8. hrvatski internistički kongres

Opatija, 3. do 5. 10. 2014.

8. hrvatski internistički kongres
Opatija, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta
3. do 5. listopada 2014.

Više informacija: www.ik-2014.com