Izvješće sa sastanka Radne skupine za intervencijsku kardiologiju Zagreb, 30. 1. 2011.

Zagreb, 30. 1. 2011.

Sastanku su prisustvovali: prof.dr. A. Ernst, doc.dr. M. Strozzi, prof.dr. V. Nikolić-Heitzler, prof.dr. R. Bernat, dr. T. Letilović, dr. M. Trbušić, dr. D. Kozmar, dr. T. Krčmar, doc.dr. E. Galić, dr. R. Miškulin, dr. V. Tomulić, dr. Ž. Plazonić, prim.dr. L. Giunio, dr. H. Stipić, dr. K. Marić Bešić.

Dnevni red:

  1. Prezentacija programa ESCVS Dubrovnik 2012
  2. Uređenje web stranice Radne skupine za intervencijsku kardiologiju

  1. Doc.dr. M. Strozzi prezentirala je dosadašnji program predavanja predstojećeg sastanka Crointervent 2012 u sklopu ESCVS Dubrovnik 2012 (II obavijest). Pozvani su svi intervencijski centri (Slavonski Brod, Zadar, Rijeka, Osijek, KB Merkur i dr) koji do sada nisu dali svoje prijedloge tema, da aktivno sudjeluju na navedenom sastanku te da teme predavanja i prikaze slučaja dostave na www.escvs2012.org do 15. veljače ove godine (prikazi slučaja mogu se dostaviti i nakon navedenog roka)
  2. Prof.dr. A. Ernst prezentirao je prijedlog web stranice Radne skupine za intervencijsku kardiologiju u sklopu Hrvatskog kardiološkog društva (http://crointervent.kardio.hr/). Predloženo je da svaki centar imenuje jednog povjerenika koji bi aktivno sudjelovao u uređenju web stranice u suradnji s prof. A. Ernst i prim. M. Ivanuša (npr. predloženo je da svaki kardiološki laboratorij pošalje nekoliko fotografija za navedenu web stranicu). Također je predloženo da se na navedenoj web stranici formira Hrvatski registar intervencijske kardiologije za perkutanu koronarnu intervenciju i akutni koronarni sindrom. Dogovoreno je da se osnuje Radna skupina koja će imati za zadatak odrediti koje će obavezne podatke sadržavati navedeni registar, kako bi svi centri dva puta godišnje te podatke dostavili na navedenu web stranicu. Za članove Radne skupine za sada su određeni doc.dr. E. Galić, dr. V. Tomulić, dr. T. Krčmar, dr. H. Jurin i prof.dr. A. Ernst.