Zapisnik sastanka Uredničkog odbora i Savjeta časopisa Cardiologia Croatica

Sastanak je održan 6. studenoga 2016. godine u 15 sati u dvorani Ouvertira na 17. katu hotela Westin u Zagrebu. Na sastanak su putem elektroničke pošte bili pozvani članovi Uredničkog odbora i Savjeta časopisa Cardiologia Croatica, a o terminu sastanka obavješteni su i Dopredsjednica i Tajnik Hrvatskog kardiološkog društva.

Sastanku su prisustvovali:

 1. Akademik Davor Miličić (član Savjeta, urednik Zbornika sažetaka, Predsjednik HKD)
 2. prof.dr.sc. Vjeran Nikolić Heitzler (član Savjeta)
 3. doc.dr.sc. Mario Ivanuša (glavni urednik)
 4. doc.dr.sc. Maja Čikeš (urednica Zbornika sažetaka)
 5. doc.dr.sc. Hrvoje Vražić (član Uredničkog odbora)
 6. dr.sc. Ivica Premužić Meštrović (članica Uredničkog odbora)
 7. Irina Novak Hržić, mr.ph., Krka-Farma d.o.o. (predstavnica sponzora časopisa)
 8. Marija Eljuga (predstavnica Medicinske naklade)
 9. Stjepan Marušić, (vanjski suradnik Medicinske naklade)
 10. Dr Ivo Planinc
 11. Dr Dora Fabijanović
 12. Dr Saša Pavasović

Najavili spriječenost prisustvovanja sastanku: prof.dr.sc. D. Petrač, prof.dr.sc. Luka Zaputović, prof.dr.sc. Bojan Jelaković, prof.dr.sc. Jure Mirat, doc.dr.sc. Marko Boban, doc.dr.sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr.sc Sandro Brusich, dr Anita Jukić, dr Đeiti Prvulović.

Glavne teme

 1. Izvješće o radu web portala kardio.hr i časopisa Cardiologia Croatica (Mario Ivanuša)
 2. Mogućnosti unaprjeđenja časopisa (svi)
 3. Izvješće predstavnice sponzora časopisa (Irina Novak Hržić)
 4. Izvješće predstavnika Medicinske naklade (Marija Eljuga, Stjepan Marušić)

Ad 1. Izvješće o radu web portala i časopisa

Prethodni razgovor o promjeni naziva časopisa i izbora novih članova Uredničkog odbora bio je 16. ožujka 2012. godine na Sjednici Upravnog odbora HKD u Osijeku. Pojedini predloženi kolege nisu se odazvali na poziv Urednika za sudjelovanje u radu časopisa. Razdoblje od 4 godine obilježava minimalna aktivnost članova Uredničkog odbora i Savjeta časopisa koja se očitovala u pisanju članaka, korekciji hrvatskog ili engleskog prijevoda teksta i recenziji pojedinih članaka.

Izlaženje časopisa je povezano s web portalom koji je redizajniran pred 2 godine jer se online izdanje tamo nalazi. Sada se sadržaj optimalno prikazuje na različitim vrstama uređaja (smartphone, tablet, laptop, stolno računalo), a objava vijesti je nešto jednostavnija.

S web portala se objavljuju informacije u redovnim newsletterima (kardio.hr i Cardiol Croat.) koji se šalju na više od 500 e-adresa.

Trenutno uz web portal postoji 7 podomena koje su aktivne (croecho, crointervent, croval, ekardiologija, prevencija, crohf, aritmije), no na nekima je aktivnost minimalna ili je nema i više od 12 mjeseci.

Web portal kardio.hr je upravo završio aktivnosti oko certificiranja kvalitete kojeg provodi HON te je obnovio HON code koji sada vrijedi do listopada 2017. godine. Bilo je potrebno postaviti informaciju o «kolačićima» (eng. cookies), postaviti stranicu Uvjeti korištenja i pravne napomene i pojasniti način financiranja portala na web stranici Web uredništvo.

Časopis je u razdoblju od 2012. do 11/2016. izlazio redovito, dinamikom od 6-8 brojeva godišnje u tiskanom i elektroničkom obliku. Časopis se izdaje u većem obimu one godine kada je kongres HKD-a. Indeksiran je u nekoliko međunarodnih indeksnih baza od kojih je najznačajnija EBSCO čiji je pristup jednostavno moguć s portala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U toj bazi su indeksirani članci od 2012. godine, a baza automatizmom sama preuzima članke s web portala. U nekim od indeksnih baza se objavljuje samo informacija o izdavanju broja i šalje tiskani primjerak (Indeks Copernicus), ili se još jednom postavlja sadržaj broja (Hrčak).

Suradnja s Europskim kardiološkim društvom odrađena je u zajedničkim projektima – člancima Mreže urednika časopisa, objavom sažetaka ESC kongresa, sesijama Meet the Editors na kongresu ESC-a objavom svih dostupnih članaka serije Almanac (preuzeto iz časopisa Heart) i objavom polovice ponuđenih članaka iz serije Year in Cardiology (preuzeto iz časopisa European Heart Journal iz 2015. godine) koji nisu zahtijevali dodatne troškove. Informacije radi prosječan broj izdanja kardioloških časopisa u europskim zemljama iznosi 7,7 brojeva/godinu, a svega 13 europskih kardioloških časopisa ima čimbenik odjeka.

Zadnje 2 godine časopis ima novog suizdavača, Medicinsku nakladu koja je učinila redizajn časopisa zahvaljujući čemu je časopis postao prepoznatljiv, ali je ujedno proces izlaska časopisa je složeniji i dugotrajniji obzirom na nove postupke koji usporuju izradu (doi, xml) i ograničen kapacitet suradnika koji časopis rade. Izdavanje kongresnog broja je naročito složeno i potrebno je krenuti barem 1,5 mjesec prije početka kongresa uz pomoć članova Organizacijskog odbora skupa.

Dugogodišnji sponzor je tvrtka Krka-Farma d.o.o. koja prati časopis još od 2007. godine te je preporuka na svakom zbivanju gdje se izdaje kongresni broj sa sažecima osigurati izložbeni prostor gratis gdje se časopis i promovira.

Izdanja časopisa od 2012. godine:

 godina   brojeva  stranica  Trošak s uključenim PDV-om 
 2012.  7  336
 2013.  7  472
 2014.  6  580  od broja 7/8 – 46.999 Krka
 2015.  6  292  205.211,01 Krka
 2016.  7 + 1 u pripremi  612 + 36 u pripremi  cca 305.000 Krka + 11.740,63 HKD
 2017.  očekivano 6


Ad 2.
Mogućnost unaprjeđenja časopisa

Istaknuto:

 • Financijska neovisnost s obzirom da nema vlastitih prihoda čime je ograničen u odabiru partnera
 • Mogućnost novog pokušaja međunarodne indeksacije nakon što se završi 2 godine od izrade xml-a i doi oznaka
 • Nemogućnosti objavljivanja kardioloških članaka (npr. smjernica) čije preuzimanje iz stranih medicinskih časopisa treba platiti
 • Članci u časopisu prolaze samo recenziju članova Uredničkog odbora
 • Slabija aktivnost pojedinih članova odbora
 • Suboptimalna suradnja s pojedinim vanjskim suradnicima – štafetna izrada časopisa

Planira se:

 • Formiranje Međunarodnog Uredničkog odbora i Međunarodnog Savjeta časopisa
 • Imenovanje novih članova Uredničkog odbora te razrješavanje dužnosti manje aktivnih ili nezainteresirani članova odbora.
 • Akademik Miličić predlaže nekoliko novih članova Uredničkog odbora (dr I. Planinc, dr D. Fabijanović, dr S. Pavasović, dr N. Jakuš te kolege iz KBC Sestre milosrdnice) uz održavanje redovnih sastanaka više puta godišnje (svaka 2-3 mjeseca)
 • Potrebno uvesti neovisnu recenziju priloga u časopisu koja će donijeti napredak u kvaliteti, ali i usporiti izdavanje časopisa.
 • Nakon realizacije prethodno spomenutoga pokušati indeksaciju u bazama Scopus i PubMed Central

Ad 3. Izvješće predstavnice sponzora časopisa

 • Farmaceuska kuća Krka-Farma d.o.o. i dalje želi nastaviti suradnju koja je odlična od 2007. godine
 • Troškovi izdavanja su u porastu (novi suizdavač, volumen časopisa, postupci doi i xml)
 • suradnja HKD s Krka-Farma d.o.o. i dalje –  na kongresima gdje se sažeci izdaju u Cardiologia Croatica besplatan prostor za izlaganje gdje se promovira časopis

Ad 4. Izvješće predstavnika Medicinske naklade

 • Zadovoljstvo izgledom časopisa
 • Objašnjen proces izrade časopisa
 • Naglašeni pojedini nedostaci – poglavito kasna dostava članaka za prijevod, želja za pomicanjem rokova kod kongresnih brojeva
 • Unaprjeđenje načina rada vanjskih suradnika u 2017. godini

 

Sastanak je završio u 16:20 sati.

Izvješće napisala dr.sc. Ivica Premužić Meštrović