Aktivnost Radne skupine za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju na kongresu 4th Dubrovnik Cardiology Highlights

Medicus_425x600pxRadna skupina za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju Hrvatskog kardiološkog društva na kongresu 4th Dubrovnik Cardiology Highlights prezentirat će radove iz novog broja časopisa Medicus na temu primjene acetilsalicilatne kiseline u sekundarnoj prevenciji bolesti srca i krvnih žila.

U dogovoru sa urednicom časopisa (Dr.sc. Ivana Klinar, dr.med.) donosimo cjelovite članke.

  • Aleksandar Knežević. Uvodnik – pdf
  • Luka Bielen, Aleksandar Knežević. Niske doze acetilsalicilne kiseline: pregled indikacija – pdf
  • Zdravko Babić. Acetilsalicilna kiselina u akutnome koronarnom sindromu – pdf
  • Mario Ivanuša. Sekundarna prevencija nakon akutnog infarkta miokarda: važnost kardiovaskularne rehabilitacije i farmakološkog liječenja – pdf
  • Zlatko Trkanjec. Antiagregacijska terapija u sekundarnoj prevenciji moždanog udara – pdf
  • Hrvoje Iveković, Nadan Rustemović. Gastrointestinalna endoskopija i acetilsalicilna kiselina: što liječnik obiteljske medicine treba znati? – pdf

Preuzeto s Plivamed.net portala – http://www.plivamed.net/knjiznica/medicus/izdanje/196/Acetilsalicilna-kiselina-niza-doza-bolja-podnosljivost.html