N/p Izvješće s izbora u HKD-Podružnica Rijeka 18. 11. 2015. | kardio.hr

Izvješće s izbora u HKD-Podružnica Rijeka 18. 11. 2015.

Hrvatsko kardiološko društvo
Podružnica Rijeka

N/p
Hrvatsko kardiološko društvo
Predsjednik
akademik Davor Miličid,
Tajnik
Darko Počanid, dr. med.

 

Predmet: Podružnica Rijeka – izvješde o izboru novog vodstva

 

Na redovitom stručnom sastanku Podružnice Rijeka Hrvatskog kardiološkog društva održanom dana 18. studenog 2015. izabrali smo novo vodstvo Podružnice.

Nakon stručnog dijela i verifikacije nazočnosti 30 članova Društva, doadašnje je predsjedništvo iznijelo izvješde koje je jednoglasno prihvadeno. U nastavku je prema proceduri koju propisuje Statut Hrvatskog kardiološkog društva za novog predsjednika jednoglasno izabran dr. sc. Rajko Miškulin, dr. med., zaposlenik Thalassotherapije Opatija i KBC Rijeka, dok je za tajnika također jednoglasno izabran Damir Raljevid, dr. med., zaposlenik Thalassotherapije Opatija.

Novom vodstvu Podružnice želimo uspješan rad, a nacionalnom vodstvu zahvaljujemo na iskazanoj podršci,

S poštovanjem,

U Rijeci, 22.studenog 2015.

 

Dosadašnji tajnik Podružnice:
Vjekoslav Tomulid, dr. med.

Dosadašnji predsjednik Podružnice:
izv. prof. dr. sc. Alen Ružid, dr. med.