Kardio list indeksiran u bazi EMCare

dr.sc.prim. Mario Ivanuša, FESC

EMCarePrema obavijesti primljenoj elektroničkom poštom dana 12. veljače 2009. godine brojevi Kardio lista od 2009. godine nadalje bit će indeksirani u međunarodnoj bazi EMCare tvrtke Elsevier.

Baza EMCare pokriva 2700 međunarodnih naslova.

Detaljnije o bazi pročitajte na adresama:

Pozivamo Vas da se aktivno uključite svojim radovima u nekom od idućih brojeva Kardio lista!