Zapisnik sa sjednice UO Hrvatskog kardiološkog društva 2. svibnja 2011.

LogoKardio

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 2. svibnja 2011. godine u 16,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 

Nazočni:

 1. Prof. dr. Davor Miličić, predsjednik
 2. Prof. dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik
 3. Doc. dr. Diana Delić Brkljačić
 4. Doc. dr. Robert Steiner
 5. Dr. Mario Ivanuša
 6. Dr. Pejo Samardžić
 7. Dr. Dubravko Tršinski
 8. Dr. Mladen Jukić
 9. Dr. Darko Počanić

Unaprijed se ispričali da su spriječeni doći:

 1. Prof. dr. Josip Vincelj
 2. Prof. dr. Luka Zaputović
 3. Doc. dr. Maja Strozzi
 4. Doc. dr. V. Peršić
 5. Dr. Eduard Margetić

Na sastanku je potvrđen dnevni red:

 1. Prihvaćanje zapisnika prethodne Skupštine društva 1. ožujka 2011.
 2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
 3. Izvješće dr. Ivanuše o Internet stranicama HKD i Radne skupine (RS) za ehokardiografiju
 4. Objedinjavanje RS za ehokardiografiju, CT, MRI i nuklearnu medicinu u okviru Europskog kardiološkog društva
 5. Davanje suglasnosti za dodjelu statusa Referentnih centara Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
 6. Različito

 

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka Upravnog odbora.

 

Ad 2. Prof. Miličić je podsjetio nazočne o održanim stručnim aktivnostima društva u proteklom razdoblju.

18. 3. je uspješno organiziran Simpozij o aritmijama, RS za aritmije i elektrostimulaciju.

19. 3. je realiziran stručni simpozij HKD na temu Hrvatskog sudjelovanja u europskoj bazi pacijenata s akutnim koronarnim sindromom. Prof. Rafaelle Bugardinni iz Padove i prof. Miličić ispred HKD su predstavili registar pacijenata razvijen u Padovi za prikupljanje podataka o invazivno liječenim bolesnicima. Pliva je tom prigodom proslavila 90-tu obljetnicu, te je nakon toga organiziran prikaz bogat tematski broj časopisa Medicus s temom „Kardiovaskularni lijekovi”. Tom prigodom su bili predstavljeni pregledni i stručni članci objavljeni u časopisu.

21. 3. u Zagrebu je održan sastanak SPAF Academy

25.-27. 3. održan je Intervencijski skup u Dubrovniku, koji je akreditiran od strane EBAC, što daje dodatni značaj ovom skupu. Općenito je dojam svih sudionika bio vrlo pozitivan, skup je bio dobro posjećen i obilovao je aktivnostima – kako predavanjima, tako i interaktivnim sadržajima. Predavanja i aktivnosti su se odvijale na hrvatskom i engleskom jeziku, bilo je dosta tema posvećenih suvremenim metodama invazivne kardiologije: DES, TAVI. U sklopu skupa je bila organizirana i stručna edukacija sestara koje rade u invazivnim laboratorijima, što je imalo vrlo pozitivan odjek.

1.-5. 4. je bio ACC Annual Meeting, a prof. Miličić je potom izvijestio o novostima s kongresa koji se održao u New Orleansu. Tom prigodom prof. Miličić i prof. Bergovec su proglašeni Fellow-ima ACC, za što je upriličena i svečana ceremonija. Prof. Miličić je zamijetio kako se prepolovio broj sudionika kongresa – obično je ranijih godina bilo i do 30 000 sudionika, a ove godine 15 000, što je svakako posljedica globalne krize i recesije. Prof. Bergovec je bio nazočan i na sastanku Steering Commitee-a TIMI skupine.

8.-10. 4. Belupo je organizirao u suradnji s HKD izvrstan stručni skup u Umagu: Teme i dileme u kardiologiji, a skup je ocijenjen vrlo stručnim i kvalitetnim. Skup je bio u cijelosti nekomercijalan.

20. 4. Prof. Miličić je sudjelovao u radu Congress Programme Commitee u Sofie Antipolis, gdje se u okviru RS dogovarao konačni program Europskog kardiološkog kongresa u Parizu. Tamo se izrađivao program na temelju radova koji su prethodno dobili visoke ocjene i uvrštavani su u sekcije za oralne i posterske prezentacije. Budući je bilo mnogo vrlo kvalitetnih radova, posao je bio iznimno zahtjevan. Za kongres u Parizu je predbilježeno oko 30.000 sudionika, a održavat će se u novom kongresnom centru koji nije blizu središta Pariza, ali je prema najavama idealan upravo za organiziranje ovakvog skupa. Odvijat će se u tri posebne cjeline: izložbeni, CHF i CAD prostor. Posebno je zanimljiv „Young Cardiologists Forum”, koji će se odvijati u dvorani imena Zagreb, što nas potiče da i naši mladi kardiolozi sudjeluju što je više moguće u radu foruma. Odmah je načelno dogovoreno da se organizira na našem štandu veliki plazma ekran te jedan dan zakuska. Dežurstva na štandu bit će raspoređena na idućem sastanku UO. Također je odlučeno da se započne i s aktivnostima povezivanja s našim veleposlanstvom te se prof. Bergovec obvezao kontaktirati veleposlanika, gosp. Galića, a dr. Počanić kulturnog atašea, gospođu Vrhovac. Prof. Bergovec je predložio, a članovi UO jednoglasno su prihvatili, da se pokušaju izraditi kravate i ženske marame sa stiliziranim logotipom HKD, budući je kravata nacionalni simbol, a kao takva je prigodan poklon kojim predstavljamo stranim gostima i Hrvatsku i HKD. Dogovoreno je da će se stupiti u kontakt s tvrtkom Croata (dr. Jukić), kako bi se ta inicijativa zaživjela što prije.

14.-16. 4. bio je kongres preventivne kardiologije: Europrevent u Genevi, na kojem je prof. Miličić predsjedao jednom sekcijom o atrijskoj fibrilaciji i imao pozvano predavanje.

29. 4. do 1. 5. bio je organiziran Joint Meeting of Croatian and Turkish Cardiology Societies u Cavtatu, kojom prilikom su izmijenjena iskustva s turskim kolegama, a program izlaganja je bio posvećen suvremenim liječenjima atrijske fibrilacije, novim antikoagulancijama, zatajivanju srca. Sastanku su prisustvovali i liječnici obiteljske medicine iz Hrvatske, koji su, isto kao i turski kolege, skup ocijenili vrlo pozitivno, uz dosta visoku posjećenost predavanja i mnogo stručne rasprave nakon predavanja.

Aktivnosti u narednom razdoblju:

5. 5. Education Commitee u Amsterdamu na kojem sudjeluje prof. Miličić

5.-7. 5. istraživački odbor ENGAGE studije ima sastanak u Rimu. Prof. Bergovec je nacionalni koordinator i član međunarodnog nadzornog odbora Steering Committee-a, a u studiji sudjeluju KB Dubrava, KBC Zagreb, KBC Split, KB Osijek, OB Slavonski Brod, OB Varaždin, OB Koprivnica, OB Zadar i OB Krap Toplice.

6. 5. je zakazan sastanak Splitske podružnice, koji će ujedno imati i izborni karakter – na njemu će se izabrati novo predsjedništvo i u dogovoru s kolegama iz Splita, biti će oformljena Podružnica za Južnu Hrvatsku i uključivat će centre od Zadra, Splita, Šibenika do Dubrovnika.

13.-15. 5. je tradicionalni sastanak Slovenskog kardiološkog društva u Radencima, na kojem prof. Miličić ima pozvano predavanje.

21.-24. 5. je Heart Failure u Goetheborgu

25. 5. je najavljeno stručno predavanje prof. Rafaela Bejara iz Tel Aviva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

28. 5. je Merck akademija u Zagrebu

3. 6. je zakazan sastanak Podružnice Slavonije i Baranje u Vukovaru, koji je također izborni

7.-8. 6. će biti organiziran workshop „Cardiac CT” u Poliklinici Sunce u organizaciji dr. Jukića, na kojem će Philips organizirati radne stanice i praktički rad na modelima CT-a, za oko 20 sudionika.

8.-11. 6. će biti nacionalni kongres o aterosklerozi u Dubrovniku, gdje će sudjelovati brojni kardiolozi

16.-19. 6. će biti organiziran stručni skup u hotelu Amfora na Hvaru, posvećen novostima u antikoagulantnom liječenju, ali i drugim temama u kardiologiji. Tom prigodom su prof. Miličić i prof. Bergovec predložili da se predstave nove prevedene džepne Hrvatske smjernice.

14.-17. 9. će biti Alpe-Adria kongres u Budimpešti, a prof. Miličić je obvezao članove UO da u što većem broju sudjeluju u radu kongresa, kako se ta vrijedna suradnja ne bi ugasila.

29. 9.-2. 10. će biti Dubrovnik Highligts in Cardiology – an Update Programme of ESC, a priprema programa je u punom tijeku

20.-22. 10. će biti organiziran CROECHO skup u Opatiji

 

Ad 3. Dr. Ivanuša je nazočne upoznao s novostima u funkcioniranju Internetske stranice. Promjenom servera dobili smo veći prostor i samim time veće mogućnosti. U okviru navedenog je izrađena vezana stranica RS za ehokardiografiju (http://croecho.kardio.hr/), sa svim potrebnim sadržajima vezanim za skupinu, ali i detalji vezani za nastupajući CroEcho skup u Opatiji (http://croecho2011.kardio.hr/). Svi nazočni bili su oduševljeni učinjenim te izrazili pohvale na enorman trud i zalaganje dr. Ivanuše, koji je izdvojio našu stranicu funkcionalnošću ali i dizajnom. Prihvaćena je inicijativa da se sve RS koje žele imati internetske sadržaje na isti način uklope u domenu www.kardio.hr. Dr. Počanić je iznio inicijativu da se popis članova s internetskim adresama i minimalnim osobnim podacima, a to bi bio grad, institucija, kao i nacionalni i europski članski broj te e-mail adresa, budu dostupni svima na web stranici, kako bi sami članovi mogli provjeriti ažuriranost baze podataka članova.To je jednoglasno i prihvaćeno, te je dr. Ivanuša zatražio najnoviji popis članova kako bi dogovoreno sproveo u djelo. Prof. Miličić je predložio, a svi su se složili, da bi svakako trebalo na Internet stranici omogućiti i uvid u sve protekle stručne i znanstvene aktivnosti i skupove HKD.

Dr. Ivanuša se osvrnuo i na naše zvanično glasilo: Kardio list i zamolio nazočne da šalju što više članaka, posebno otkad je časopis postao indeksiran.

 

Ad 4. Prof. Miličić je izvijestio o sastanku RS Europskog kardiološkog društva u Istanbulu na kojem je sudjelovala prof. Šeparović. Tamo je predloženo objedinjavanje ehokardiografske, skupine za nuklearnu medicinu i CT te MRI u jedinstvenu RS za slikovne prikaze u kardiologiji. Evidentno je da je takvo objedinjavanje neminovno i na razini Hrvatske, ali se nakon kraće diskusije zaključilo da u našoj zemlji to nije još primjereno. Kod nas su aktivnosti RS za ehokardiografiju izrazito velike i kao takva je prepoznata i kod nas i u svijetu, a s druge strane se nuklearnom medicinom, MRI i s iznimkom Poliklinike Sunce, CT kardiografijom ne bave kardiolozi. Objedinjavanjem bi se izgubio značaj kardiologa koji se uspješno bave ehokardiografijom te je ta inicijativa za sada odgođena. Zaključeno je da se prof. Šeparović pozove na idući sastanak UO kako bi u ime RS elaborirala aspekte objedinjavanja ovih RS.

Također je predstavljen program akreditacije za bavljenje ehokardiografijom u Hrvatskoj, koji je započeo s akreditacijom nukleusa RS.

 

Ad 5. Prof. Miličić je izvijestio o inicijativi dodjeljivanja akreditacije za Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi centrima u Hrvatskoj. Predstavio je inicijativu doc. Peršića da se Thallasotherapiji u Opatiji dodijeli akreditacija za Referentni centar iz prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila. Prema elaboratu doc. Peršića, centar ima četiri nastavnika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, imaju status klinike, u kojoj radi devet specijalista internista/kardiologa, objavljuju redovito radove (43 CC indeksirana rada), sudjeluju u radu stručnih skupova. Prof. Miličić kao i nazočni su prihvatili inicijativu, uz prijedlog da se zove Referentni centar za rehabilitaciju srčanih bolesnika.

Prof. Miličić je predložio dvije akreditacije Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC Rebro. Klinika za bolesti srca i krvnih žila se sastoji od 5 zavoda, 3 kliničke jedinice (ehokardiografija, intervencijska kardiologija i elektrofiziološki laboratorij) te Poliklinike. Prvi predloženi referentni centar za akutno i intenzivno liječenje kardioloških bolesnika jest Zavod za intenzivno kardiološko liječenje, aritmije i transplantacijsku kardiologiju. Centar za intenzivno liječenje kardioloških bolesnika, koji uključuje i Koronarnu jedinicu, ali i sve prateće sadržaje gdje se intenzivno liječe kritični kardiološki bolesnici. Svakodnevno se tu vrše invazivni monitoring kritično bolesnih pacijenata, pripremaju za transplantaciju, izvode složene procedure koje uključuju mjere ALS-a te primjenjuju i LVAD-i. U radu se primjenjuju najstrože smjernice za Acute Cardiac Care koje je propisalo Europsko kardiološko društvo. Na centru rade prof. Miličić, doc. Puljević, viši asistenti dr. Skorić, dr. Čikeš te specijalisti kardiolozi dr. Škorak, dr. Lovrić. Drugi predloženi Referentni centar je Centar za zatajivanje srca i transplatacijsku kardiologiju, a to jest Klinika za bolesti srca i krvnih žila, gdje radi 26 specijalista kardiologa, 11 doktora medicine, 4 znanstvena novaka, šest sveučilišnih profesora (tri redovita i tri izvanredna), dva docenta, dva viša i dva asistenta, a obavlja se kompletno zbrinjavanje svih teških i terminalnih bolesnika, uključujući i transplantacijske i post-transplantacijske procedure. Posjeduju jedinstveni registar transplantiranih pacijenata gdje je moguće pratiti od transplantacije do sadašnjeg trenutka 74 pacijenta, a sprovodi se i Projekt zatajivanja srca prijavljen pri Ministarstvu znanosti. Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni i odlučeno je da se dade potpora HKD ovim trima inicijativama. Prijedloge za KBC Rebro potpisat će Dopredsjednik HKD prof. Bergovec, jer prof. Miličić radi na KBC-u.

 

Ad 6. Tajnik dr. Počanić izvijestio je nazočne o održanom izbornom sastanku Riječke podružnice, gdje je izabran za predsjednika doc. Peršić, a za tajnika doc. Ružić.

Također su predloženi novi članovi HKD: prof. dr. Darija Baković, dr. Zora Sušilovac Grabovac, dr. Ivica Kristić, dr. Jakša Zanchi, dr. Anita Jukić i dr. Ivana Cvitković iz Splita, te dr. Manuela Balaban iz Pule, dr. Siniša Roginić iz Zaboka, dr. Dean Strinić i dr. Iskra Hruškar iz Zagreba te dr. Kristina Selthofer Relatić iz Osijeka. Dr Počanić je elaborirao njihove aplikacije i kolege su jednoglasno prihvaćeni u članstvo HKD.

Na koncu je povedena i raspravama o neobičnim i neprofesionalnim pojavama javnog, medijskog negiranja moderne medicine temeljene na dokazima koje prakticira posebno dr. Lidija Gajski iz Zagreba, neutemeljenim istupima negirajući sve epidemiološke, znanstvene i stručne dosege moderne medicine. Posebno zabrinjava medijski prostor koji koristi da bi negirala poznate kardiovaskularne rizike kao što su dislipidemija i hipertenzija, time nanoseći štetu pacijentima kojima samo suvremeno liječenje dokazano može povećati kvalitetu i produljiti život. Donesena je jednoglasna ocjena da ovakve istupe ne može imati netko tko je doktor medicine, jer su takvi stavovi nespojivi s diplomom i licencom za liječenje bolesnika. Oni, naime, negiraju sve temelje medicinske znanosti, a uglavnom su bazirane na senzacionalističkim istupima.

 

Slijedeći sastanak UO zakazan je 16.6.2011. godine, tijekom stručnog sastanka na Hvaru.

 

Sastanak je završen u 18,55 sati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić
Tajnik HKD