Contemporary management of aortic disease

Zagreb, 17. 10. 2017.

Prof.dr.sc. JAMES FROEHLICH – Direktor Klinike za bolesti srca i krvnih žila i Klinike za antikoagulaciju, Sveučilište Michigan, SAD

Tema predavanja: CONTEMPORARY MANAGEMENT OF AORTIC DISEASES

 

Utorak, 17. listopada 2017. godine u 13 sati 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3,
[Karta / Map], dvorana Mašek.