Hrvatska kuća srca, Zagreb, 19. 12. 2014. god.

Nakon što je utvrđena nazočnost dov" /> Zapisnik s Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva, 19. 12. 2014. | kardio.hr

Zapisnik s Izborne skupštine Hrvatskoga kardiološkog društva, 19. 12. 2014.

Hrvatska kuća srca, Zagreb, 19. 12. 2014. god.

Nakon što je utvrđena nazočnost dovoljnog broja redovitih članova Hrvatskoga kardiološkog društva (HKD) skupština je započela s radom. Tajnik HKD-a dr. Darko Počanić je predložio za Predsjedništvo izborne skupštine sastav: doc.dr.sc. Mislav Vrsalović (predsjednik), doc.dr.sc. Edvard Galić (član) i prof.dr.sc. Alen Ružić (član). Prijedlog je stavljen na glasovanje i jednoglasno je prihvaćen.

Prva točka dnevnog reda je bila izvješće Predsjednika HKD o radu u proteklom mandatnom razdoblju. Akademik Miličić je istaknuo kako je HKD najaktivnije stručno društvo u Hrvatskoj što je naglasio i predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora na otvorenju prošlog 10. kongresa Hrvatskog kardiološkog društva. Prikazane su gotovo svakodnevne aktivnosti kako predsjednika, tako i članova HKD-a u Hrvatskoj, ali isto tako i aktivnosti na brojnim međunarodnim kongresima, simpozijima te tijelima Europskog kardiološkog društva. Radne skupine su također bile izuzetno aktivne u proteklom mandatnom razdoblju.

Druga točka dnevnog reda je bio prijedlog tajnika HKD-a dr. Počanića o promjenama Statuta HKD-a, i to članka 10, o održavanju Izborne skupštine sa svake dvije na svake četiri godine te sukladno tome promjena članka 14 o trajanju mandata tijela Društva s dvije na četiri godine. Za prijedlog je bilo 115 članova, dok je 1 glas bio protiv, suzdržanih nije bilo.

Treća točka dnevnog reda je bio prijedlog o promjeni članka 10 Statuta HKD-a gdje bi se broj nazočnih članova potrebnih za pravovaljanost odlučivanja smanjio s osamdeset na pedeset. Za prijedlog je bilo 106 članova, dok je 6 članova bilo protiv uz 2 suzdržana člana.

Četvrta točka dnevnog reda je bio prijedlog o zaposlenju administrativnog tajnika koji će voditi svu dokumentaciju vezanu uz HKD. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Slijedio je izborni dio skupštine. Tajnik društva dr. Počanić je u ime Upravnog odbora HKD pročitao popis predloženih kandidata za tijela HKD-a:

 1. ZA PREDSJEDNIKA: akademik Davor Miličić
 2. ZA DOPREDSJEDNIKA: doc.dr. Dijana Delić Brkljačić
 3. ZA UPRAVNI ODBOR: doc.dr. Duška Glavaš, dr. Mladen Jukić, doc.dr. Goran Krstačić, prof.dr. Viktor Peršić, prof.dr. Maja Strozzi, dr.sc. Jozica Šikić, prof.dr. Josip Vincelj i prof.dr. Luka Zaputović.
 4. ZA NADZORNI ODBOR: prof.dr. Mijo Bergovec, doc.dr. Duško Cerovec, prim.dr. Mirjana Jembrek Gostović, prof.dr. Martina Lovrić Benčić i prof.dr. Vjeran Nikolić Heitzler.
 5. ZA ETIČKO POVJERENSTVO: akademik Ivo Čikeš, prof.dr. Jure Mirat, prof.dr. Šime Mihatov, prim.dr. Josip Gjurović, prim.dr. Vojtjeh Brida.

Pozvani su svi nazočni redoviti članovi HKD da predlože svoje kandidate za navedena tijela i funkcije. Nije bilo novopredloženih kandidata te je prijedlog Upravnog odbora prihvaćen kao konačni prijedlog kandidata. Slijedilo je tajno glasovanje, a nakon prebrojavanja glasova predsjednik izbornog povjerenstva doc. Vrsalović je iznio rezultate:

Ukupno je 103 člana Izborne skupštine pristupilo glasovanju.

Za predsjednika HKD je sa 97 glasova izabran akademik Davor Miličić.

Za dopredsjednika HKD je sa 97 glasova izabrana doc.dr. Dijana Delić Brkljačić

Za članove Upravnog odbora HKD izabrani su:

 1. Viktor Peršić (97 glasova)
 2. Luka Zaputović (97 glasova)
 3. Maja Strozzi (96 glasova)
 4. Mladen Jukić ( 92 glasa)
 5. Goran Krstačić (90 glasova)
 6. Josip Vincelj (90 glasova)
 7. Jozica Šikić (90 glasova)
 8. Duška Glavaš (88 glasova)

Za članove Nadzornog odbora HKD izabrani su:

 1. Duško Cerovec (98 glasova)
 2. Martina Lovrić Benčić (97 glasova)
 3. Vjeran Nikolić Heitzler (91 glas)
 4. Mijo Bergovec (86 glasova)
 5. Mirjana Jembrek Gostović (84 glasa)

Za članove Etičkog povjerenstva HKD izabrani su:

 1. Šime Mihatov (96 glasova)
 2. Josip Gjurović (94 glasa)
 3. Jure Mirat (93 glasa)
 4. Vojtjeh Brida (92 glasa)
 5. Ivo Čikeš (89 glasa)

Predsjedništvo Izborne skupštine: doc.dr.sc. Mislav Vrsalović (predsjednik), doc.dr.sc. Edvard Galić (član), prof.dr.sc. Alen Ružić (član).

Zapisničar: Dario Gulin, dr.med.