Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora Hrvatskog kardiološkog društva 31. 1. 2012.

LogoKardioSjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 31. siječnja 2012. godine u 18,00 sati u Vijećnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu.


Nazočni:

1. Prof. Dr. Davor Miličić, predsjednik
2. Prof. Dr. Mijo Bergovec, dopredsjednik
3. Doc. Dr. Maja Strozzi
4. Doc. Dr. Diana Delić Brkljačić
5. Prof. Dr. Josip Vincelj
6. Dr. Mladen Jukić
7. Dr. Eduard Margetić
8. Dr. Darko Počanić

Unaprijed su se ispričali da su spriječeni doći:

1. Prof. Dr. Luka Zaputović
2. Prof. Dr. Robert Steiner
3. Doc. Dr. Vuković Ivo
4. Doc. Dr. Viktor Peršić
5. Dr. Samardžić Pejo
6. Dr. Dubravko Tršinski

Na sastanku je potvrđen Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika prethodne Skupštine društva 12. 12. 2011.
2. Stručne i znanstvene aktivnosti u proteklom i nastupajućem razdoblju
3. Prijedlog prof. Bergovca o osnivanju nove Radne skupine za elektrokardiografiju
4. Dogovor o organizaciji nacionalnog kongresa Hrvatskog kardiološkog društva 2012. godine
5. Različito

Ad 1. Prodiskutiran je i prihvaćen zapisnik s prethodnog sastanka UO.

Ad 2. Prof. Miličić je podsjetio nazočne o održanim stručnim aktivnostima društva u proteklom razdoblju.

    29. 1. 2012. prof Miličić je sudjelovao u radu kongresa Acute Cardiac Care o intervencijskim temama iz kardiologije u Insbrucku gdje je imao pozvano predavanje o našim iskustvima u zbrinjavanju akutnog koronarnog sindroma.
    Prof. Miličić se sastao s novoizabranim Ministrom zdravstva i predstavio mu organizaciju i uspjeh projekta mreže zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda u Republici Hrvatskoj te utjecaj na mortalitet. Prof. Ostojić je projekt podržao i dogovorena je dalja suradnja na održavanju i razvoju projekta u koji bi naše društvo, sukladno Smjernicama, željelo uključiti i zbrinjavanje NSTEMI.
    Sukladno novim Smjernicama za liječenje STEMI i NSTEMI, prof. Miličić je naglasio nužnost da naše društvo pokrene inicijativu da HZZO uvrsti primjenu novih antitrombocitnih lijekova (prasugrela i tikagrelora) na Listu lijekova, jer su ti lijekovi u novim Sjernicama Europskog kardiološkog društva (ESC) praktički zamijenili primjenu klopidogrela u akutnom STEMI i NSTEMI. UO je jednoglasno podržao inicijativu i dogovoreno je da se do idućeg sastanka UO sroči dopis koji bi se proslijedio HZZO.
    4.-8. 12. 2011. doc. Strozzi je sudjelovala u radu kongresa intervencijske kardiologije Poljske u Krakowu s pozvanim predavanjem na temu zbrinjavanja lezija na LMCA i ‘multi-vessel’ lezija u ACS.
    28. 1. 2012. je prof. Šeparović Hanževački bila pozvani predavač na skupu za aritmologiju i elektrosktimulaciju u Češkoj u organizaciji prof. Kautznera, na kojem je imala pozvano predavanje o metodama selekcije pacijenata respondera za implantaciju CRT putem tkivnog dopplera.
    24. 2. je prof. Miličić pozvan u Bolognu na radni sastanak s prof. Bugardinijem u svezi jedinstvenog Registra za praćenje akutnog koronarnog sindroma, za što je HKD dalo ranije načelnu suglasnost. Projekt se realizira u sklopu Sveučilišta u Bologni.
    9. 3. doc. Strozzi ima pozvano predavanje na Slovenskom skupu o akutnom koronarnom sindromu na Bledu.
    15-17. 3. će biti organiziran skup e-kardiologija u Osijeku, po prvi puta u Hrvatskoj i po prvi puta od kada je Radna skupina (RS) za računala u kardiologiji promijenila svoj naziv i strukturu: e-kardiologija.
    30. 3. prof. Bernat organizira tradicionalni Simpozij o aritmijama u Zagrebu, čemu će prethoditi serija edukacijskih prezentacija po Hrvatskoj.
    12.-15. 4. će biti organizirana Druga SPAF Akademija u Rovinju, gdje će biti pozvani eminentni predavači i sudionici iz Hrvatske i inozemstva, a raspravljat će se o sprječavanju embolija tijekom atrijske fibrilacije.
    13.-14. 4. sastanak Sportske kardiologije pod pokroviteljstvom Radne skupine za radnu kardiologiju i kardiologiju sporta u Opatiji
    17.-21. 4. će biti Svjetski kardiološki kongres u Dubai
    25.-28. 4. je organiziran Hrvatski intervencijski kongres u Dubrovniku (sastanak European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery – ESCVS). Doc. Strozzi je naglasila da će program biti vrlo raznolik i zanimljiv s brojnim stručnjacima iz teme te da je dovršen završni program koji će se ovaj tjedan početi distribuirati kolegama. Pozvala je sve kardiologe da participiraju u radu kongresa.
    Prof. Miličić je također podsjetio na Simpozij u Antalya u Turskoj koji će nositi naziv ‘Device for Life’ i biti će posvećen primjeni ICD i CRT u europskim okvirima i iskustvima
    Na koncu je prof. Miličić podsjetio da je Europski kardiološki kongres ove godine u Munchenu 25.-29. 8. te apelirao na sve članove društva da šalju radove jer je završni rok do 14. 2.
    Prof. Miličić je istaknuo još jednom da valja motivirati mlađe kolege da koriste pogodnost putem organizacije ‘Cardiologist of Tomorrow’ gdje im se olakšava sudjelovanje na kongresima i edukacijama putem smanjene cijene boravka, jeftinijim smještajem u hotelima te manjim iznosima kotizacija.

Ad 3. Prof. Bergovec je predložio članovima UO osnivanje nove RS za elektrokardiografiju, što je elaborirao dopisom u kojem je između ostalog podsjetio na brojne edukacijske aktivnosti i radionice učenja elektrokardiografije u praksi. Podsjetio nas je da unatoč svim dosadašnjim naprecima u medicini, niti jedan nije isključio ili omalovažio elektrokardiografiju. Prof. Miličić je podržao inicijativu naglasivši da je prof. Bergovec zaista do sada jako mnogo napravio u edukaciji kolega u elektrokardiografiji te da to i ostaje nadalje vrijedna dijagnostička pretraga. Pri tome je prof. Bergovec autor dvije knjige, sveučilišna udžbenika iz elektrokardiografije, koji su prihvaćeni kao nastavni na fakultetu. Organizirao je više od 40 tečajeva o elektrokardiografiji pod okriljem Medicinskog fakulteta. UO je jednoglasno prihvatilo osnivanje nove RS, čiji predsjednik će u osnutku biti prof. Bergovec, a tajnik dr. Vražić.

Ad 4. Prodiskutiran je plan organiziranja ovogodišnjeg nacionalnog kongresa. Zbog preklapanja s ostalim značajnim kongresima i simpozijima u Europi, prof. Miličić je predložio da se naš nacionalni kongres održi od 24. do 28. listopada 2012. Godine u Opatiji. Rasprava se vodila o preklapanju s TCT kongresom u Miamiju u isto vrijeme, te je odlučeno da se pokuša vidjeti je li moguće pomaknuti održavanje kongresa na nedjelju do srijede (21-24. 10).
    Odmah je dogovoreno da novoosnovana RS za elektrokardiografiju održi svoju prezentaciju na kongresu, a isto tako je podržan zahtjev prim. Kneževića, koji je predsjednik RS za kardiološku farmakologiju da ima rezerviran termin u trajanju od jednog sata za radni sastanak s temom kontroverzi u medikamentoznoj terapiji u kardiologiji.
    Dr. Margetić je predložio da se nabavi i instalira elektronski sutav za glasanje kako bi Skupština trajala kraće i bila puno učinkovitija. To je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 5. Pod točkom različito dr. Margetić je aktualizirao problem korištenja AED aparata i reanimacijskih tehnika od strane osoba koje su osiguranje važnih političara. Naime, sve delegacije koje dolaze imaju u pratnji osoblje obučeno za korištenje AED i reanimaciju, ali naša služba nema jer je to još uvijek zabranjeno zakonom (takozvana laička reanimacija). Zaključeno je da se opet apelira na zakonodavca da uvjete za laičku reanimaciju prilagodi europskim standardima.
    Dr. Margetić je također prenio usmeni zahtjev dr. Hrvoja Stipića za razrješenjem članstva u UO budući nije u mogućnosti u dovoljnom broju biti nazočan na sastancima i pridonijeti njegovom djelovanju. Zahtjev je prihvaćen te je dr. Stipić razriješen dužnosti u UO.
    Dr. Počanić je predstavio zamolbu dr. Jurja Kunišeka za potvrdom o priznavanju staža iz kardiologije, ali su članovi UO podsjetili da je još prije dvije godine mogućnost priznavanja kardiološkog staža ukinuta, jer postoji zvanična subspecijalizacija.
    Dr. Počanić je predstavio molbu dr. Nike Ercega za članstvom u HKD, a njegovo članstvo su poduprli doc. Strozzi i prof. Bergovec te je jednoglasno primljen u članstvo.

Sastanak je završio u 20,00 sati.

Slijedeći sastanak Upravnog odbora zakazan je za 6.3. 2012. godine u 17,30 sati, na Dekanatu Medicinskog fakulteta na Šalati.

Voditelj zapisnika:

Dr. Darko Počanić

Tajnik HKD