Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva 19. 7. 2010.

LogoKardio

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 19. srpnja 2010. godine u 17,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik         d.milicic@mail.inet.hr
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik   mijo.bergovec@usa.net
 3. Dr. Darko Počanić, tajnik                       dpocanic@gmail.com
 4. Doc. dr. Maja Strozzi                             maja.strozzi@zg.t-com.hr
 5. Prof. dr. Luka Zaputović                        lukaz@medri.hr
 6. Dr. Dubravko Tršinski                           dubravko.trsinski@vz.t-com.hr
 7. Doc. dr. Viktor Peršić                            viktor.persic@ri.t-com.hr

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Dr. Mladen Jukić
 2. Dr. Pejo Samardžić
 3. Doc. dr. sc. Robert Steiner
 4. Prof. dr. sc. Josip Vincelj
 5. Mr. sc. Eduard Margetić
 6. Dr. Hrvoje Stipić

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO 18. lipnja 2010. godine
 2. Rasprava o predstojećim aktivnostima HKD na Europskom kongresu u Stockholmu
 3. Izvješće prof. Miličića o sudjelovanju u organizaciji Alpe Adria kongresa u Beču
 4. Rasprava o predstojećima aktivnostima vezanim za nacionalni kongres u Opatiji
 5. Rasprava o počasnom članstvu u HKD
 6. Izvješće Prof. Miličića o sastanku u Dubrovniku sljedeće godine „Highlights in Cardiology – Dubrovnik 2011“
 7. Pripreme za Svjetski dan srca
 8. Članarine, zamolbe za priznavanje staža iz kardiologije
 9. Različito

 

Ad 1. Kratko je prodiskutiran i komentiran zapisnik s prethodne sjednice UO održane dana 18. lipnja te prihvaćen. Prof. Bergovec je kratko podsjetio na problem subspecijalizacije iz dječje kardiologije, koji je na prošlom sastanku pokrenuo dr. Tršinski. Dr. Tršinski je predstavio problem nedodjeljivanja subspecijalizacije iz dječje kardiologije u Opće bolnice Varaždin, već treću godinu zaredom, unatoč zamolbama iz bolnice. Naveo je kako bolnica ima jake argumente za upućivanje zainteresiranog kolege na subspecijalizaciju: bolnica Varaždin pregleda 1100 pacijenata dječje dobi, izvede 942 kardiološka ultrazvuka i zbrinjava značajan dio pedijatrijske kardiološke problematike u svojoj i susjednoj županiji. Dr. Tršinski je također naveo da od Ministarstva nije dobio odgovor, a na upit Prof. Malčiću, dobio je odgovor da njega nitko nije konzultirao. Prof. Zaputović je u tijeku rasprave dobio informaciju da djeluje „Hrvatsko društvo za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju“ u sklopu Hrvatskog liječničkog zbora. Prihvaćen je prijedlog da se zamolba OB Varaždin podrži sa strane HKD, ali naglašeno je da primarnu potporu i argumentaciju valja očekivati od nadležnog društva (Hrvatskog društva za pedijatrijsku kardiologiju i reumatologiju).

Ad 2. Prof. Miličić je izvijestio prisutne o našim aktivnostima  i obvezama na Europskom kardiološkom kongresu u Stockholmu. Prof. Miličić je pozvan da predsjedava Accreditation Board-om te sastanku posvećenom koronarnoj bolesti srca. Prof. Bergovec predsjeda sastanku posvećenom antitrombotskoj terapiji te je zajedno s prof. Miličićem član Steering Commitee-a za nove kliničke studije.  Prof. Miličić je zamolio nazočne za raspored dužnosti – dežurstava na štandu HKD koji će biti postavljen na izložbenom prostoru. Nakon kratke rasprave dogovoren je sljedeći angažman:

28. 8. 2010. subota: od 17 sati nakon svečanog otvaranja – svi nazočni na otvaranju

29. 8. 2010. nedjelja: 9-14 sati: liječnici iz Thallasoterapije Opatija

14-18 sati: liječnici iz OB Varaždin

30. 8. 2010. ponedjeljak: 9-14 sati: liječnici iz KB Dubrava

14-18 sati. liječnici iz KBC Rijeka

31. 8. 2010. utorak: 9-14 sati: liječnici iz KBC Rebro

14-18 sati: liječnici iz Poliklinike Srčana

1.9. nema izložbe.

Prof. Miličić je predložio da na zidu našeg štanda budu izloženi plakati: o 8. kongresu HKD-a, o simpoziju „Higlights in Cardiology – Dubrovnik 2011“. Doc. Strozzi je predložila plakat i preliminarni program Intervencijskog sastanka u Dubrovniku, travanj 2011. Uz plakate će se ponuditi i tiskani preliminarni programi. Prof. Miličić je predložio izradu plakata na kojem bi se navelo ustrojstvo društva, poimence predsjednik, dopredsjednik, članovi UO, s e-mail adresama radi mogućeg kontakta zainteresiranih. Prof. Bergovec je predložio izradu plakata koji bi posjetitelje upoznao sa svim našim prevedenim smjernicama ESC, što je prihvaćeno. Dogovoreno je da tiskane džepne smjernice ne budu na štandu jer bi se nepotrebno uzimale od strane nezainteresiranih posjetitelja. Također je dogovoreno da se pokuša dobiti sva moguća pomoć od Turističke zajednice.

Ad 3. Prof. Miličić je izvijestio prisutne o aktivnostima vezanim za Alpe Adria kongres koji će se održati u Beču 16. do 18. rujna 2010. godine. Organizacijski odbor je K. Huber (organizator), A Podczeck-Schweighofer, P. Smetana i J. Wojta. Prof. Miličić je naglasio kako nije postojala nikakva konzultacija nacionalnih društava u sastavljanju organizacijskog i znanstvenog odbora, što ranije nije bio slučaj. Naime, kada je naše društvo bilo domaćin kongresa, prof. Miličić je organizirao ranije konzultacije sa svim predsjednicima nacionalnih društava gdje je cijeli događaj unaprijed usuglašen.

Prema sadašnjim spoznajama, osim prof. Miličića i prof. Petrača na kongresu će imati izlaganje dr. Vražić. Veći posjet naših članova kongresu je upitan zbog loše materijalne situacije potencijalnih sponzora i iznimne blizine kongresa ESC u Stockholmu.

Ad 4. Prof. Miličić je izvijestio o pripremama za 8. nacionalni kongres HKD u Opatiji. Prema najavama, bit će oko 700-800 sudionika, zbog opsežnog programa biti će nužno održavanje paralelnih sastanaka i mini simpozija te satelitskih predavanja. Glavni sponzor kongresa je Pliva. Prije početka samog kongresa biti će satelitski simpozij u organizaciji Servier Pharme o ivabradinu, a glavni predavač bit će prof. Komajda. Na svečanom otvaranju 22. 10. bit će i izlaganje prof. F. Crea iz Rima o patofiziologiji akutnog koronarnog sindroma. Potom će se svaki dan održavati osim plenarnih predavanja i tematska predavanja koja će biti pod ingerencijom radnih skupina društva. Doc. Strozzi je zamolila za organiziranje sastanka s intervencijskim temama u većoj dvorani zbog mogućeg organiziranja telekonferencije s jednom od koronarografskih sala. Prof. Miličić je iznio da su do sada najavili organiziranje satelitskih simpozija Abbott, Novartis, Astra Zeneca, Merck Sharp & Dohme, Belupo, Pliva, Bayer… Prof. Bergovec je najavio predavanje o rizičnim čimbenicima u Hrvatskoj na temelju 2.000 bolesnika praćenih 2009./2010. godine u njegovoj instituciji.

Prof. Miličić je skrenuo pozornost da dijapozitivi moraju biti na engleskom, a prezentacija mora biti na hrvatskom jeziku. Što se tiče izlaganja u obliku postera, ostavlja se izbor autoru hoće li ga prezentirati na engleskom ili hrvatskom jeziku.

Također je jednoglasno produljen rok za primanje sažetaka do 15. kolovoza 2010. godine. Prof. Zaputović je zamijetio da nije u potpunosti pojašnjen način slanja sažetka (nema prostora za sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku posebno). Pojašnjeno je da se isti rad šalje elektroničkim putem dva puta: jednom na engleskom, jednom na hrvatskom jeziku.

Prof. Miličić je podsjetio da će ovo biti izborna godina, što znači da će se održati tijekom kongresa i Izborna skupština.

Doc. Peršić je podsjetio da će grad Opatija sponzorirati kongres s 10.000 kuna.

Ad 5. Prof. Bergovec je pokrenuo raspravu o dodjeljivanju počasnog članstva nekim našim članovim koji su se istakli zalaganjima za hrvatsku kardiologiju. Tom prigodom je apostrofirao prim. Gjurovića kao osnivača prve koronarne jedinice u Hrvatskoj. Prof. Miličić je potvrdio da u našem statutu postoji kategorija redovitog i počasnog člana, ali da smo do sada počasno članstvo dodjeljivali kardiolozima iz inozemstva. Predložio je da se dodijeli ta titula prof. Vardasu, prof. Komajdi, koji su se istakli u pomaganju HKD-a. Doc. Strozzi je podržala inicijativu, ali napomenula da valja postaviti jasne kriterije. Prof. Zaputović također je podržao inicijativu, ali se složio s prof. Miličićem da je počasno članstvo bilo rezervirano za kardiologe iz inozemstva. Predložio je uvođenje kategorije zaslužnog člana, nešto poput „ESC gold medal“. Dr. Tršinski je naveo da je lingvistički najbolje riješeno dodjeljivanje Spomenice ili zlatne povelje. Dr. Počanić je smatrao da valja razlikovati počasne od zaslužnih članova društva. Doc. Peršić je elaborirao da sukladno iskustvima drugih institucija možda valja uvesti kategoriju nagrade za životno djelo. Prof. Miličić je podsjetio da će u prosincu bit svečano potpisivanje povelje „European Prevention Chart“, čemu će biti nazočan i predsjednik Sabora i ministar zdravstva, kojom prigodom će se održati svečana akademija, najvjerojatnije u HNK. Tom prigodom bi se moglo nagraditi neke zaslužne članove. Dr. Tršinski je smatrao da treba definirati kriterije i dodati ih našem statutu, potvrditi na skupštini, a predlaže da svaki član može predložiti i elaborirati nekog od članova, što Upravni odbor mora verificirati.

Ad 6. Prof. Miličić je naglasio da već sada valja početi s oglašavanjem na webu sastanka „Highlights in Cardiology – Dubrovnik 2011 An Update in Cardiology“ koji će se organizirati od 30. 9. do 2. 10. 2011. godine

Ad 7. Prof. Miličić je podsjetio na nadolazeće aktivnosti za Svjetski dan srca 26. rujna 2010. godine te izvijestio da je već preveo i dao materijale u tisak.

Ad 8. Prof. Zaputović je čestitao prof. Bergovcu na izdavanju knjige o aritmijama. Prof. Bergovec je napomenuo da knjiga nije primarno namijenjena kardiolozima, već specijalnostima koje se susreću u radu s aritmijama, poput anesteziologa, internista i liječnika opće medicine. Knjiga je rezultat održanih tečajeva stalnog usavršavanja liječnika pod vodstvom prof. Bergovca.

Ad 9. Prof. Miličić je izvijestio nazočne o zamolbi prof. Petrača da mu se omogući organiziranje 12. Simpozija o aritmijama, što je jednoglasno prihvaćeno. Također prof. Petrač moli da se opetovano pregovara s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o kategoriji ICD-a i CRT-D-a kao skupim lijekovima/zahvatima koji bi se isključili iz sveukupnog limita bolnice. Prof. Miličić je napomenuo da to pitanje planira opet postaviti na dnevni red u sljedećim sastancima s HZZO.

Ad 10. Dr. Tršinski je diskutirao o lošim iskustvima implementacije Smjernica u svakodnevnoj praksi i predložio organiziranje trajne edukacije kolega posebno iz obiteljske medicine, što je načelno prihvaćeno. Prof. Bergovec je iznio inicijativu da se sve naše tiskane smjernice zdušno distribuiraju na svim našim većim kongresima i simpozijima, a kada se zalihe smanje da se zamoli sponzore za dotisak.

 

Slijedeći sastanak UO zakazan je za 14. rujna 2010. godine u 17 sati na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

 

 

Sastanak je završen u 19,30 sati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić

Tajnik HKD