Medix, broj 115/116, travanj 2015. | kardio.hr

Medix, broj 115/116, travanj 2015.

Medix 115-116_naslovnica malaTema broja: Ozljede u djece i adolescenata

Prvi dvobroj časopisa Medix u 2015. godini izašao je na 252 stranice. Tema broja nosi naziv “Ozljede u djece i adolescenata”. Gosti urednici su prof. dr. sc. Anko Antabak i Zoran Bahtijarević, dr. med. Sadržaj ovog broja detaljno je objavljen na poveznici http://www.medix.com.hr/izdanje.php.

Pored članaka iz naslovne teme, izdvajamo pregledne članke iz drugih područja medicine te niz izvješća sa stručnih događanja. Tako iz područja zbrinjavanja srčanožilnih bolesti pročitajte izvješća sa III. međunarodnog simpozija o hipertenziji, XXII. kongresa liječnika obiteljske medicine. VI. poslijediplomskog tečaja Klinička endokrinologija, Simpozija “Debela djeca – debeli odrasli”, V. kongresa Hrvatskog torakalnog društva i dr. Od tema interesantnim kardiolozima pročitajte članak o interakciji bolesti gornjih i donjih dišnih puteva, rivaroksabanu u kardioverziji fibrilacije atrija, terapiji fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih vena te primjeni NOAK-a u pacijenata s kroničnom bubrežnom insuficijencijom.
U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja i ovaj puta je pripremljen test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika.

U dogovoru s glavnim urednikom časopisa Medix za čitatelje kardio.hr donosimo nekoliko cjelovitih članaka:

  • Mirna Šitum, Ivana Portolan Pajić, Hrvoje Beclin. I. simpozij o zdravstvenim ustanovama Grada Zagreba. 041-042
  • Jelena Kos. III. međunarodni simpozij o hipertenziji – translacijska medicina u hipertenziji. 047-048
  • Tajana Cikač, Blaženka Fijačko, Kristina Sambol. XXII. kongres liječnika obiteljske medicine – „Metabolički sindrom i polipragmazija u obiteljskoj medicini“. 050-054
  • Marija Troskot. Simpozij „Debela djeca – debeli odrasli“ i Obesity Management Task Force tečaj. 063-065
  • Davor Vagić. Interakcija bolesti gornjih i donjih dišnih puteva. 119-120
  • Vesna Školnik-Popović, Milivoj Jovančević. Infekcije dišnih puteva i boravak u kolektivu. 126-130
  • Davor Puljević. Terapija fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plućnih vena. 212-216
  • Darko Počanić. Primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom. 218-220