Osvrt na kliničko ispitivanje PEGASUS-TIMI 54

Nedavno su objavljeni preliminarni rezultati kliničkog ispitivanja PEGASUS – TIMI 54, u kome je ispitivan učinak tikagrelora u odnosu na placebo u sekundarnoj prevenciji kardiovaskularnih događaja u bolesnika koji su imali infarkt miokarda jednu do tri godine prije početka ispitivanja.

Tikagrelor je izravni antagonist P2Y12 receptora trombocita sa snažnim antiagregacijskim učinkom (u Hrvatskoj registriran kao Brilique) te ima odobrenu indikaciju za primjenu u bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom (bez obzira kako liječenim) do 12 mjeseci nakon događaja.

U navedenoj studiji primjena tikagrelora je produžena do 36 mjeseci nakon infarkta miokarda i dovela je do postizanja primarnog cilja studije,a to je značajna redukcija kardiovaskularnog mortaliteta, novog infarkta srca i moždanog udara. Pri tome je bila prihvatljiva sigurnost primjene lijeka.

U studiju je uključeno 21.000 ispitanika, a podijeljeni su u tri skupine od kojih je svaka primala acetilsalicilatna kiselina 75 – 150 mg uz tikagrelor 2 x 90mg ili 2×60 mg ili placebo. Uključivani su bolesnici stariji od 50 godina s preboljelim infarktom miokarda te još jednim čimbenikom rizika (dob iznad 65 godina, liječeni dijabetes, prethodni infarkt miokarda, višežilna koronarna bolest, renalna insuficijencija).

Proizvođač lijeka nije objavio druge podatke o studiji, osim da se rezultati analiziraju te da će biti objavljeni na jednom od velikih kardioloških kongresa ove godine (ACC ili ESC).

Ako detaljne analize studije (a što je za očekivati) potvrde ove preliminarne rezultate, imati ćemo nove mogućnosti za bolju sekundarnu prevenciju visokorizičnih bolesnika nakon infarkta miokarda.

Više infomacija – http://search.medscape.com/news-search?newSearchHeader=1&queryText=pegasus

doc.prim.dr. sc. Aleksandar Knežević
Radna skupina za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju HKD