Hrvatsko izdanje ESC smjernica NSTE ACS 2007

Sažete smjernice Europskoga kardiološkog društva za dijagnosticiranje i liječenje akutnih koronarnih sindroma bez ST-elevacije na hrvatskom jeziku predstavljene su na 7. kongresu Hrvatskog kardiološkog društva.

Smjernice se mogu preuzeti ovdje [ Veličina datoteke 1.8 MB ]