Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva 9.3.2010.

LogoKardioSjednica Upravnog odbora HKD održana 09.03.2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. Dr. Davor Miličić, predsjednik         d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof. Dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik  mijo.bergovec@usa.net
 3. Dr. Mladen Jukić                                        mladen.jukic@sunce.hr
 4. Dr. Darko Počanić, tajnik                          dpocanic@gmail.com
 5. Dr. Eduard Margetić, rizničar                   eduard.margetic@gmail.com
 6. Prof. Dr. Josip Vincelj                                jvincelj@kbd.hr
 7. Doc. Dr. Viktor Prešić                                viktor.persic@ri.t-com.hr
 8. Dr.  Pejo Samardžić                                              pejo.samardzic@sb.t-com.hr

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Prof. Dr. Luka Zaputović
 2. Doc. Dr. Robert Steiner
 3. Doc. Dr. Maja Strozzi
 4. Dr. Dubravko Tršinski

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO. 2.2.2010.
 2. Izvješće prof. Miličića sa sastanka Europskog kardiološkog društva (Spring Summit) te s ostalih aktivnosti (Pof. Miličić)
 3. Planirane stručne i znanstvene aktivnosti koje slijede u ovoj godini (prof. Miličić, prof. Bergovec, doc. Peršić)
 4. Novi članovi, članarine, dopis (dr. Počanić)
 5. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 2. veljače 2010. godine.

Prof. Bergovec je predložio da ubuduće članovi Upravnog odbora nakon što dobiju elektroničkom poštom zapisnik od tajnika isti pregledaju i daju svoju suglasnost da se zapisnik prihvaća, također elektroničkom poštom. Na taj način bi se uštedjelo vrijeme za diskutiranje značajnih problema tijekom sastanka. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno i stupa na snagu nakon sastanka.

Ad 2. Prof. Miličić je članove UO izvijestio o sadržaju i detaljima godišnjeg sastanka Europskog kardiološkog društva koji je održan 3. ožujka u European Heart House u Francuskoj („Spring Summit“): ove godine su na redu izbori za izabranog predsjednika EKD („president elect“), za kojeg glasuju sva kardiološka društva a broj glasova srazmjeran je broju članova. Za naše društvo određena su tri glasa, te je prof. Miličić predložio da isti budu dodijeljeni, kako je to i inače običaj, predsjedniku, dopredsjedniku i tajniku društva, što je prihvaćeno. Ove godine su kandidati za izbor dr. Panos Vardas, dr. Stin Kristensen i dr. Jose Luis Zamorano.

Na sastanku je bilo riječi o godišnjem kongresu koji se ove godine održava u Stockholmu, te je predviđen nešto manji broj sudionika nego prošle godine u Barceloni. Također je naglašeno da postoje posebno povoljni (jeftini) aranžmani za mlade buduće kardiologe („Future Cardiologists“), za koje je dobragranica preporučena da bude 25 (30) godina. Prof. Miličić je stoga zamolio sve nazočne da animiraju mlađe kolege kako bi u okviru mogućnosti sudjelovali u radu kongresa. Prof. Miličić je podsjetio da ćemo i ove godine imati kongresni štand HKD-a, te da valja organizirati stalno funkcioniranje štanda.

Prof. Miličić je podsjetio nazočne da će netom prije početka kongresa u Stockholmu, 29. kolovoza,  biti upriličena vsečana večera ESC board-a koja ima humanitarni karakter (pomoć djeci s prirođenim srčanim greškama). Zaključeno je da svakako HKD treba sudjelovati u večeri zakupivši jedan stol.

Također je obznanjeno da je završeno pisanje udžbenika „Textbook of Cardiovascular Imaging“, koji je u tisku, a to prestavlja kontinuitet u objavljivanju europskih stručnih udžbenika iz područja kardiologije. Najavljene su i nove sveobuhvatne smjernice za liječenje infarkta miokarda.

Posebno je najavljena inauguracija sveobuhvatnog programa praćenja epidemiologije i terapije kardiovaskularnih bolesnika na temeljima dosadašnjih „Euro-heart Survey“-a, pod nazivom Euro Observation and Research Programme. Probno praćenje je upravo završeno i uključivalo je 2300 pacijenata sa zatajenjem srca, a planiraju se praćenja ablacije kod atrijske fibrilacije, kardiovaskularnih bolesti u trudnoći te perkutanog umetanja umjetnih zalistaka.

Najavljeno je i formiranje potkategorije u European Heart Journal-u koje bi se bavilo samo prikazom zanimljivih kardioloških pacijenata („case reports“). Vrlo je intenzivna i aktivnost osnivanja Odbora za suradnju s EU regulacijskim organima („Committee for EU Relations“) te Aliance for Chronic Diseases, sa svrhom bolje komunikacije i liječenja kardioloških bolesnika.

S ponosom je prof. Miličić istaknuo da smo dobili mnogo pohvala za skup Cardiology Update koji je prošle godine po prvi puta održan u Dubrovniku. Zbog polaganja prava na nazivod strane prof. Thomas Lueschera, predsjednika Update Meeting-a u Davosu, cijela ova aktivnost koja se odvija na nekoliko europskih lokacija trebala je novi, odabrati vlastiti naziv, što je prof. Miličić riješio tako da je odabrao izvrstan naziv našem događanju: CARDIOLOGY HIGHLIGHTS DUBROVNIK 20.. s podnazivom An ESC Update Programme. Svi su se složili da je naziv odlično odabran i da će sigurno i  zasjeniti originalni „update“ naziv.

Potom smo bili upoznati s inozemnim i tuzemnim stručnim angažmanom prof. Miličića ispred HKD: predavanje na Slovačkom kardiološkom kongresu u Visokim Tatrama 28.2/1.3. te na skupu 1. Hrvatskog kongresa o psihosomatskoj medicini u Sv. Martinu na Muri o stresu i depresiji u koronarnoj bolesti. Prof. Miličić je prezentirao i podatke svoje klinike o toj tematici.

Ad 3. Prof. Miličić i prof. Bergovec su podsjetili nazočne na stručne i znanstvene aktivnosti koje slijede:

26. ožujka: 11. Hrvatski simpozij o aritmijama i elektrostimulaciji srca – pod vodstom RS za aritmije i elektrostimulaciju

30. travnja: Predstavljanje džepnih smjernica za prijeoperacijsku i perioperacijsku pripremu bolesnika koji su podvrgnuti nekardijalnim operacijama u Zagrebu u hotelu Regent Esplanade – predstaviti će ih prof. Bergovec. Organizirano je i edukacijsko predavanje o mjestu MSCT koronarografije kod istih bolesnika – što će održati dr. Jukić. Program je već tiskan i distribuiran putem predstavnika tvrtke NOVARTIS.

21-24. listopada: 8. kongres Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji.  Ponovno je prof. Miličić pozvao sve nazočne da apeliraju na kolege u svojim sredinama da na vrijeme apliciraju s radovima. Prof. Miličić je također izvijestio da će prije kongresa biti organizirano svečano potpisivanje Europske Povelje o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, ili u Zagrebu ili u Opatiji, gdje bude logistički moguće. Tom potpisivanju bi trebali biti nazočni i političari – svakako ministar zdravstva, po mogućnosti i predsjednica vlade obzirom na međunarodnu važnost povelje. Optimalan datum bio bi 20.10.2010.  Stoga će se na našem, kongresu posvetiti i posebna pozornost preventivnoj kardiologiji, te će biti predstavljena hrvatska inačica Heart Score programa. Doc. Peršić je odmah tom prigodom predao i prijedlog tema koje bi RS za prevenciju i rehabilitaciju sugerirala kao teme za kongres, možda i u vidu mini simpozija.

Najavljen je i skup o akutnom koronarnom sindromu u organizaciji RS za akutni koronarni sinrom 15. svibnja u organizaciji prof. Nikolića, te jednodnevni simpozij o stres ehokardiografiji u Opatiji u organizaciji doc. Peršića 18. lipnja.

Tom prigodom su prof. Bergovec i prof. Miličić predložili da se ubuduće SVI skupovi najave i predlože (zajedno s planiranim datumima organiziranja) Upravnom odboru HKD-a, kako se skupovi ne bi preklapali međusobno i s drugim važnim aktivnostima društva. Na taj način je i garantirana veća posjećenost simpozija ili skupa. Stoga se nalaže svim voditeljima radnih skupina da o tome vode računa i planirane skupove najave unaprijed dovoljno rano da se kvalitetno organiziraju.

 

Ad 4. Tajnik društva (dr. Počanić) upoznao je nazočne s aktivnostima na daljem sređivanju popisa članova HKD-a.  Nakon kraće rasprave odlučeno je da se pod hitno uputi dopis svim voditeljima klinika ili odjela radi aktivacije administrativne zabrane kojom bi se plaćala članarina. Doc. Peršić je naglasio da je to već u cijelosti zaživjelo u njegovoj instituciji, što je rizničar dr. Margetić potvrdio. Predloženo je i prihvaćeno, da se nakon nekoliko mjeseci od početka uplaćivanja članarina tim putem zatraže podaci od institucija o članovima koji su sproveli odluku te da se oni koji ne budu plaćali članarinu na ovaj način isključe iz članstva.

Tajnik je potom prikazao novozaprimljenu molbu za članstvo u Hrvatskom kardiološkom društvu: dr. Ante Obad, Split, dr. Deana Sidorov, Vinkovci,  dr. Gordana Matijević, Rockefellerova, dr. Irena Ivanac, KBC Rebro, dr. Majda Vrkić, KBC Rebro. Prihvaćeno je njihovo članstvo, te zatražen e-mail za one koji ga nisu već poslali.

Naglašeno je još jednom da će se, nakon što zaživi uplaćivanje članarine putem administrativne zabrane (automatska uplata skidanjem sa svake plaće), provjeriti tko nije sproveo ovu odluku i tim članovima ĆE SE UKINUTI ČLANSTVO.

Ad 5.  Prof. Bergovec je nazočne podsjetio na problem propisivanja klopidogrela, gdje obiteljski liječnici nailaze na velike probleme zbog restriktivnog naputka o propisivanju od strane HZZO-a koji navodno glasi .. za bolesnike poslije ugradnje koronarne prijemosnice ili stenta po uputi specijaliste interniste kardiologa… Odlučeno je da se zaduži voditelja RS za farmakoterapiju doc. Acu Kneževića da to provjeri i sačini dopis HZZO-u sa stručno argumentiranim  prijedlogom promjene ovog naputka, koji bi nakon uvida i odobrenja od strane UO bio proslijeđen HZZO-u.

Prof.  Bergovec je upozorio na problem plaćanja akutnog zbrinjavanja pacijenata s infarktom miokarda (akutnim koronarnim sindromom) od strane HZZO-a a zbog nedorečenosti u ugovoru (ne spominje se mogućnost zbrinjavanja nestabilnog pacijenta osim s „transmuralnim“ infarktom). Zadužena je RS za akutni koronarni sindrom da problematiku ispita i pripremi dopis HZZO-u s prijedlogom promjene definiranja mreže zbrinjavanja akutnih koronarnih sindroma, koji bi HKD uputilo nakon uvida.

Doc. Peršić je predstavio nove normative i standarde koje bi se morale primjenjivati u liječenju bolesnika u medicinskoj rehabilitaciji, a koje su sukladne zaključcima pretprošlog UO. U usmenom dogovoru s direktorom HZZO-a dogovorio je  da će RS za rehabilitaciju predložiti navedene promjene, a nakon kraćeg uvida u dopis, prof. Miličić je predložio doc. Peršiću da prije slanja dopisa stupi u kontakt s RS Europskog društva, prevede svoj dopis i ishodi usklađenje s europskim smjernicama. Na taj način bi imao daleko snažnije argumente u raspravi s direktorom HZZO-a. Doc. Peršić je prihvatio sugestiju.

Također je doc. Peršić upoznao UO s izdavačkim aktivnostima koje je nejgova RS i institucija započela, a radi se o priručnicim za pacijente s različitim kardiološkim problemima. Inicijativa je naišla na odušeljenje svih nazočnih, te započela raspravu o širenju izdavačkih aktivnosti čak na moguće izdanje vlastitog udžbenika iz Kardiologije ili prijevoda europskog (prof. Vincelj). Nakon trezvene rasprave ipak se došlo do spoznaje da je interes za takvo izdanje u startu minimalno (najviše 400-500 kardiologa), što tako veliki projekt osuđuje na propast. Ionako svi kardiolozi suvereno baratju engleskim jezikom.  Prof. Miličić je zamolio doc. Peršića da sva planirana izdanja prije tiska pošalje elektroničkom poštom voditelju određene radne skupine i UO na autorizaciju, kako bi se iste moglo proglasiti vjerodostojim od strane HKD. Također je sugerirao da se postavi rok od dva ili tri tjedna za odgovor, a u suprotnom se smatra da je recenzija pozitivna.

Prof. Miličić je upoznao nazočne s trenutnim aktivnostima u vezi zaklade „Hrvatska kuća srca“. Kako je došlo do minimalnih ali opstrukcijskih birokratskih zavrzlama, da bi akt o osnivanju potpisalo i odobrilo Ministarstvo zdravstva, potrebno je aneks izglasati na Skupštini HKD. Stoga je prof. Miličić predložio da se održi kratka skupština tijekom pauze na Simpoziju o aritmijama 26. ožujka, sa samo jednom točkom dnevnog reda: Hrvatska kuća srca.

Dr. Margetić je spomenuo inicijativu o standardima zdravih namirnica koje bi HKD donijelo zajedno u suradnji s nutricionistima, te bi prehrambena industrija mogla deklarirati svoje proizvode koji su sukladni tim standardima. Doc. Peršić se složio i prenio iskustva kolega iz Finske koji isto prakticiraju dulje vrijeme. Dogovoreno je da će se ta inicijativa pokušati ostvariti kroz Zakladu „Hrvatske kuće srca“.

Doc. Peršić je na koncu iznio prijedlog da se na kraju godine u Kardio listu (i u tiskanom i u web izdanju – poput suplementa) izda popis SVIH stručnih i znansvtenih radova – poput publikacijskog indeksa, (bilo da je riječ o kongresnim priopćenjima ili stručnim, znanstvenim i drugim radovima) s imenima autora i institucija u kojima rade (naravno, radi se o članovima HKD-a). Na taj način, smatra doc. Peršić, bi se potaknulo članove na bogatiju stručnu i znanstvenu aktivnost. Inicijativa je jednoglasno prihvaćena.

Slijedeći sastanak UO zakazan je za 13. travnja 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

 

Sastanak je završen u 19,10 sati.

 

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić

Tajnik HKD