Medix br. 92, Supl. 1 – veljača/ožujak 2011.

m92

Komunikacija i komunikacijske vještine u medicini

Komunikacija u medicini ne obuhvaća samo odnos zdravstvenih djelatnika, bolesnika i njihove obitelji, nego i komunikaciju između svih djelatnika uključenih u proces zdravstvene skrbi te javnosti.

Značaj ove teme za svakodnevnu praksu prepoznaje časopis Medix (www.medix.com.hr) koji u broju za veljaču/ožujak 2011. godine ima naslovnu temu “Komunikacija i komunikacijska vještina u medicini”. U nizu članaka definiraju se osnovni pojmovi, prikazuju se suvremeni modeli komunikacije i njihova primjena u specifičnim situacijama.

U suradnji s glavnim urednikom donosimo nekoliko cjelovitih članaka.

  • Veljko Đorđević, Marijana Braš. Uvodnik.   Uvodnik
  • Veljko Đorđević, Marijana Braš. Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini. 012
  • Veljko Đorđević, Marijana Braš, Nada Čikeš, Lovorka Brajković, Davor Miličić. Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještina. 019
  • Ranko Stevanović, Ivan Pristaš. Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu. 032
  • Marijana Braš, Veljko Đorđević, Davor Miličić. Komunikacija liječnika i bolesnika. 038
  • Maša Bulajić, Maja Grba-Bujević. Komunikacija u hitnoj medicini. 064
  • Ana-Strahinja Ratković, Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Mario Cvek. Psihoedukacija u zdravstvenom sustavu. 077