Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva, 13.4.2010.

LogoKardio

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 13. travnja 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. dr. sc. Davor Miličić, predsjednik   d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof. dr. sc. Mijo Bergovec, dopredsjednik        mijo.bergovec@usa.net
 3. Dr. Darko Počanić, tajnik                          dpocanic@gmail.com
 4. Dr. Eduard Margetić, rizničar                   eduard.margetic@gmail.com
 5. Prof. dr. sc. Josip Vincelj                          jvincelj@kbd.hr
 6. Doc. dr. sc. Maja Strozzi                            maja.strozzi@zg.t-com.hr
 7. Doc. dr. sc. Robert Steiner                                   robert_steiner5@hotmail.com

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Doc. dr. sc. Viktor Peršić
 2. Dr. Mladen Jukić
 3. Dr. Pejo Samardžić
 4. Dr. Dubravko Tršinski

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO 9. 3. 2010.
 2. Izvješće prof. Miličića o dopisu dr. Strizrepa iz HZZO-a u svezi inicijative za izdvajanje uređaja ICD i CRT-D iz bolničkog proračuna
 3. Izvješće o 11. simpoziju  o aritmijama
 4. Izvješće sa studentskog kongresa
 5. Planirane stručne i znanstvene aktivnosti koje neposredno slijede do kraja godine (prof. Miličić, prof. Bergovec)
 6. Novi članovi, članarine, zamolbe za priznavanje staža iz kardiologije (dr. Počanić)
 7. Različito

Ad 1. Kratko je prodiskutiran i komentiran zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 9. ožujka 2010. godine. Potvrđeno je prihvaćanje zapisnika sa izvanredne Skupštine društva održane 26. ožujka 2010. tijekom Simpozija o aritmijama u Zagrebu.

Prof. Bergovec je predložio da ubuduće za svaku inicijativu Upravnog odbora bude određena i odgovorna osoba koja će stupiti u kontakt s članovima kako bi se obavio određeni zadatak. Komentar je bio poglavito vezan za problem propisivanja klopidogrela te odluke UO da se Radna skupina (RS) za akutni koronarni sindrom i kliničku farmakologiju angažiraju na stručnom elaboratu o primjeni klopidogrela. Stoga je dogovoreno da prof. Miličić kontaktira prof. dr. sc. Nikolić-Heitzlera, a dr. Počanić doc. dr. sc. Kneževića u svezi dopisa. Doc. Strozzi je također obećala da će kontaktirati prof. dr. sc. Ernsta kao predsjednika RS za invazivnu kardiologiju. Opći je zaključak da, na žalost, naši članovi premalo čitaju objave društva na webu.

Ad 2. Prof. Miličić je članove UO izvijestio o sadržaju dopisa dr. Strizrepa iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji predstavlja odgovor na dopis HKD-a kojim se argumentiralo da se iz bolničkog proračuna posebno izdvoje skupi uređaji, poput ICD i CRT-D, kao što su onkološki lijekovi izdvojeni iz bolničkih proračuna.

Dopis dr. Strizrepa je negativan, te polazi od činjenice da su svi terapijski postupci u bolničkim proračunima, koji se ne dodjeljuju posebno klinikama i zavodima nego cijeloj instituciji.

Ad 3. Svi nazočni članovi UO sudjelovali su i u radu 11. simpozija o aritmijama, RS za aritmije i elektrostimulaciju te su simpozij ocijenili uspješnim.

Ponovno je naglašeno kako bi se sva događanja pod pokroviteljstvom HKD trebala unaprijed najaviti UO, kako bi se uskladili termini s mnogobrojnim drugim inozemnim i tuzemnim aktivnostima članova.

Ad 4. Prof. Miličić i prof. Bergovec su izvijestili o vrlo velikom uspjehu studentskog kongresa koji je održan na našem fakultetu. Posjećenost je bila velika, sudjelovali su i studenti iz inozemstva, a ova aktivnost vrednovana je kao izborni predmet studentima. Stoga je sudjelovanje u radu bilo i strogo kontrolirano.

Ad 5. Prof. Miličić je članove UO podsjetio na predstojeće aktivnosti:

 • 22. travnja:  Congress Programme Commitee sastanak u Nizi (pozvan prof. Miličić) u okviru ESC
 • 30. travnja: Predstavljanje džepnih smjernica za prijeoperacijsku i perioperacijsku pripremu bolesnika koji su podvrgnuti nekardijalnim operacijama u Zagrebu u hotelu Regent Esplanade uz predavanja o studiji Decrease (prof. Miličić), o mjestu komibacijskog liječenja valsartanom i amlodipinom u hipertenziji (prof. Nikolić-Heizler), o ulozi MSCT-a u dijagnosticiranju koronarne bolesti srca (dr. Jukić) te o ulozi aliskirena kao reninskog antagonista u liječenju hipertentzije (Prof. Jelaković).
 • 7.-9. svibnja: ECCGP međunarodna konferencija o kardiovaskularnim bolestima posvećena specifičnostima kod žena
 • 12.-14. svibnja: Update ESC – Rome Cardiology Forum na kojem je pozvani predavač prof. Miličić
 • 15. svibnja: sastanak RS za akutni koronarni sindrom – Hrvatska mreža primarne perkutane koronarne intervencije danas, u Zagrebu, Hotel Aristos
 • 22. svibnja: Nacionalni kongres Slovenskog kardiološkog društva u Radencima, pozvani predavač prof. Miličić
 • 25. svibnja: IV Postdoctoral Joint Symposium on Cardiovascular Diseases, a organizatori su Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnčki centar Zagreb, Sao Francisco de Assis Truth is Jesus Cardiovascular Foundation, International College of Cardiovascular Sciences, International Academy of Cardiovascular Sciences, Brazilian Society of Cardiovascular Surgery i Brazilian Society of Cardiology.
 • 29. svibnja: prof. Miličić pozvani gost predavač na Kardiološkom kongresu udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine
 • 21.-24. listopada: 8. kongres Hrvatskog kardiološkog društva u Opatiji.  Ponovno je prof. Miličić upozorio da je rok za prijem radova 1. srpnja 2010. godine.

 

Ad 6. Tajnik društva (dr. Počanić) upoznao je nazočne s aktivnostima na daljem sređivanju popisa članova HKD-a i postupka naplate članarina. Rizničar društva, dr. Margetić je prezentirao popis iz nekih institucija koje su nas obavijestile o ustezanju članarine s plaće. Prema popisu, KB Dubrava – 13 članova; Thalassotherapia Opatija – 22 člana, Poliklinika „Srčana“ – 20 članova, KB Merkur – 8 članova, KB Sestre Milosrdnice – 18 članova, Poliklinika Sunce – 6 članova, ŽB Čakovec – 2 člana, OB Varaždin – 1 član, OB Pula – 6 članova, OB S. Brod – 4 člana. Radi se samo o ustanovama koje su poslale obavijest, neke sigurno nisu, ali nam je za evidenciju nužno dobiti povratnu informaciju iz računovodstva institucija. Naglašeno je da se moraju angažirati naši istaknuti članovi u zdravstvenim ustanovama diljem zemlje da podsjete kolege na obavezu plaćanja članarine i sređivanje popisa članstva.

Tajnik je potom prikazao novozaprimljene molbe za članstvo u HKD: dr. Iva Henezi, Srčana Zagreb, dr. Arben Ameti, Srčana, Zagreb, dr. Hrvoje Jakić, OB Našice, dr. Janko Szavitz-Nossan, SB Magdalena, dr. Aleksandar Trbović, SB Magdalena, dr. Tomislav Šipić, SB Magdalena, dr. Ivana Šmit, Sisak. Prihvaćeno je njihovo članstvo, te će se e-mailom obavijestiti kolege da počnu uplaćivati članarinu, što će i značiti aktivaciju članstva.

Naglašeno je još jednom da će se, nakon što zaživi uplaćivanje članarine putem administrativne zabrane (automatska uplata skidanjem sa svake plaće), provjeriti tko nije sproveo ovu odluku i tim članovima ĆE SE UKINUTI ČLANSTVO.  Dr Margetić je predložio da se konačni obračun učini do kongresa u Opatiji.

Također je raspravljano o statusu naših članova koji su strani državljani te je odobreno da budu pridruženi članovi, a ako žele koristiti beneficije članstva u HKD (Kardio list, skupovi), trebaju plaćati članarinu.

Predstavljeni su i dopisi trojice kolegica i kolega koji su zamolili da im se prizna minuli staž iz kardiologije koji su proveli na odjelima i odobri polaganje ispita iz subspecijalizacije. To su:

Dr. Nada Smokvina-Ćuruvija iz Rijeke, Dr. Željka Diklić iz Rijeke te Dr. Josip Đurjanček iz Osijeka. Nakon rasprave o životopisima kolega donešena je odluka da im se odobri polaganje ispita bez provođenja staža iz kardiologije prema Pravilniku o užoj spcijalizaciji te je nakon toga jednoglasno zaključeno DA SE ZAKLJUČUJE ODOBRAVANJE POLAGANJA ISPITA I DA SE NAKON OVOG SASTANKA UPRAVNOG ODBORA VIŠE  NEĆE UOPĆE RAZMATRATI TAKVE ZAMOLBE.

Također je raspravljano o inicijativi više članova, a ponajprije dr. Samardžića o uvođenju inačice „Fellow“ člana u naše kardiološko društvo. Odluka je odgođena dok se ne iskristaliziraju točni uvjeti, beneficije i nazivlje takvih članova.

Dr Đurašević iz KB Dubrava uputio je dopis UO kojim nas upoznaje s inicijativom koja je potekla prije tri godine iz njegove ustanove, da se ustanovi kategorija specijalist uže specijalnosti pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi kako bi naša pozicija (posebice kolega koji rade u bolnicama) bila valorizirana kako stručno, dignitetno tako i materijalno. Prof. Miličić je istaknuo da nigdje u svijetu ne postoji praksa da polaganje subspecijalističkog ispita doktoru ništa ne mijenja u statusu! Upoznati smo i sa birokratskim nezainteresiranim odgovorom naše Komore koja se nije potrudila promaći ovu hvale vrijednu inicijativu. Odlučeno je jednoglasno da se dopisom i HKD javi nadležnim institucijama podržavajući ovu akciju (Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom liječničkom zboru i Hrvatskoj liječničkoj komori).

Ad 7.  Prof. Bergovec je nazočne upozorio na netransparentnost podataka iz registara (onih koje vodimo i koristimo), jer se podaci sliježu u jedno mjesto, ali je dostup do njih drugim sudionicima koji daju svoje podatke ograničen. Također se povela rasprava o Hrvatskom registru akutnog infarkta koji godinama vodi Poliklinika „Srčana“. Nakon kraće rasprave odlučeno je da se pozove na idući sastanak UO prim. mr. sc. Mirjana Jembrek Gostović, prim. dr. sc. Inge Heim te prof. dr. sc. Vjeran Nikolić-Heitzler kako bi se pokušalo poboljšati funkcioniranje postojećih registara. Naglašena je urgentna potreba da se zažive i drugi registri.

Slijedeći sastanak UO zakazan je za 17. svibnja 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

 

Sastanak je završen u 19,25 sati.