Život nakon PCI – brošura za bolesnike

Brošuru namijenjenu terapijskoj edukaciji bolesnika s koronarnom bolesti srca nakon učinjene perkutane koronarne intervencije donosimo u cijelosti.

Život nakon perkutane koronarne intervencije – pdf (2.4 MB)