Život nakon PCI – brošura za bolesnike

Brošuru namijenjenu terapijskoj edukaciji bolesnika s koronarnom bolesti srca nakon učinjene perkutane koronarne intervencije donosimo u cijelosti.

Život nakon perkutane koronarne intervencije (17.02.2022.) – pdf (3 MB)