Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva, 2.2.2010.

Darko Počanić, dr. med.
Tajnik Hrvatskog kardiološkog društva

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 2. veljače 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik mijo.bergovec@usa.net
 3. Doc. dr. sc. Maja Strozzi maja.strozzi@zg.t-com.hr
 4. Dr. Mladen Jukić mladen.jukic@sunce.hr
 5. Dr. Darko Počanić, tajnik dpocanic@gmail.com
 6. Mr. sc. Eduard Margetić, rizničar eduard.margetic@gmail.com
 7. Prof. dr. sc. Luka Zaputović lukaz@medri.hr
 8. Prof. dr. sc. Josip Vincelj jvincelj@kbd.hr
 9. Prof. dr. sc. Jure Mirat jure_mirat@yahoo.com
 10. Dr.sc. Edvard Galić edvard.galic@zg.t-com.hr

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Doc. dr. sc. Viktor Peršić
 2. Doc. dr. sc. Robert Steiner
 3. Dr. Pejo Samardžić
 4. Dr. Hrvoje Stipić

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO, 12. prosinca 2009.
 2. Novi popis članova, članarine (dr. Počanić)
 3. Dopis potpore RS za aritmije i elektrostimulaciju (CRT/ICD; DTS za EPS i RFA;
 4. Planirane stručne i znansvene aktivnosti u ovoj godini
 5. Rasprava o EHRA-inoj aktivnosti Eastern Initiative
 6. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 12. prosinca 2009. godine.

Ad 2. Tajnik društva upoznao je nazočne s aktivnostima na sređivanju popisa članova HKD-a. Doc. dr. Viktor Peršić je e-mailom u rekordnom roku dogovorio s podacima o aktualnim ali i umirovljenim članovima u njegovoj instituciji. U međuvremenu je Dr. Počanić definirao obaveznu formu izjave kojom članovi u svojim matičnim institucijama nalažu službi za obračun plaća da se iz plaće svaki mjesec izdvaja 30,00 kuna članarine i uplaćuje na račun društva. Dr Margetić je nabavio stari zapisnik sa sjednice u rujnu 2008. godine temeljem koje će se neki davno prihvaćeni članovi i upisati u bazu članstva. Raspravljano je o matičnom broju svakog člana, koji za sada imamo samo kao privremeni jer se popis temelji na abecednom svrstavanju svih članova. Predloženo je da taj broj bude OIB, a alterantiva je uvođenje matičnog broja koji bi bio vezan za grad/instituciju člana. Također je podržana inicijativa Dr. Počanića da se objavi na našoj web stranici poruka svim članovima da pošalju svoju adresu elektroničke pošte, kako bi ubuduće sve obavijesti dobijali promptno.

Tajnik je potom prikazao novozaprimljenu molbu za članstvo u Hrvatskom kardiološkom društvu: Doc. dr. sc. Diana Rudan iz Kliničke bolnice Dubrava, Dr Nikola Pavlović i Dr Ozren Vinter iz Kliničke bolnice Sestre milosrdnice, što je prihvaćeno.

Ad 3. Prof. Miličić je izvijestio nazočne da je proslijedio dopis voditelja Radne skupine (RS) za elektrostimulaciju i aritmije Prof. dr. sc. D. Petrača kojim se traži od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) da se posebno skupi aparati kojima se liječe životno ugroženi pacijenti (implantabilni kardioverteri i resinhronizacijski elektrostimulatori defibrilatori) zbog svoje visoke cijene izuzmu iz redovnih materijalnih limita odjela koji ih ugrađuju. Također nas je izvijestio i da je dopis usmeno obrazložio Dr. Strizrepu u HZZO-u te da je tamo naišao na razumijevanje.

I drugi dopis od iste skupine koji se tiče šifriranja posebno zahtjevnih procedura koje se obavljaju u elektrofiziološkom testiranju i liječenju aritmija prema sustavu DTS-a je proslijeđen HZZO-u, te se očekuje dalja reakcija nadležne institucije.

Doc. dr. Strozzi i Prof. dr. Bergovec su izvijestili da su započeli s inicijativom izrade sličnog dopisa za invazivnu kardiologiju, a da će konačni oblik dopis poprimiti nakon rasprave na idućem sastanku RS. Također su se obvezali unutar RS proanalizirati stručne argumente za eventualnu zamjenu nelogične indikacije za propisivanje klopidogrela kod kardioloških pacijenata, a koja je na snazi na Listi lijekova HZZO-a. Nakon što se odvagnu svi argumenti odlučit će se na idućem sastanku UO o eventualnom dopisu HZZO-u.

Ad 4. Aktivnosti koje Hrvatsko kardiološko društvo planira u ovoj godini su vrlo brojne. Prof. dr. Miličić je upoznao nazočne o datumima planiranih aktivnosti:

 • 26. ožujka: 11. Hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca – komentirano je da je šteta da program nije već na našoj web stranici kako bi svi zainteresirani na vrijeme mogli planirati prisustvovanje
 • 24-27. ožujka: Kongres studenata medicne koji će se održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a glavna tema kongresa su Kardiovaskularne bolesti; Prof. Miličić je zamolio sve nazočne da koliko je moguće pomnognu u radu kongresa, jer su to većini studenata ulazna vrata u budući znanstveni i stručni rad
 • 7-8. svibnja: European Cardiology Conference on Female Patient u Dubrovniku – program edukacije liječnika obiteljske medicine i internista pod vodstvom Europskog kardiološkog društva – sudjelovat će strani i domaći predavači
 • 14. svibnja: Predstavljanje džepnih smjernica za predoperativnu i perioperativnu pripremu bolesnika koji su podvrgnuti nekardijalnim operacijama u Zagrebu u hotelu Regent Esplanade – pod vodstvom Prof. Bergovca. Dogovoreno je tom prigodom da se uz ovu prezentaciju održi i edukacijsko predavanje o mjestu MSCT koronarografije kod istih bolesnika – što će voditi Dr. Jukić.
 • 25. svibnja: Post Doctoral Joint Symposium on Cardiovascular Diseases s Brazilskim kardiološkim društvom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Prof. dr. sc. Biočine
 • 10-12. rujna: Adriatic Summit kardiovaskularnih bolesti koji organizira Dr. Krajcar iz Houstona, USA u Splitu u suradnji s našim društvom u hotelu Lav Meridienne.
 • 16-18. rujna: Alpe Adria Congress of Cardiology u Beču
 • 21-24. listopada: 8. kongres Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji. Apelirano je na sve sudionike da što prije počnu planirati znanstvene i stručne aktivnosti kako bi kongres što bolje uspio. Dogovoreno je da će krajnji rok za prijavu radova biti 1. srpnja 2010. godine. Također je odlučeno da će tijekom kongresa biti organizirani i simpoziji o ultrazvuku te o MSCT koronarografiji.

Ad 5. Prof. dr. Jure Mirat je prezentirao nove činjenice vezano za EHRA-inu inicijativu za zemlje u tranziciji (Eastern European Initiative). Sukus te inicijative jest povezivanje zemalja koje (neovisno o trenutnoj pripadnosti EU ili ne) imaju zajedničke probleme nastale tranzicijom iz socijalizma u kapitalizam. Ovo okupljanje imalo bi za cilj da specifične uvjete razvoja kardioloških djelatnosti objedini, nađe zajedničku poveznicu i pokuša olakšati navedenim zemljama prakticiranje kardiologije. Nakon kraće rasprave odlučeno je da se svakako HKD treba priključiti navedenoj inicijativi, a delegiran je prof. dr. D. Petrač da otputuje na prvi sastanak u Plzen 7. veljače, a ako je ikako moguće da ga prati dr. Počanić kao tajnik društva.

Ad 6. Prof. Zaputović je upoznao nazočne s aktivnostima na harmonizaciji specijalizacije iz kardiologije. Prema zadnjim informacijama, vrlo brzo bi trebala završiti saga o specijalizacijama, tako da bi kardiološka specijalizacija trajala 2+3 godine (opća interna 2 godine i kardiologija 3 godine). Prof. Miličić je dodao da se planira i stručna edukacija u okviru specijalizacije, u trajanju 3 mjeseca, koja bi imala formu poslijediplomskog specijalističkog studija i sprovodila bi se u okviru medicinskih fakulteta. Zalaže se da to bude povrh 5 godina specijalizacije, kako se ne bi dodatno osiromašivalo program stručne edukacije specijalizanata. Inicijativa je potekla od ostalih sudionika da HKD koordinira taj poslijediplomski studij i sprovodi ga po jedinstvenimn kriterijima na jednoj lokaciji, uz predavače iz svih centara Hrvatske.

Dr. sc. Edvard Galić je zatim prikazao kompjutorski program praćenja invazivnih zahvata/postupaka koji je u formi registra sačinjen u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tim se registrom već koristi Klinička bolnica Sv. Duh, a Dr. Galić i Prof. Mirat su ponudIli ostalim centrima demo pristup registru kako bi se on usavršio i postao jedinstveni registar invazivnih postupaka. Sačinjen je u cijelosti prema zahtjevima Europskog kardiološkog društva (ESC), nakon participiranja KB Sv. Duh u PCI Survey-u ESC-a. Doc. dr. Strozzi je snažno podržala inicijativu te smatra da je jedinstveni registar neminovnost invazivne kardiologije. U idućem periodu će se probno pokušati koristiti i na drugim centrima te će se na jednom od sastanaka RS raspraviti o njegovoj implementaciji u Hrvatskoj.

Sljedeći sastanak UO zakazan je za 9. ožujka 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Sastanak je završen u 19,30 sati.

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

1. Doc. dr. sc. Viktor Peršić

2. Doc. dr. sc. Robert Steiner

3. Dr. Pejo Samardžić

4. Dr. Hrvoje Stipić

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO, 12. prosinca 2009.

2. Novi popis članova, članarine (dr. Počanić)

3. Dopis potpore RS za aritmije i elektrostimulaciju (CRT/ICD; DTS za EPS i RFA;

4. Planirane stručne i znansvene aktivnosti u ovoj godini

5. Rasprava o EHRA-inoj aktivnosti Eastern Initiative

6. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 12. prosinca 2009. godine.

Ad 2. Tajnik društva upoznao je nazočne s aktivnostima na sređivanju popisa članova HKD-a. Doc. dr. Viktor Peršić je e-mailom u rekordnom roku dogovorio s podacima o aktualnim ali i umirovljenim članovima u njegovoj instituciji. U međuvremenu je Dr. Počanić definirao obaveznu formu izjave kojom članovi u svojim matičnim institucijama nalažu službi za obračun plaća da se iz plaće svaki mjesec izdvaja 30,00 kuna članarine i uplaćuje na račun društva. Dr Margetić je nabavio stari zapisnik sa sjednice u rujnu 2008. godine temeljem koje će se neki davno prihvaćeni članovi i upisati u bazu članstva. Raspravljano je o matičnom broju svakog člana, koji za sada imamo samo kao privremeni jer se popis temelji na abecednom svrstavanju svih članova. Predloženo je da taj broj bude OIB, a alterantiva je uvođenje matičnog broja koji bi bio vezan za grad/instituciju člana. Također je podržana inicijativa Dr. Počanića da se objavi na našoj web stranici poruka svim članovima da pošalju svoju adresu elektroničke pošte, kako bi ubuduće sve obavijesti dobijali promptno.

Tajnik je potom prikazao novozaprimljenu molbu za članstvo u Hrvatskom kardiološkom društvu: Doc. dr. sc. Diana Rudan iz Kliničke bolnice Dubrava,Dr Nikola Pavlović i Dr Ozren Vinter iz Kliničke bolnice Sestre milosrdnice, što je prihvaćeno.

Ad 3. Prof. Miličić je izvijestio nazočne da je proslijedio dopis voditelja Radne skupine (RS) za elektrostimulaciju i aritmije Prof. dr. sc. D. Petrača kojim se traži od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) da se posebno skupi aparati kojima se liječe životno ugroženi pacijenti (implantabilni kardioverteri i resinhronizacijski elektrostimulatori defibrilatori) zbog svoje visoke cijene izuzmu iz redovnih materijalnih limita odjela koji ih ugrađuju. Također nas je izvijestio i da je dopis usmeno obrazložio Dr. Strizrepu u HZZO-u te da je tamo naišao na razumijevanje.

I drugi dopis od iste skupine koji se tiče šifriranja posebno zahtjevnih procedura koje se obavljaju u elektrofiziološkom testiranju i liječenju aritmija prema sustavu DTS-a je proslijeđen HZZO-u, te se očekuje dalja reakcija nadležne institucije.

Doc. dr. Strozzi i Prof. dr. Bergovec su izvijestili da su započeli s inicijativom izrade sličnog dopisa za invazivnu kardiologiju, a da će konačni oblik dopis poprimiti nakon rasprave na idućem sastanku RS. Također su se obvezali unutar RS proanalizirati stručne argumente za eventualnu zamjenu nelogične indikacije za propisivanje klopidogrela kod kardioloških pacijenata, a koja je na snazi na Listi lijekova HZZO-a. Nakon što se odvagnu svi argumenti odlučit će se na idućem sastanku UO o eventualnom dopisu HZZO-u.

Ad 4. Aktivnosti koje Hrvatsko kardiološko društvo planira u ovoj godini su vrlo brojne. Prof. dr. Miličić je upoznao nazočne o datumima planiranih aktivnosti:

26. ožujka: 11. Hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca – komentirano je da je šteta da program nije već na našoj web stranici kako bi svi zainteresirani na vrijeme mogli planirati prisustvovanje

24-27. ožujka: Kongres studenata medicne koji će se održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a glavna tema kongresa su Kardiovaskularne bolesti; Prof. Miličić je zamolio sve nazočne da koliko je moguće pomnognu u radu kongresa, jer su to većini studenata ulazna vrata u budući znanstveni i stručni rad

7-8. svibnja: European Cardiology Conference on Female Patient u Dubrovniku – program edukacije liječnika obiteljske medicine i internista pod vodstvom Europskog kardiološkog društva – sudjelovat će strani i domaći predavači

14. svibnja: Predstavljanje džepnih smjernica za predoperativnu i perioperativnu pripremu bolesnika koji su podvrgnuti nekardijalnim operacijama u Zagrebu u hotelu Regent Esplanade – pod vodstvom Prof. Bergovca. Dogovoreno je tom prigodom da se uz ovu prezentaciju održi i edukacijsko predavanje o mjestu MSCT koronarografije kod istih bolesnika – što će voditi Dr. Jukić.

25. svibnja: Post Doctoral Joint Symposium on Cardiovascular Diseases s Brazilskim kardiološkim društvom na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Prof. dr. sc. Biočine

10-12. rujna: Adriatic Summit kardiovaskularnih bolesti koji organizira Dr. Krajcar iz Houstona, USA u Splitu u suradnji s našim društvom u hotelu Lav Meridienne.

16-18. rujna: Alpe Adria Congress of Cardiology u Beču

21-24. listopada: 8. kongres Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji. Apelirano je na sve sudionike da što prije počnu planirati znanstvene i stručne aktivnosti kako bi kongres što bolje uspio. Dogovoreno je da će krajnji rok za prijavu radova biti 1. srpnja 2010. godine. Također je odlučeno da će tijekom kongresa biti organizirani i simpoziji o ultrazvuku te o MSCT koronarografiji.

Ad 5. Prof. dr. Jure Mirat je prezentirao nove činjenice vezano za EHRA-inu inicijativu za zemlje u tranziciji (Eastern European Initiative). Sukus te inicijative jest povezivanje zemalja koje (neovisno o trenutnoj pripadnosti EU ili ne) imaju zajedničke probleme nastale tranzicijom iz socijalizma u kapitalizam. Ovo okupljanje imalo bi za cilj da specifične uvjete razvoja kardioloških djelatnosti objedini, nađe zajedničku poveznicu i pokuša olakšati navedenim zemljama prakticiranje kardiologije. Nakon kraće rasprave odlučeno je da se svakako HKD treba priključiti navedenoj inicijativi, a delegiran je prof. dr. D. Petrač da otputuje na prvi sastanak u Plzen 7. veljače, a ako je ikako moguće da ga prati dr. Počanić kao tajnik društva.

Ad 6. Prof. Zaputović je upoznao nazočne s aktivnostima na harmonizaciji specijalizacije iz kardiologije. Prema zadnjim informacijama, vrlo brzo bi trebala završiti saga o specijalizacijama, tako da bi kardiološka specijalizacija trajala 2+3 godine (opća interna 2 godine i kardiologija 3 godine). Prof. Miličić je dodao da se planira i stručna edukacija u okviru specijalizacije, u trajanju 3 mjeseca, koja bi imala formu poslijediplomskog specijalističkog studija i sprovodila bi se u okviru medicinskih fakulteta. Zalaže se da to bude povrh 5 godina specijalizacije, kako se ne bi dodatno osiromašivalo program stručne edukacije specijalizanata. Inicijativa je potekla od ostalih sudionika da HKD koordinira taj poslijediplomski studij i sprovodi ga po jedinstvenimn kriterijima na jednoj lokaciji, uz predavače iz svih centara Hrvatske.

Dr. sc. Edvard Galić je zatim prikazao kompjutorski program praćenja invazivnih zahvata/postupaka koji je u formi registra sačinjen u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Tim se registrom već koristi Klinička bolnica Sv. Duh, a Dr. Galić i Prof. Mirat su ponudIli ostalim centrima demo pristup registru kako bi se on usavršio i postao jedinstveni registar invazivnih postupaka. Sačinjen je u cijelosti prema zahtjevima Europskog kardiološkog društva (ESC), nakon participiranja KB Sv. Duh u PCI Survey-u ESC-a. Doc. dr. Strozzi je snažno podržala inicijativu te smatra da je jedinstveni registar neminovnost invazivne kardiologije. U idućem periodu će se probno pokušati koristiti i na drugim centrima te će se na jednom od sastanaka RS raspraviti o njegovoj implementaciji u Hrvatskoj.

Sljedeći sastanak UO zakazan je za 9. ožujka 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Sastanak je završen u 19,30 sati.