Izvješće sa sastanka HKD Podružnice Rijeka održanog 3. 11. 2015.

Sastanak HKD Podružnice Rijeka održan je dana 3. studenoga 2015. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Ovom prilikom možemo sa zadovoljstvom istaći izvrsnu posjećenost. Uz članove HKD-a i kolege članove Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu te djelatnika ustanova za hitnu medicinu, skupu se odazvalo ukupno 82 slušača.
Iznimno kvalitetna pregledna izlaganja prof. Zaputovića i mr. Hrabrić, pratila je dinamična, sadržajna i konstruktivna rasprava sa zaključcima za koje vjerujemo kako ce doprinijeti unapređenju organizacije hitnih službi na području tri županije. Navedeno je usmjereno formiranoj preporuci o potrebi restriktivnijeg ordiniranja hsCTnT i istodobnom uvodjenju NTproBNP u rutinsku hitnu kardiološku obradu bolesnika s akutnom dispnejom.

Izv. prof. dr. sc. Alen Ružić, dr.med.

Sastanak HKD Podružnice Rijeka