Inovativni dijagnostički i terapijski postupci u kardiovaskularnoj medicini | kardio.hr

Inovativni dijagnostički i terapijski postupci u kardiovaskularnoj medicini

logo_mefNovi broj Lista Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na linku

Tema broja je “Tehnologija i inovacije u medicini”. Izdvajamo članak: Miličić D, Jurin H, Skorić B, Čikeš M, Šeparović Hanževački J, Bulum J, Puljević D. Inovativni dijagnostički i terapijski postupci u kardiovaskularnoj medicini. MEF.HR 2015;34(1):26-30.