Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva, 18.12.2009.

Darko Počanić, dr. med.
Tajnik Hrvatskog kardiološkog društva

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 18. prosinca 2009. godine u 16,00 sati u HYPO centru u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof.dr.sc. Davor Miličić, predsjednik d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof.dr.sc. Mijo Bergovec, dopredsjednik mijo.bergovec@usa.net
 3. Doc.dr. sc. Maja Strozzi maja.strozzi@zg.t-com.hr
 4. Dr. Dubravko Tršinski dubravko.trsinski@vz.t-com.hr
 5. Doc.dr.sc. Robert Steiner steiner_robert5@hotmail.com
 6. Dr. Mladen Jukić mladen.jukic@sunce.hr
 7. Dr. Darko Počanić, tajnik dpocanic@gmail.com
 8. Mr.sc. Eduard Margetić, rizničar eduard.margetic@gmail.com
 9. Dr. Pejo Samaržić pejo.samardzic@sb.t-com.hr
 10. Doc.dr.sc. Viktor Peršić viktor.persic@ri.t-com.hr

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO, 23.9.2009.
 2. Verifikacija novih članova, popis članova, članarine (dr. Počanić)
 3. Dopis RS za aritmije i elektrostimulaciju (CRT/ICD; DTS za EPS i RFA; Eastern Initiative
 4. Laici u reanimaciji i uporabi AED
 5. Aktivnosti u idućoj godini (plućna hipertenzija, echo, Cardiology Conference, Prevention Forum, KONGRES)
 6. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 23. rujna 2009. godine. Prof. Miličić se osvrnuo na aktivnosti HKD koje su održane nakon sastanka UO u rujnu: obilježen je Svjetski dan srca, uspješno organiziran međunarodni skup pod pokroviteljstvom Europskog kardiološkog društva „Cardiology Update“ u Dubrovniku, potom su članovi našeg društva sudjelovali aktivno u organizaciji 2. hrvatskog kongresa o hipertenziji i Srednjeeuropskog kongresa hipertenuzije u Zagrebu, a potom je organiziran zajednički stručni skup s Francuskim kardiološkim društvom u Dubrovniku.

Komentirana je posebno točka dnevnog reda o programu specijalizacije iz kardiologije. Prof. Miličić je izvjestio nazočne kako je od proteklog sastanka izgleda došlo do pomaka u aktivnostima o usuglašavanju programa specijalizacije iz kardiologije. Temeljem usmenog izvješća Prof. Zaputovića koji je bio spriječen nazočiti sastanku, a koji je član Radne skupine Ministarstva zdravstva, planirana buduća specijalizacija iz kardiologije treba trajati pet godina  (dvije godine edukacije iz interne medicine – tzv. zajedničko deblo svim internističkim specijalizacijama + tri godine edukacije iz kardiologije), a nakon toga se planiraju moguće subspecijalizacije u trajanju od jedne godine. Time bi se uspostavilo usklađivanje s programom specijalizacije koji se provodi u zemljama EU. Uvodi se i specijalizacija iz Hitne medicine, a najviše je prijepora izazvala specijalizacija iz Intenzivne medicine, budući takva spacijalizacija u zemljama EU postoji samo u sklopu specijalizacije iz Anesteziologije.

Jednoglasno je novi izgled našeg internetskog portala Kardio.hr ocijenjen boljim i preglednijim te informativnijim od prethodnog. Zaključeno je da treba apelirati na sve članove da se češće povezuju na internetski portal jer će se ubuduće sve vijesti prvo i najkonzistentnije objavljivati upravo na internetu.

Ad 2. Povedena je konstruktivna rasprava o popisu članova Hrvatskog kardiološkog društva. Budući je vođenje i arhiviranje iste bilo u proteklom razdoblju obilježeno prekidima, aktualni popis članova pročišćen je od strane tajnika Dr. Počanića i kao takav biti će proslijeđen svim članovima UO. Nakon uvida u aktualno članstvo i ispravaka biti će sačinjen konačni aktualni popis članova, koji će se proslijediti i u Europsko kardiološko društvo. Dr Margetić je upozorio na novoprimljene članove koji su bili prihvaćeni na sjednici održanoj prije otprilike dvije godine i obvezao se zapisnik s te sjednice proslijediti tajniku kako bi se ti članovi pridružili popisu. Kratkim uvidom u sadašnji ispis članova otkriveno je da su neki kolege iz KB S. Milosrdnica i s KBC Rebro bili na popisu, a drugi, koji su u isto vrijeme zaprimljeni u članstvo nisu. Nakon uvida u zapisnik s navedenog sastanka UO, tajnik će to ispraviti.

Povedena je rasprava o članarinama, koje nisu bile sakupljane dvije godine. Nakon kraće rasprave odlučeno je da se članarine za taj protekli period neće naplaćivati, uz obavezu svih članova da od siječnja 2010. godine podnesu izjavu kojom se računovodstvu ustanova u kojim rade omogući mjesečno odvajanje članarine iz plaće na isti način kako to radi Hrvatska liječnička komora. Dogovoreno je da taj iznos bude 30,00 kuna mjesečno, a izjava će se elektroničkom poštom dostaviti prvo članovima UO, a potom i ostalim voditeljima odjela, zavoda i klinika kako bi oni u svojoj sredini podsjetili svoje kolege na obvezu uplate članarine. Administrativnom zabranom bi se automatski sproveo dio Statuta kojim umirovljeni liječnici ne plaćaju članarinu. Članarina je ista za sve radno aktivne članove, bez obzira na njihov status (specijalizanti, subspecijalizanti, specijalisti, subspecijalisti, primariusi, magistri i doktori znanosti, docenti i profesori).

Raspravljalo se i o zahtjevu članova društva za priznavanjem statusa kardiologa i nakon kraće rasprave je odlučeno da se prihvati zahtjev Dr. Nediljka Jukića iz Pule, te da mu se odobri direktno polaganje subspecijalističkog ispita iz kardiologije, temeljem njegovog dosadašnjeg stručnog rada i angažmana u kardiologiji.

Tajnik je potom prikazao novozaprimljene molbe za članstvo u Hrvatskom kardiološkom društvu te su nakon rasprave prihvaćeni novi članovi: Dr. Mia Romčević iz Zagreba, Dr. Davor Horvat iz Karlovca, Dr. Maja Batinica iz Zagreba, Dr. Ilko Vuksanović iz Zagreba, Dr. Davor Podbevšek iz Korčule, Dr. Jasna Čerkez Habek iz Zagreba, Dr. Hrvojka Zeljko iz Zagreba, Dr. Marina Vidosavljević iz Vinkovaca, Dr. Jasna Cmrečnjak iz Čakovca, Dr. Oliver Bušljetik iz Zagreba, Dr. Helena Jerkić iz Zagreba, Dr. Tomislav Letilović iz Zagreba, Dr. Ivica Premužić Meštrović iz Zagreba, Dr. Aleksandra Mlinarić iz Zagreba. Dr. Jasmina Čatić iz Zagreba, Dr. Hrvoje Vražić iz Zagreba, Dr. Melanie Čilo iz Zagreba, Dr. Mario Udovičić iz Zagreba, Dr. Mira Stipčević iz Zagreba, Dr. Mario Sičaja iz Zagreba, Dr. Ivana Šakić iz Zagreba, Dr. Dubravka Jonjić iz Zagreba, Dr. Sanda Sokol iz Zagreba, Dr. Mirjana Kardum Pejić iz Zagreba, Dr. Tomo Lucijanić iz Zagreba.

Ad 3. Prof. Miličić je predstavio dopis koji je zaprimio od Predsjednika Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju, Prof. Petrača. Tim dopisom Radna skupina traži od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) da se posebno skupi aparati kojima se liječe životno ugroženi pacijenti (implantabilni kardioverteri i resinhronizacijski elektrostimulatori defibrilatori) zbog svoje visoke cijene izuzmu iz redovnih materijalnih limita odjela koji ih ugrađuju. Argumentirana je činjenica da oni svojom cijenom bitno smanjuju proračun svakog odjela potreban za svakodnevno funkcioniranje. Budući se radi o aparatima koji direktno spašavaju život pacijentu kojem su ugrađeni sukladno indikacijama, apelirano je na HZZO da se njihova kupnja ostvari izvan redovnih limita odjela, poput nabave posebno skupih onkoloških i inih lijekova. Prijedlog je podržan i dogovoreno da će nakon manjeg usklađivanja statističkih podataka s Prof. Petračom, biti potpisan i proslijeđen na HZZO.

Drugi dopis od iste skupine tiče se šifriranja posebno zahtjevnih procedura koje se obavljaju u elektrofiziološkom testiranju i liječenju aritmija prema sustavu DTS-a. Podastrijeti su argumenti o vrlo zahtjevnom poslu koji troši ne samo mnogo materijalnih već i ljudskih resursa, te je predložena izmjena koeficijenata u DTS sustavu plaćanja bolničkih usluga. Zahtjev je podržan i prihvaćen.

Doc. Strozzi i Prof. Bergovec su iznijeli isti problem kod obračuna po DTS sustavu invazivnih zahvata (PCI) s implantacijama stenta i primjeni klopidogrela kod pacijenata s infarktom miokarda te su se obvezali da će pripremiti elaborat i zamolbu za promjenama sustava HZZO-u za idući sastanak UO.

Radna skupina za aritmije i elektrostimuaciju je također molila i mišljenje o prijedlogu zvanom „Eastern Initiative“, kojim neki od članova EHRA-e žele načiniti posebnu podskupinu unutar Europskog udruženja za aritmije i elektrostimulaciju (EHRA). Ona bi se odnosila na biše zemlje Varšavskog ugovora, bivše Jugoslavije uz Albaniju. Nakon kraće rasprave jednoglasno je takva inicijativa odbijena kao potpuno nepotrebna, jer upravo zbog istih razloga postoji europsko društvo i nisu potrebne podskupine.

Doc. Peršić je također UO upoznao s problematikom obračuna kardiovaskularne rehabilitacije i prevencije, koju HZZO ne razlikuje od ostalih načina rehabilitacije. Isto je u suprotnosti sa smjernicama Europskog kardiološkog društva te je njegov dopis u ime Radne skupine za kardiološku rehabilitaciju i prevenciju, a tiče se navedene problematike u cijelosti prihvaćen. Zaključeno je da se inicijativa Radne skupine u ime HKD proslijedi HZZO-u.

Ad 4. Prof. Miličić je članove UO upoznao s problematikom laičke reanimacije, na koju mu je skrenuo pozornost Prof. Polić iz Splita. Tamo je, naime, u tijeku hvale vrijedna inicijativa da se nabave Automatski Eksterni Defibrilatori (AED) koji bi se postavili u Županiji na strateškim mjestima, kako se te već godnama radi u svijetu. Tim defibrilatorima bi se trebalo započinjati reanimaciju na mjestu gdje se iznenadni zastoj srca dogodi, a veliki je promet ljudima (kolodvori, zračne luke, brodovi, marine, hoteli). No, prema važećim zakonima Republike Hrvatske, laicima je zabranjena reanimacija. I Crveni Križ Hrvatske je kao i naše društvo izrazio neslaganje s takvom zakonskom regulativom, budući su, temeljem svjetskih statistika, najveći broj uspješno sprovedenih reanimacija započeli upravo laici, na mjestu kardiorespiratornog aresta. Zaključeno je da se uputi prijedlog Ministarstvu za revidiranjem zakonskih odredbi, a također je zaključeno da se mora oranizirati tečaj reanimacije s korištenjem AED-a osobama koje se očekuje da budu prve na mjestu aresta (osoblju zračne luke, kolodvora, marine, hotela). Na taj način bi se pokušala podići kvaliteta reanimacije i poboljšati njen ishod.

Ad 5. Aktivnosti koje HKD planira u narednoj godini su brojne. Prof. Miličić je upoznao nazočne o planiranim aktivnostima: Simpozij o plućnoj hipertenziji, koji bi vodio Prof. Samaržija, godišnji Kongres društva u Opatiji u listopadu, u koji bi se uključio zbog racionalizacije sredstava i simpozij o ehokardiografiji s pozvanim predavačima iz inozemstva, Cardiology Conference u Dubrovniku planiran u svibnju u suradnji s Francuskim kardiološkim društvom, Simpozij o aritmijama u Zagrebu u ožujku, simpozij o MSCT koronarografiji koju će organizirati Dr. Jukić u Zagrebu.

Prof Bergovec je upoznao nazočne članove UO s aktivnostima u prevođenju i izdavanju džepnih smjernica Europskog kardiološkog društva. Upravo su gotove smjernice za predoperativnu procjenu pacijenata za nekardiološke operacije, u planu su smjernice o prevenciji KV bolesti i STEMI. Dr. Počanić je preuzeo na sebe prijevod u džepnom formatu smjernica za atrijsku fibrilaciju.

Prof. Bergovec je također iznio problem implementacije smjernica „Heart Score“ programa koje su prevedene u Europskom kardiološkom društvu, ali su neprimjenjive u Hrvatskoj jer nisu na hrvatskom jeziku. Materijal je preveden na hrvatski književni jezik i vraćen u European Heart House te čeka da bude tamo i službeno inauguriran kako bi se mogao primjenjivati u našoj zemlji.

Ad 6. Dogovoreno je da se u buduće sastanci Upravnog odbora održavaju prvog utorka u mjesecu na Medicinskom fakultetu u sobi za sastanke, s početkom u 17 sati te je sljedeći zakazan za prvi utorak u veljači (zbog predstojećih blagdana je preskočen prvi utorak u siječnju), dana 2. veljače 2010. godine.

Sastanak je završen u 18 sati.