Zapisnik Sastanka HKD-Podružnica Južna Hrvatska

KBC Split-Velika Predavaonica, 6. 5. 2011. god. u 14h

Glavna tema sastanka:
Biranje novog Predsjednika Podružnice Južna Hrvatska

Prisutni:

Predsjednik HKD-prof.dr.sc. Davor Miličić<
Dosadašnji Predsjednik Podružnice Split-prof.dr.sc. Dinko Mirić
Voditelj Interne Klinike KBC Split-prof.dr.sc. Stojan Polić
Voditelj Kardiologije KBC Split-prof.dr.sc. Jugoslav Bagatin
Voditelj Kardiologije OB Dubrovnik-dr. Jerko Ferri-Certić
Voditelj Kardiologije OB Šibenik-mr.dr. Ante Samodol

Prisutni članovi HKD Podružnice Južna Hrvatska:

dr. Marko Obad, doc.dr.sc. Ivica Vuković, dr.sc. Katarina Novak, doc.dr.sc. Duška Glavaš, doc.dr.sc. Damir Fabijanić, dr Zora Sušilović Grabovac, dr Ružica Perković Avelini, dr.sc. Ivo Božić, dr Edvin Vidulin Paro, dr. Marija Vujičić, doc.dr.sc. Darija Baković, mr. dr. Nediljko Pivac, Miroslava Pavić Reić, dr.sc. Josip Lukenda, mr.dr. Frane Runjić, dr Anita Jukić, dr Ivana Cvitković, dr Jakša Zanchi, dr Ivica Kristić, dr Zrinka Jurišić

Sadržaj sastanka:

– Prof.dr.sc. Dinko Mirić otvara Sastanak: Pozdravlja sve prisutne, posebno Predsjednika HKD te kolege iz Dubrovnika i Šibenika, koji su, pored brojnih radnih obaveza, uspjeli odvojiti vrijeme i doći u Split.

Proteklih 20-tak godina Podružnica je bila aktivna kako u kliničkom razvoju (od ergometrija, ultrazvuka, elektrostimulatora, invazivna i intervencijska kardiologija), tako i u znanstvenom dijelu (organizacija simpozija, objava knjiga, sudjelovanje na domaćim i stranim kongresima, znanstveno napredovanje članova Podružnice).

2009. god. je održan zadnji Simpozij o koronarnoj bolesti, u organizaciji Podružnice.

Temeljm svega učinjenog, intrahospitalna smrtnost u KBC Split od infarkta miokarda se smanjila s 20% (1982.) na 4% (2010.).

– Prof.dr.sc. Davor Miličić pozdravlja sastanak Podružnice i biranje novog Predsjednika Podružnice, što će pomoći u organiziranju stručnih regionalnih sastanaka uz sudjelovanje svih članova HKD-a.

Svaka regionalna razina ima svoje specifičnosti, što je posebno važno u Južnoj Hrvatskoj, gdje imamo brojne turiste, posebno u ljetnim vremenima. To zahtjeva aktivniji pristup i utjecaj na zdrastvenu politiku na regionalnoj i državnoj razini. Moramo jasno izražavati potrebe službe za kardiovaskularne bolesti i ukazivati na probleme i nedostatke kako u državnom tako i u privatnom zdrastvenom sustavu. Primjerice, nedopustivo je da KBC Şplit ima samo jedan ultrazvuk i ergometriju na lokacijama Firule i Križine, obzirom na pripadajuću regiju i potrebe. HKD u budućnosti mora izboriti status da može utjecati na pravilnu i svrsishodnu raspodjelu sredstava.

– Prof. Miličić, navodi da bi se, prema Statutu HKD iz 2008, trebao izabrati Predsjednik Podružnice, koji će biti u Upravnom Odboru HKD, Tajnika i pet članova Upravnog odbora podružnice. Dužni su se sastajati bar jedanput godišnje i podnijeti bar jedanput godišnje pismeno izvješće Predsjedniku HKD.

– Doc. Fabijanić je tražio pojašnjenje Pravilnika za biranje Predsjednika Podružnice sukladno Statutu HKD-a te je pitao da li su svi obavješteni o sastanku, posebno kolege iz Zadra.

Prof. Miličić je pročitao Statut, a prof. Polić je kao domaćin skupa obavjestio da su svi obavješteni.

Doc. Vuković pozdravlja udruživanje Centara iz Južne Hrvatske, što će omogućiti stvarni i instuticionalni utjecaj na sva zbivanja u HKD-u sukladno značenju ove regije. Nova organizacija podružnice će osigurati bolju međusobnu suradnju (kliničku, edukacijsku i znastvenu) i dostupnost dijagnostičko-terapijskih mogućnosti na regionalnoj razini što će rezultirati boljom skrbi naših bolesnika.

Dr. Ferri je pozdravio skup i inicijativu, u ime kolega iz Dubrovnika, gdje sada radi šest kardiologa.

Dr. Samodol je, također, pozdravio skup i inicijativu u ime kolega iz Šibenika, gdje sada radi četiri kardiologa.

– Prof. Mirić je predložio da predlažemo kandidate i izaberemo Predsjednika.

Za članove glasačkog Povjerenstva su izabrani dr. Božić, dr. Novak i dr. Glavaš.

Predloženi kandidati su: doc.dr.sc. Ivica Vuković i doc.dr.sc. Damir Fabijanić.

Nakon pripreme glasačkih listića, pristupilo se glasovanju, a potom i prebrojavanju glasova.

Glasalo je ukupno 25 prisutnih članova Podružnice:

doc. Fabijanić je dobio 10 glasova, 1 listić je proglašen nevažećim jer su zaokružena oba kandidata, a doc. Vuković je dobio 14 glasova, čime je izabran za Predsjednika Podružnice.

– Doc. Vuković se zahvalio se na izboru.

Za tajnicu je predložio doc.dr.sc. D. Glavaš iz Splita, što je i prihvaćeno.

Za članove Upravnog Odbora Podružnice su predloženi i izabrani:

doc.dr.sc. Damir Fabijanić iz Splita, dr. Mia Pavić iz Splita, dr. Albino Jović iz Zadra, dr. Ante Samodol iz Šibenika, dr. Jerko Ferri Certić iz Dubrovnika.

Predsjednik Podružnice će ubuduće biti član Upravnog Odbora HKD-a.

– Sastanak je završen u 15 h i 30 min, a prisutni su pozvani na domjenak, organiziran uz pomoć djelatnika KBC Split i sponzora – farmaceutske trtke Merck-Serono.

 

Zapisnik vodila:
doc. dr. Duška Glavaš