Medix, broj 113/114, prosinac 2014. | kardio.hr

Medix, broj 113/114, prosinac 2014.

Medix_reumatologijaTema broja: Reumatologija – novi postupci u dijagnostici i liječenju

Zadnji broj časopisa Medix u 2014. godini izašao je na 260 stranica. Tema broja je “Reumatologija – novi postupci u dijagnostici i liječenju”. Gost urednik je prof. dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, prim. dr. med. Sadržaj ovog broja objavljen je detaljno na poveznici http://www.medix.com.hr/izdanje.php.

Pored članaka iz naslovne teme, izdvajamo pregledne članke iz drugih područja medicine te niz izvješća sa stručnih događanja. Tako iz područja zbrinjavanja srčanožilnih bolesti pročitajte izvješća sa 10. kongresa Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Predstavljanja jubilarnog izdanja časopisa “Medix” posvećenog kroničnom zatajivanju srca, VIII. hrvatskom internističkom kongresu, Regionalnom dijabetes forumu u Zagrebu i 75. danima dijabetologa te XXV. dubrovačkoj Ljetnoj školi o moždanom udaru. Od tema interesantnim kardiolozima pročitajte reportažu o poboljšanju kliničkih ishoda u zatajivanju srca te članke o primjeni dabigatrana u sprječavanju moždanog udara, o novostima o liječenju uričnog artritisa, o suvremenom pristupu liječenju reumatoidnog artritisa, o novostima u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa i dr.

U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja i ovaj puta je pripremljen test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika.

U dogovoru s glavnim urednikom časopisa Medix za čitatelje kardio.hr donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

 • Davor Miličić. X. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. 22-25
 • Mario Ivanuša. Predstavljanje jubilarnog izdanja „Medixa“ – Tema broja: Kronično zatajivanje srca. 26
 • Jozica Šikić. Poboljšanje kliničkih ishoda u zatajivanju srca kroz optimizaciju algoritma liječenja i praćenja bolesnika. 28
 • Nina Gubarev-Vrdoljak. VIII. hrvatski internistički kongres. 30-31
 • Tamara Poljičanin. Regionalni dijabetes forum u Zagrebu. 72-73
 • Sandra Morović, Ivan Vukoja. XXV. dubrovačka Ljetna škola o moždanom udaru. 87-88
 • Sanja Hajnšek, Zdravka Poljaković. IV. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ i III. hrvatski kongres intenzivne neurologije s međunarodnim sudjelovanjem. 89-94
 • Sandra Morović. Znanstveni skup „Highlights in Stroke“ u Zagrebu. 96-98
 • Melita Valentić-Peruzović. „Tehnološki napredak i biomedicina u 21. stoljeću“. 118
 • Lea Škorić, Marijan Šember. „Uđite, otvoreno je“ – X. konferencija o medicinskim informacijama. 124-126
 • Jasminka Milas-Ahić. Novosti u liječenju uričnog artritisa. 152-156
 • Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer. Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa. 191-195
 • Zoja Gnjidić. Učinak omega-3 masnih kiselina na klinički tijek artritisa. 197-204
 • Sandra Marinović Kulišić. Suvremene potporne obloge u liječenju venskih ulceracija. 210-214
 • Darko Počanić. Dabigatran-eteksilat u sprječavanju moždanog udara u bolesnika s nevalvularnom atrijskom fibrilacijom – rezultati iz svakodnevne primjene. 218-222