10 godina časopisa Cardiologia Croatica

hkd-logoUvodnik o 10 godina razvoja časopisa Cardiologia Croatica pročitajte na linku: http://dx.doi.org/10.15836/ccar.2015.111

 

Ivanuša M. Od nacionalnog glasila do međunarodnoga kardiološkog časopisa. Cardiol Croat. 2015;10(5-6):111-112.