ESC Guidelines on the Management of Valvular Heart Disease

ESC logoPrve smjernice Europskog kardiološkog društva za dijagnostiku i liječenje valvularnih bolesti srca odraslih i adolescenata objavljene su 26. siječnja 2007. godine.

U cijelosti ih, nakon registracije, možete preuzeti na portalu Europskog kardiološkog društva ili u časopisu European Heart Journal.