Sastanak RS za invazivnu i intervencijsku kardiologiju HKD-a

Sastanak Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva
Rijeka/Opatija, 21. do 24. rujna 2017.

Pozivnica – pdf (73 MB)

Program – pdf (100 MB)

Više informacija – http://www.kardiologija-opatija2017.com