Elektrokardiografske metode u svakodnevnoj praksi

Dana 19. ožujka 2018. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen je novi sveučilišni udžbenik “Elektrokardiografske metode u svakodnevnoj praksi”. Stručni urednik je izv.prof.dr.sc Hrvoje Pintarić, a ovaj udžbenik je djelo ukupno 15 koautora.

Naslovnica – pdf (298 KB)
Sadržaj – pdf (324 KB)

Više informacija na web stranicama izdavača: https://www.medicinskanaklada.hr/elektrokardiografske-metode