNIKA KOJI KORISTE ACETILSALICILNU KISELINU NAKON AORTOKORONARNOG PREMOŠTENJA MOŽE UPUĆIVATI NA POTREBU UVOĐENJA DVOSTRUKE ANTITROMBOCITNE TERAPIJE.
M. Petricevic 1, B. Biocina 1, D. Milicic 2, M. Cikes 2, J. Samardzic 2, S. Konosic 3, V. Ivancan 3, L. Svetina 1, T. Kopjar 1, H. Gasparovic 1
1 Department of Cardiac Surgery, University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia
2 Department of Cardiovascular Diseases, University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia
3 Department of Anesthesiology, University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):91.

 

12. KARDIOVASKULARNA EPIDEMIOLOGIJA, PREVENCIJA I REHABILITACIJA / CARDIOVASCULAR EPIDEMIOLOGY, PREVENTION AND REHABILITATION

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):93-113. (162.83 kB)

12.1.
VRIJEDNOST ODREĐIVANJA BIOMARKERA U PREDVIĐANJU SMRTNOSTI U BOLESNIKA NA KRONIČNOJ DIJALIZI- MODEL UBRZANE ATEROSKLEROZE.
USEFULNESS OF BIOMARKERS IN ASSESSMENT OF MORTALITY IN PATIENTS ON CHRONIC DIALYSIS – A MODEL FOR ACCELERATED ATHEROSCLEROSIS.
M. Sičaja
Zavod za bolesti srca i krvnih žila, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):95.

12.2.
KRETANJE SMRTNOSTI OD AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA (1980.–2000.) ODNOSNO AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA (2003.–2010.) U GRADU ZAGREBU.
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION MORTALITY (1980.-2000.), AND ACUTE CORONARY SYNDROME MORTALITY (2003.-2010.) IN THE CITY OF ZAGREB.
I. Heim, M. Jembrek-Gostović
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):95-96.

12.3.
PRAĆENJE ANTIKOAGULACIJSKE TERAPIJE KOD NEUROLOŠKIH BOLESNIKA S FIBRILACIJOM ATRIJA U OB ZADAR.
MONITORING ANTICOAGULATION THERAPY IN NEUROLOGIC PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION IN GENERAL HOSPITAL ZADAR.
A. Knezevic 1, A. Mrdjen 2, K. Duka Glavor 2, S. Kalanj 2, B. Djapic 2
1 Odsjek za kardiologiju, OB Zadar, Zadar, Hrvatska
2 Odjel za neurologiju,OB Zadar, Zadar, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):96.

12.4.
GENETIC TESTING, INCIDENCE AND PREVENTION OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN CROATIA.
GENETSKO TESTIRANJE, INCIDENCIJA I PREVENCIJA NAGLE SRČANE SMRTI U HRVATSKOJ.
M. Dembić 1, S. Brusich 2, P. Hedley 1, Z. Čubranić 2, L. Zaputović 2, M. Christiansen 1
1 Department of Clinical Biochemistry and Immunology, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark
2 Institute of Cardiovascular Diseases, Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):96-97.

12.5.
KARDIOVASKULARNE BOLESTI U HRVATSKOJ – TRENDOVI SMRTNOSTI U RAZDOBLJU OD 1985.–2009. GODINE.
CARDIOVASCULAR DISEASE IN CROATIA- MORTALITY TRENDS IN THE 1985.-2009 PERIOD.
V. Kralj, M. Šekerija, M. Jelavić
Služba za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):97.

12.6.
RADNA SPOSOBNOST U OSTALIM KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA.
WORK CAPABILITY IN OTHER CARDIOVASCULAR DISEASES.
H. Vražić
Zavod za bolesti srca i krvnih žila, Klinika za unutarnje bolesti, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):97-98.

12.7.
SOCIOEKONOMSKI I PSIHOSOCIJALNI ČIMBENICI RIZIKA KORONARNE BOLESTI.
SOCIOECONOMIC AND PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS OF CORONARY ARTERY DISEASE.
J. Šikić
Zavod za kardiovaskularne bolesti KB »Sveti Duh«, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):98.

12.8.
BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA U KRONIČNIH BUBREŽNIH BOLESNIKA.
HEART VALVE DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL INSUFFICIENCY.
D. Lončar 1, M. Tabaković 2, Đ. Hadžović 3, E. Smajić 4, E. Brkić 1, D. Mršić 1, M. Taletović-Dugonjić 2, L. Jašarević 5
1 Intenzivna njega, Interna klinika UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
2 Nefrologija, Interna klinika UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
3 Internistička poliklinika, Dom Zdravlja Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
4 Kardiologija, Interna klinika UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
5 Endokrinologija, Interna klinika UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):98-99.

12.9.
UČESTALOST AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA U TJEDNIMA NAKON PRELASKA NA LJETNO I ZIMSKO RAČUNANJE VREMENA.
INCIDENCE OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN WEEKS AFTER DAYLIGHT SAVING TIME CHANGES.
V. Čulić
Odjel za kardiologiju, Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):99.

12.10.
MEDITERRANEAN REGION OF RESIDENCE IN CROATIA: A POSSIBLE RISK FACTOR FOR HYPERLIPIDAEMIA AND DIABETES AMONG CROATIAN HOSPITALIZED CORONARY HEART DISEASE PATIENTS.
MEDITERANSKA REGIJA HRVATSKE: MOGUĆI RIZIČNI FAKTOR HIPERLIPIDEMIJE I ŠEĆERNE BOLESTI U HOSPITALIZIRANIH KORONARNIH BOLESNIKA.
H. Vrazic 1, J. Sikic 2, T. Lucijanic 3, A. Romic 4, S. Polic 5, D. Trsinski 6, J. Mirat 2, A. Knezevic 7, B. Starcevic 1, M. Bergovec 1
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Sv. Duh, Zagreb, Croatia
3 Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
4 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia
5 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Split University Hospital Centre, Split, Croatia
6 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Varazdin, Varazdin, Croatia
7 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Zadar, Zadar, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):100.

12.11.
CONTINENTAL REGION OF RESIDENCE AND FEMALE SEX AS POSSIBLE RISK FACTORS FOR PRESENCE OF HYPERTENSION AND CENTRAL OBESITY AMONG CROATIAN HOSPITALIZED CORONARY HEART DISEASE PATIENTS.
STANOVANJE U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ I ŽENSKI SPOL KAO MOGUĆI RIZIČNI ČIMBENICI HIPERTENZIJE I ABDOMINALNE PRETILOSTI U HOSPITALIZIRANIH KORONARNIH BOLESNIKA.
H. Vrazic 1, J. Sikic 2, T. Lucijanic 3, I. Rajcan Spoljaric 1, I. Sakic 1, N. Jukic 4, J. Grman 5, M. Milosevic 6, B. Starcevic 1, M. Bergovec 1
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Sv. Duh, Zagreb, Croatia
3 Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
4 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Pula, Pula, Croatia
5 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Karlovac, Karlovac, Croatia
6 Andrija Stampar School of Public Health, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):100-101.

12.12.
OPPORTUNITIES FOR REGIONAL IMPROVEMENT IN REDUCTION OF BEHAVIORAL CARDIOVASCULAR RISK FACTORS OF CROATIAN HOSPITALIZED CORONARY HEART DISEASE PATIENTS.
MOGUĆNOSTI REGIONALNIH POBOLJŠANJA REDUKCIJE BIHEVIORALNIH SRČANOŽILNIH RIZIČNIH FAKTORA HRVATSKIH HOSPITALIZIRANIH KORONARNIH BOLESNIKA.
H. Vrazic 1, J. Sikic 2, T. Lucijanic 3, M. Raguz 1, P. Samardzic 4, L. Zaputovic 5, K. Sutalo 6, J. Cmrecnjak 7, B. Starcevic 1, M. Bergovec 1
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Sv. Duh, Zagreb, Croatia
3 Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
4 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Slavonski Brod, Slavonski Brod, Croatia
5 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, Rijeka University Hospital Centre, Rijeka, Croatia
6 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Koprivnica, Koprivnica, Croatia
7 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, General Hospital Cakovec, Cakovec, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):101-102.

12.13.
REGIONAL COMPARISON OF SELECTED CARDIOVASCULAR RISK FACTORS OF CROATIAN HOSPITALIZED CORONARY HEART DISEASE PATIENTS IN THE PERIOD OF 6 YEARS (2003–2009).
REGIONALNA USPOREDBA ODABRANIH SRČANOŽILNIH RIZIČNIH FAKTORA HRVATSKIH HOSPITALIZIRANIH KORONARNIH BOLESNIKA TIJEKOM 6 GODINA (2003.-2009.).
H. Vrazic 1, J. Sikic 2, T. Lucijanic 3, M. Udovicic 1, S. Sokol 3, M. Jembrek Gostovic 4, I. Heim 4, M. Ivanusa 4, B. Starcevic 1, M. Bergovec 1
1 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
2 Division of Cardiology, Department of Internal Medicine, University Hospital Sv. Duh, Zagreb, Croatia
3 Department of Internal Medicine, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia
4 Institute for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):102.

12.14.
USPOREDBA CIRKULACIJSKIH OBILJEŽJA U MLADIH ODRASLIH MUŠKARACA ROĐENIH SA INTRAUTERINIM ZASTOJEM U RASTU I NAKON NORMALNE TRUDNOĆE.
CIRCULATORY CHARACTERISTICS OF YOUNG ADULT MALES BORN WITH INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION COMPARED TO THOSE BORN AFTER NORMAL PREGNANCY.
M. Laganović 1, M. Vrkić-Kirhmajer 2, V. Premužić 1, I. Vuković-Lela 1, S. Karanović 1, T. Željković-Vrkić 1, J. Kos 1, M. Fištrek-Prlić 1, Lj. Banfić 2, B. Jelaković 1
1 Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
2 Klinika za bolesti srca i krvnih žila, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):102-103.

12.15.
INCREASED LEVELS OF BONE REMODELING GLICOPROTEIN OSTEOPROTEGERIN IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND DIABETES, WITH AND WITHOUT AORTIC VALVE STENOSIS.
POVIŠENE VRIJEDNOSTI GLIKOPROTEINA KOŠTANE PREGRADNJE OSTEOPROTEGERINA U BOLESNIKA S HIPERTENZIJOM I ŠEĆERNOM BOLESTI, TE SA ILI BEZ STENOZE AORTNE VALVULE.
S. Makarovic, Z. Makarovic, R. Steiner, D. Kirner
Klinički odjel za kardiovaskularne bolesti, KBC Osijek, Osijek, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):103.

12.16.
KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA.
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.
B. Stević Guzijan 1, F. Baraković 2, M. Guzijan 1
1 Opšta bolnica, Gradiška, Bosna i Hercegovina
2 Klinika za kardiologiju, UKC Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):104.

12.17.
RADNA SPOSOBNOST NAKON AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA.
WORK CAPABILITY AFTER ACUTE CORONARY SYNDROME.
Z. Babić
Koronarna jedinica, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):104.

12.18.
TKO GLEDA PREVENTIVNO NAŠE SPORTAŠE? (SITUACIJA U VARAŽDINSKOJ REGIJI).
WHO IS PERFORMING SPORTS PHYSICAL EXAM? (VARAŽDIN REGION SITUATION).
S. Car
Kardiologija, Opća bolnica Varaždin, Varaždin, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):105.

12.19.
PRIMJENA E-UČENJA U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI: ISKUSTVA S EDUKACIJOM O STATINIMA.
E-LEARINNG IMPLEMENTATION IN PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES: EXPERIENCES FROM STATIN EDUCATION.
M. Ivanusa 1, I. Klinar 2, J. Kern 3
1 Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Hrvatska
2 PLIVA HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Hrvatska
3 Škola narodnog zdravlja »Andrija Štampar«, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):105-106.

12.20.
OBESITY – INDEPENDENT RISK FOR CARDIOMYOPATHY?
PRETILOST- NEZAVISNI ČIMBENIK RAZVOJA KARDIOMIOPATIJE?
K. Selthofer-Relatic
Department for Cardiovascular Diseases, University Hospital Centre Osijek, Osijek, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):106.

12.21.
DJELOTVORNOST I TROŠKOVNA UČINKOVITOST KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE.
CARDIAC REHABILITATION EFFICACY AND COST EFFECTIVENESS.
D. Cerovec 1, N. Lakusic 2, F. Baborski 2, K. Fuckar 2, V. Slivnjak 1
1 Odjel za unutarnje bolesti, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
2 Odjel za rehabillitaciju bolesnika s bolestima srca i krvnih zila, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Krapinske Toplice, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):106-107.

12.22.
PRETILOST U KARDIOVASKULARNOM KONTINUUMU.
OBESITY IN CARDIOVASCULAR CONTINUUM.
V. Persic, M. Boban, V. Pehar Pejcinovic, Z. Madzar, D. Javoran, V. Bursic, B. Miletic
Klinika za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):107.

12.23.
POZICIJA SUVREMENIH PROGRAMA KARDIOVASKULARNE REHABILITACIJE U OKRILJU MEDICINE UTEMELJENE NA DOKAZIMA.
MODERN CARDIOVASCULAR REHABILITATION PROGRAMS AND EVIDENCE BASED MEDICINE.
M. Boban, V. Persic, B. Miletić, V. Pehar-Pejčinović, Z. Madzar, D. Raljevic, D. Travica Samsa, A. Brozina
Klinika za prevenciju, rehabilitaciju i liječenje bolesti srca i krvnih žila Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):107-108.

12.24.
KVALITETA ŽIVOTA BOLESNIKA S ISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA.
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.
G. Kamenecki-Puclin, M. Fuckar, N. Lakusic, D. Cerovec
Odjel kardioloske rehabilitacije, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Krapinske Toplice, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):108.

12.25.
ZNAČENJE PRED NATJECATELJSKOG PREGLEDA NA UČESTALOST KARDIOVASKULARNIH DOGAĐAJA KOD SPORTAŠA SA PRODUŽENIM QT-INTERVALOM.
PRE-PARTICIPATION SPORTS EXAMINATION INFLUENCE ON INCIDENCE OF CARDIOVASCULAR EVENTS IN ATHLETES WITH LONG QT SYNDROME.
E. Galić 1, K. Kordić 2
1 Zavod za kardiovaskularne bolesti, KB Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
2 KB Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):108-109.

12.26.
PROTOKOM POSREDOVANA VAZODILATACIJA – NOVA METODA U PROCJENI OPORAVKA ENDOTELA U RANOJ REHABILITACIJI BOLESNIKA S AKUTNIM INFARKTOM MIOKARDA.
FLOW MEDIATED VASODILATION- NEW METHOD IN ENDOTHELIAL RECOVERY ASSESSMENT DURING EARLY REHABILITATION OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION.
S. Mikulicic, D. Raljevic, B. Miletic, V. Persic, M. Boban
Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):109.

12.27.
MOŽDANI NATRIURETSKI PEPTID – NOVI PARAMETAR U PRAĆENJU BOLESNIKA TIJEKOM KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA?
BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE- A NEW PARAMETER IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS FOLLOW-UP DURING CARDIAC REHABILITATION PROGRAM?
I. Klaric, G. Laskarin, B. Miletic, V. Persic, M. Boban, V. Pehar Pejcinovic
Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):109-110.

12.28.
ERGOSPIROMETRIJA U PLANIRANJU PROGRAMA KARDIOLOŠKE REHABILITACIJE – NEMINOVNOST, A NE TEK SPORADIČNA METODA.
SPIROERGOMETRY IN CARDIAC REHABILITATION PROGRAM PLANNING- NECESSITY, NOT JUST A SPORADIC METHOD.
V. Ivanis, D. Raljevic, B. Miletic, V. Persic, M. Boban, A. Brozina
Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):110.

12.29.
ŽIVOT NAKON INFARKTA SRCA, UGRADNJE STENTA ILI OPERACIJE KORONARNE PREMOSNICE.
LIFE AFTER MYOCARDIAL INFARCTION, STENT IMPLANTATION OR CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.
M. Boban, V. Persic, B. Miletić, V. Pehar-Pejčinović, M. Stanec-Šutić
Klinika za prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):111.

12.30.
PROMOVIRANJE TJELESNOG VJEŽBANJA KOD KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA.
PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY IN CARDIOVASCULAR PATIENTS.
V. Persic, M. Boban, B. Miletić, V. Pehar-Pejčinović, M. Stanec-Šutić
Klinika za prevenciju, rehabilitaciju i liječenje bolesti srca i krvnih žila Thalassotherapia Opatija, Opatija, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):111.

12.31.
CORRELATION OF BLOOD LIPIDS AND LIPOPROTEIN (A) CONCENTRATION WITH THE EXTENT OF CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS UNDERGOING CORONARY ANGIOGRAPHY.
POVEZANOST KONCENTRACIJA LIPIDA I LIPOPROTEINA (A) S OPSEGOM KORONARNE BOLESTI.
F. Malek 1, J. Dvorak 2, J. Svitil 3, V. Skalnikova 1, L. Dvorakova 4, M. Mates 1, P. Neuzil 1
1 Cardiovascular Center, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic
2 Czech National Institute of Health, Prague, Czech Republic
3 Third School of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
4 Dept. of Clinical Haematology, Biochemistry and Immunology, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):112.

12.32.
IMPACT OF METABOLIC SYNDROME ON THE OCCURRENCE OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN.
UTJECAJ METABOLIČKOG SINDROMA NA POJAVNOST SRČANOŽILNIH BOLESTI U ŽENA U POSTMENOPAUZI.
K. Andreeska 1, S. Jovanova 2
1 PZU »Dr.Katerina«, Prilep, Macedonia
2 University clinic of cardiology, Medical Faculty, Skopje, Macedonia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):112.

12.33.
VENOUS THROMBOSIS; THE IMPORTANCE OF CARDIOVASCULAR DISEASE AS RISK FACTOR.
VENSKA TROMBOZA; VAŽNOST SRČANOŽILNIH BOLESTI KAO RIZIČNIH ČIMBENIKA.
Lj. Banfić, D. Čapalija, Z. Miovski, M. Vrkić Kirhmajer
University of Zagreb School of Medicine, Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Center Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):113.

 

13. PRIROĐENE BOLESTI SRCA / CONGENTIAL HEART DISEASE

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):115-119. (56.25 kB)

13.1.
CARDIOVASCULAR SYSTEM INVOLVEMENT IN MARPHAN SYNDROME.
ZAHVAĆENOST SRČANOŽILNOG SUSTAVA U MARFANOVOM SINDROMU.
Lj. Kos, T. Kovacevic-Preradovic, V. Katic, S. Srdic, M. Kozic, D. Uncanin, Lj. Keric, N. Dobrijevic
Clinic of cardiovascular diseases, Clinical center Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):117.

13.2.
FABRYEVA BOLEST U ODRASLIH – NAŠA ISKUSTVA.
FABRY DISEASE IN ADULT POPULATION- OUR EXPERIENCES.
M. Merkler
Zavod za bolesti metabolizma, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):117.

13.3.
PROLAPS MITRALNOG ZALISTKA U SPORTAŠA.
MITRAL VALVE PROLAPSE IN ATHLETES.
K. Novak, D. Glavaš, I. Vuković
KBC Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):118.

13.4.
VENTRIKULARNI SEPTALNI DEFEKT I NEKOMPAKCIJA LIJEVOG VENTRIKLA: RIJEDAK I ZANIMLJIV DUO.
VENTRICULAR SEPTAL DEFECT AND LEFT VENTRICULAR NON-COMPACTION: RARE AND INTERESTING DUO.
I. Šakić, S. Biočić, M. Stipčević, J. Vincelj, J. Ćatić, D. Šebetić, M. Udovičić, M. Sičaja, Ž. Đurašević, B. Starčević
Zavod za bolesti srca i krvnih žila, KB Dubrava, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):118-119.

13.5.
VIŠESTRUKA ZAMJENA AORTALNE I PULMONALNE VALVULE IMPLANTACIJOM KARDIOVASKULARNOG TKIVA: PRIKAZ SLUČAJA.
MULTIPLE AORTIC AND PULMONIC VALVE REPLACEMENT WITH CARDIOVASCULAR TISSUE IMPLANTATION: CASE REPORT.
D. Rakic 1, V. Coric 2, D. Fabijanic 3, I. Cvitkovic 1
1 Poliklinika za internu medicinu i pedijatriju Dr Rakić, Split, Hrvatska
2 Kardiokirurgija, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
3 Klinika za unutarnje bolesti, KBC Split, Split, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):119.

 

14. EKSPERIMENTALNA KARDIOLOGIJA: BPC 157 / EXPERIMENTAL CARDIOLOGY: BPC 157

icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):121-129. (80.38 kB)

14.1.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 REDUCES BLEEDING TIME AND THROMBOCYTOPENIA AFTER AMPUTATION IN RATS TREATED WITH HEPARIN, WARFARIN OR ASPIRIN.
PENTADEKAPEPTID BPC 157 SKRAĆUJE VRIJEME KRVARENJA I SMANJUJE STUPANJ TROMBOCITOPENIJE NAKON AMPUTACIJE U ŠTAKORA LIJEČENIH HEPARINOM, VARFARINOM ILI ASPIRINOM.
M. Stupnisek, S. Franjic, D. Drmic, M. Hrelec, D. Kolenc, B. Radic, D. Bojic, A. Vcev, S. Seiwerth, P. Sikiric
Department of Pharmacology and Pathology, Medical Faculty University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):123.

14.2.
ABDOMINAL AORTA ANASTOMOSIS IN RATS AND STABLE GASTRIC PENTADECAPEPTIDE BPC 157.
ANASTOMOZA ABDOMINALNE AORTE U ŠTAKORA I STABILNI ŽELUČANI PENTADEKAPEPTID BPC 157.
M. Hrelec, R. Klicek, L. Brčić, I. Brčić, I. Cvjetko, S. Seiwerth, P. Sikiric
Department of Pharmacology and Pathology, Medical Faculty, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):123.

14.3.
PENTADEKAPEPTID BPC 157 U IZOPRENALIN-HIDROKLORIDOM INDUCIRANOM REINFARKTU MIOKARDA U ŠTAKORA.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 IN RATS WITH MYOCARDIAL REINFARCTION INDUCED BY ISOPRENALINE-HYDROCHLORIDE.
D. Pevec Matic, I. Barisic, M. Udovicic, D. Strinic, D. Balenović, S. Uzun, M. Lovric Bencic, J. Separovic Hanzevacki, S. Seiwerth, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):124.

14.4.
UČINCI PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 NA POREMEĆAJE SRČANOG RITMA PROUZROČENE PROPRANOLOLOM U ŠTAKORA.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 EFFECTS ON PROPRANOLOL-INDUCED HEART RHYTHM DISORDERS IN RATS.
S. Uzun, M. Lovric Bencic, I. Barisic, D. Balenović, M. Udovicic, D. Pevec Matić, D. Strinic, S. Seiwert, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):124-125.

14.5.
UČINCI PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 NA POREMEĆAJE SRČANOG RITMA PROUZROČENE AMIODA-
RONOM U ŠTAKORA.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 EFFECTS ON AMIODARONE-INDUCED HEART RHYTHM DISORDERS IN RATS.
S. Uzun, M. Lovric Bencic, I. Barisic, D. Pevec Matić, D. Balenović, D. Strinić, S. Seiwerth, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):125.

14.6.
UČINCI PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 NA POREMEĆAJE SRČANOG RITMA PROUZROČENE PROPAFENONOM U ŠTAKORA.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 EFFECTS ON PROPAFENONE-INDUCED HEART RHYTHM DISORDERS IN RATS.
S. Uzun, M. Lovric Bencic, D. Balenović, I. Barišić, D. Strinić, M. Udovičić, D. Pevec Matić, S. Seiwert, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):125-126.

14.7.
PROLONGIRANI QT INTERVAL U ŠTAKORA TRETIRANIH NEUROLEPTICIMA I ANTIEMETICIMA I PENTADEKAPEPTID BPC 157.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 AND PROLONGED QT INTERVAL IN RATS TREATED WITH NEUROLEPTICS AND ANTIEMETICS.
D. Strinic, Z. Belosic Halle, M. Bakula, I. Petrovic, D. Balenović, I. Barisic, S. Uzun, M. Lovric Bencic, S. Seiwert, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):126.

14.8.
PREVENTIVNI UČINAK BPC 157 NA MALIGNE SRČANE ARITMIJE U EKSPERIMENTALNIM ŠTAKORSKIM MODELIMA.
BPC 157 PREVENTIVE EFFECT ON MALIGNANT ARRHYTHMIAS IN EXPERIMENTAL RAT MODELS.
D. Balenović, I. Barisic, M. Lovric Bencic, J. Separovic Hanzevacki, M. Udovicic, D. Pevec Matić, D. Strinic, S. Uzun, S. Seiwerth, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):126-127.

14.9.
ANTIARITMIČKI UČINAK BPC 157 U ŠTAKORA S JATROGENOM HIPOKALIJEMIJOM UZROKOVANOM FUROSEMIDOM.
BPC 157 ANTIARRHYTHMIC EFFECT IN RATS WITH FUROSEMIDE-INDUCED HYPOKALEMIA.
D. Balenović, M. Lovric Bencic, J. Separovic Hanzevacki, S. Uzun, M. Udovicic, D. Pevec Matić, D. Strinic, I. Barisic, S. Seiwerth, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):127.

14.10.
MORTAL HYPERKALEMIA DISTURBANCE IN RATS IS NO-SYSTEM RELATED. THE LIFE SAVING EFFECT OF PENTADECAPEPTIDE BPC 157.
POVEZANOST SMRTONOSNE HIPERKALEMIJE SA NO-SUSTAVOM U ŠTAKORA. UČINAK PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 SPAŠAVA ŽIVOT.
I. Barisic, D. Balenovic, M. Lovric Bencic, M. Udovicic, J. Separovic Hanzevacki, D. Pevec Matić, D. Strinic, S. Uzun, S. Seiwerth, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):128.

14.11.
UČINAK PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 U MODELU MONOKROTALINOM INDUCIRANOG PLUĆNOG SRCA U ŠTAKORA.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 EFFECT IN MONOCROTALINE-INDUCED PULMONARY HEART DISEASE IN RATS.
M. Udovicic, I. Barisic, D. Balenović, D. Strinic, D. Pevec Matic, S. Uzun, M. Lovric Bencic, S. Seiwert, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):128.

14.12.
ANTIARITMIČKI UČINAK PENTADEKAPEPTIDA BPC 157 U ŠTAKORA OBRAĐENIH TOKSIČNOM DOZOM BUPIVACAINA.
PENTADECAPEPTIDE BPC 157 ANTIARRHYTHMIC EFFECT IN RATS TREATED WITH BUPIVACAINE TOXIC DOSES.
G. Živanović Posilović, D. Balenović, M. Lovrić Benčić, J. Šeparović Hanževački, I. Prkačin, I. Horvat, I. Barišić, M. Udovičić, S. Seiwerth, P. Sikiric
Zavod za farmakologiju, MF u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):129.

3. KONGRES HRVATSKE UDRUGE KARDIOLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA (HUKMS)
3rd CONGRESS OF THE CROATIAN SOCIETY OF CARDIAC NURSES

Opatija, Croatia, October 13-16, 2012

www.kardio-kongres2012.com
www.hukms.hr

A. Ljubas.
Uvodno slovo.
icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):135. (13.87 kB)

Kongresni sažeci / Congress abstracts.
icon Cardiol Croat. 2012;7(Suppl 1):137-172. (238.83 kB)

 


icon Cardiologia Croatica 2012;7(Suppl 1):1-176.