Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva 1. ožujka 2011.

LogoKardio

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 1. ožujka 2011. godine u 16,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik
 3. Doc. dr. Diana Delić Brkljačić
 4. Prof. dr. Luka Zaputović
 5. Dr Pejo Samardžić
 6. Mr. sc. Eduard Margetić
 7. Dr. Mladen Jukić
 8. Dr. Darko Počanić

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Prof. dr. Josip Vincelj
 2. Doc. dr. Maja Strozzi

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice UO društva 24. siječnja 2011.
 2. zvješće Prof. Bergman Marković i prof. Katić o Programu primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti u ordinaciji obiteljske medicine
 3. Rasprava o predstojećim stručnim skupovima društva
 4. Osnivanje novih radnih skupina društva
 5. Program specijalizacije iz kardiologije
 6. Različito

 

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka Upravnog odbora.

 

Ad 2. Prof. Bergman Marković i prof. Katić su iznijele članovima Upravnog odobora inicijativu za pokretanje programa primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti u ordinaciji obiteljske medicine. Prof. Bergman Marković je upoznala nazočne s počecima programa za praćenje kardiovaskularnih bolesnika, koji datiraju još od 2003. godine kada su sačinjeni edukacijski materijali i program praćenja pacijenata. Do 2009. godine i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pratilo je ovu inicijativu, ali posljednje godine više nije pokazivalo interes. Prof. Bergman Marković je u kratkim crtama predstavila program: preventivni pregledi osoba starijih od 40 godina, koji gravitiraju ordinaciji obiteljske medicine, uz detekciju čimbenika rizika koji bi se pratili i liječili te bi se osobe educiralo o kardiovaskularnim rizicima. Predviđena je stimulacija liječnicima obiteljske medicine u vidu olakšavanja edukacije i slično, kako bi se obuhvatila što veća proporcija populacije. Najveći problem koji program ima u početku jest neusklađenost programskih paketa praćenja pacijenata u ordinacijama obiteljske medicine, jer trenutno je u Hrvatskoj u uporabi 11 različitih, nekompatibilnih programa. Korišteni programi su primarno orijentirani na praćenje financijskog poslovanja ordinacije jer su usmjereni prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. Prof. Miličić je podsjetio nazočne s programom Zaklade Hrvatske kuće srca i HKD koji u suradnji s farmaceutskom tvrtkom treba započeti uskoro s praćenjem visokorizičnih pacijenata u svrhu prevencije razvoja kardiovaskularnih komplikacija. Taj projekt usmjeren je na praćenje i korekciju čimbenika rizika, kao što su hipertenzija, dislipidemija ali i pušenje, pretilost i edukacija liječnika i pacijenata. Također je podsjetio na mogućnosti korištenja Heart Score sustava na internetu. Dr. Počanić je naglasio da već šest mjeseci intenzivno koristi Heart Score program na Internetu i da je vrlo jednostavan i troši jako malo vremena za upis pacijenta. Prof. Zaputović je predložio prof. Bergman Marković da s poveže s Radnom skupinom za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju – poimence s doc. Peršićem. Prof. Bergovec je savjetovao implementaciju ovog projekta u računalne programe koji se već koriste u praksi. Zaključeno je da će prof. Bergman Marković proslijediti svim članovima UO radne materijale programa prevencije, kako bi se članovi UO upoznali i predložili načine suradnje.

 

Ad 3. Prof. Miličić je potom podsjetio nazočne na predstojeće stručne i znanstvene aktivnosti društva i predsjednika od proteklog sastanka UO do ljeta 2011.:

3. veljače 2011. sastanak European Commitee for Education u Masterdamu gdje je prof. Miličić zastupao i predstavio program našeg edukacijskog programa Cardiology Highlights Dubrovnik – Update in Cardiology, koji će se održati pod pokroviteljstvom i kao zvanični edukacijski program ESC u rujnu/listopadu 2011. Prof. Miličić je također podsjetio nazočne da će, kao i protekli puta, biti organizirana sesija s prikazom zanimljivih kliničkih slučajeva te je pozvao nazočne da animiraju mlađe kolege iz svojih ustanova da pripreme i pošalju svoje prikaze do 1. svibnja 2011. godine na engleskom jeziku. Preporučljivo je da svaka zainteresirana institucija pošalje barem pet slučajeva.

Prof. Miličić je obavijestio nazočne o radu na implementaciji novih smjernica za subspecijalizacije unutar kardiologije na razini ESC, koji za sada nije prihvaćen. I diljem Europske unije nisu ujednačeni kriteriji pa se negdje polažu ispiti za akreditaciju u pojedinim subspecijalnostima, a većinom se priznaje iskustvo i minuli rad. No, radi se na novom Curriculumu EU kardiologije, prof. Miličić je u radnoj skupini za izradu novog Curriculuma, nakon kojeg će slijediti izrada novog udžbenika: European Textbook of Cardiology.

Prof. Bergovec je izvijestio o sastanku 2. veljače u Ferari u sklopu studije SIGNIFY, s fokusom na ivabradin i njegovu primjenu u kardioloških bolesnika. Sastanku su nazočili predstavnici iz Italije, Slovenije i Hrvastke, predavanja su imali prof. Ferari, prof. Rakovec i prof. Bergovec. Također je prof. Ferari prof. Bergovcu ponudio podršku u izdavanju knjige europske kuharice na hrvatskom jeziku zajedno s reprintom svih slika. Prof. Miličić je podržao inicijativu prevođenja i izdavanja kuharice. Prihvaćena je inicijativa i od strane ostalih nazočnih te je odlučeno da se pokuša stupiti u kontakt s izdavačima – naročito novinskim koji bi bili garancija široke distribucije u svako i najmanje mjesto u Hrvatskoj, obzirom na distribuciju novina.

Prof. Miličić, a i ostali prisutni, u potvrdili kako je Update Meeting u Davosu koji je održan od 13. do 18. veljače 2011. godine bio vrlo kvalitetan sastanak, gdje je sudjelovao i značajan broj kardiologa iz Hrvatske.

Nadalje je prof. Miličić referirao o sastanku „Stroke Prevention in AF Academy” koji se održao 18. veljače 2011. u Beču, a gdje je naglasak bio na primjeni novih antikoagulantnih lijekova u prevenciji tromboembolijskih komplikacija atrijske fibrilacije. Doc. Peršić i doc. Steiner su uz prof. Miličića bili nazočni na skupu. Također je prof. Miličić podsjetio da će radionice s temama iz moderne antikoagulantne terapije biti organizirane na Hvaru 16. lipnja, s fokusom na Dabigatran.

Prof. Miličić je podsjetio da se 2. ožujka organizira u 18 sati svečana promocija knjige prof. Juliusa o liječenju hipertenzije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u Biološkoj dvorani.

3. ožujka je organiziran skup o perindoprilu u Muzeju suvremene umjetnosti pod pokroviteljstvom Krke, na kojem su pozvani predavači prof. Miličić i prof. Bernat.

9. i 10. ožujka je ESC Spring Summit u Nici, gdje će se održati i sastanak urednika nacionalnih kardioloških časopisa. Prim. Ivanuša će predstavljati Hrvatsku kao organizator, ali i najzaslužnija osoba što Kardio list ne samo izlazi već i svakodnevno napreduje u kvaliteti i indeksaciji. Prof. Miličić je naglasio kako se prim. Ivanuša izborio za novu indeksaciju časopisa koja nosi bodove autorima te je predložio da se sada naslovnica izmijeni i postane profesionalno dotjeranije i prilagođenija važnosti časopisa, što je jednoglasno prihvaćeno. Također je predložio da se sastanci Uredničkog odbora organiziraju češće.

14. i 15. ožujka će biti organiziran sastanak Transplantacijska medicina na KBC Rebro, a 15. ožujka će biti na programu transplantacija u kardiologiji.

18. ožujka je organiziran Simpozij o aritmijama, Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju.

19. ožujka je planiran stručni simpozij HKD na temu Hrvatskog sudjelovanja u europskoj bazi pacijenata s akutnim koronarnim sindromom. Predavati će prof. Rafaelle Bugardinni iz Bologne i prof. Miličić ispred HKD, a skup je planiran u Esplanadi i sponzoriran je od strane Plive. Pliva će tom prigodom proslaviti 90-tu obljetnicu. Nakon toga će biti i organiziran prikaz kompanije i bogati društveni život. Prigodom 90-te obljetnice Plive izaći će i bogat tematski broj Medicusa s temom „Kardiovaskularni lijekovi”. Tom prigodom će biti publicirano mnogo kvalitetnih preglednih i stručnih članaka o kardiovaskularnoj terapiji.

Sastanak Radne skupine za invazivnu kardiologiju, koji će se održati od 25. do 27. ožujka 2011. godine u Dubrovniku, je u završnoj fazi organizacije. Većina eminentnih predavača iz zemlje i inozemstva su potvrdili sudjelovanje.

Od 1. do 5. travnja je sastanak ACC u New Orleansu, gdje će prof. Miličiću i prof. Bergovcu biti svečano dodijeljena titula Fellow of ACC.

U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti će 7. travnja biti organiziran simpozij o trigliceridima u organizaciji Odbora za lipide pri HAZU.

Od 8. do 10. travnja Belupo organizira kardiološki skup u Kempinski hotelu u Umagu, a tema će biti Dileme u kardiologiji, s osvrtom na farmakologiju.

Od 14. do 16. travnja je sastanak Euro-prevent u Genevi

16. travnja Merck akademija ima sastanak u Zagrebu

29. i 30. travnja Pliva organizira u Cavtatu edukacijski skup za liječnike obiteljske medicine, a prof. Miličić je podsjetio na inicijativu turskog kardiološkog društva za zajednički sastanak s HKD te otvorio mogućnost da se iskoristi sastanak u Cavtatu za zajednički sastanak.

Od 21. do 24. svibnja je Heart Failure kongres u Goeteborgu

Prof. Miličić je izvijestio o pismu namjere kardiologa iz Indije da posjete KBC Rebro i da se organizira stručni skup za vrijeme njihovog boravka u Zagrebu. Također je podsjetio nazočne na Europski kardiološki kongres i na Alpe Adria kongres kardiologije.

 

Ad 4. Prof. Miličić je predložio, a članovi UO su se složili, da se ukine Radna skupina za plućno srce i plućnu hipertenziju zbog neaktivnosti u proteklih četiri godine. Također je predstavio projekt doc. Pintarića i dr. Babića iz KBC S. Milosrdnice da se osnuje Radna skupina za kardiologiju rada i sporta. Ta je inicijativa nakon kratke rasprave prihvaćena i predložen je Doc. Pintarić kao predsjednik Radne skupine, a dr. Babić kao tajnik RS. Dr. Jukić je predložio osnivanje Radne skupine za CT koronarografiju, što je načelno prihvaćeno ali nakon kratke rasprave se iskristalizirala ideja da se radna skupina proširi i na MRI u kardiologiji te je zaključeno da se ideja mora doraditi. Dr Jukić je zadužen da razradi problematiku i predloži rješenja na idućem sastanku UO.

 

Ad 5. Prof. Miličić je izvijestio da su na KBC Rebru dobili instrukcije od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) da će se ubuduće početi raspisivati samo specijalizacije iz kardiologije, prema novom programu usklađenom s EU. No, ostali nazočni nisu imali iste informacije u svojim institucijama. Zaključeno je da se ipak situacija sa specijalizacijama kreće na bolje i da valja očekivati do kraja godine potpuno zaživljenje ideje specijalizacije iz kardiologije.

 

Ad 6. Prof. Zaputović je izvijestio nazočne o postupku Specijalne bolnice Magdalena u MZSS da postane Klinika, jer je bio u svojstvu izvjestitelja na Povjerenstvu za internu medicinu MZSS. Prethodno je prof. Zaputović o tome konzultirao i dobio pozitivni stav predsjednika HKD.

Tajnik dr. Počanić izvijestio je nazočne o dopisu iz Europskog kardiološkog društva kojim je traženo da se pošalje najnoviji popis članova HKD, s matičnim brojem svakog člana. Kako je starim brojevima bilo nemoguće ući u trag, a termin je bio ograničen do 15. veljače, dr. Počanić je u najnovijem popisu članova uveo matične brojeve, koji se svakako neće slagati sa starim brojevima, no drugačije rješenje nije bilo moguće, te je prihvaćeno do strane UO. Također su predloženi novi članovi HKD: dr. Krešimir Gabaldo, dr. Irzal Hadžibegović i dr. Marijana Knežević Praveček iz OB „Dr. J. Benčević” u Slavonskom Brodu. Dr Samardžić je elaborirao njihove aplikacije i kolege su jednoglasno prihvaćeni u članstvo HKD.

 

Slijedeći sastanak UO zakazan je 12.4.2011. godine u 16 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta na Šalati 3.

 

Sastanak je završen u 18,45 sati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD