Dvadeset godina invazivne kardiologije u Kliničkoj bolnici Dubrava | kardio.hr

Dvadeset godina invazivne kardiologije u Kliničkoj bolnici Dubrava

kb_dubrava1Mario Sičaja, dr. med.
Klinička bolnica Dubrava, Zagreb

U organizaciji Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Kliničke bolnice Dubrava, Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatske akademije medicinskih znanosti održan je sastanak povodom dvadeset godina invazivne kardiologije u Kliničkoj bolnici Dubrava. Uz slavljenički dio koji je bio obilježen kratkim pregledom bogate povijesti invazivne kardiologije u sklopu KB Dubrava uz zahvale suradnim centrima i pojedincima, održan je i stručni simpozij sa temom „Koronarna bolest i dijabetes“.

Na skupu su aktivno sudjelovali kolege iz svih centara invazivne kardiologije u Hrvatskoj, uključujući centre iz Splita, Rijeke, Zagreba, Specijalne bolnice „Magdalena“, ali također i uz aktivno sudjelovanje kolega i iz susjedne Bosne i Hercegovine. Tijekom dva seta predavanja, uslijedila je zanimljiva rasprava u okviru Okruglog stola. Uz izrazito dobru posjećenost izrazito nam je drago da su naznačene i daljnje crte nacionalnog razvoja invazivne kardiologije u Hrvatskoj.

kb_dubrava2

Zahvaljujemo se također i generalnom sponzoru Cordis koji je također zajedno sa nama obilježio 40 godina vlastitog rada u području invazivne kardiologije. Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju, a osobito našim kolegama koji su zajedno sa nama obilježili ovu vrijednu obljetnicu.

kb_dubrava3