Rok za prijavu HKD-u ističe 19. travnja 2019. Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva HKD-u za izdavanje pozitivnog mišljenja u postupku priznavanja/stjecanja uže specijalizacije iz kardiologije | kardio.hr

Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva HKD-u za izdavanje pozitivnog mišljenja u postupku priznavanja/stjecanja uže specijalizacije iz kardiologije

Rok za prijavu HKD-u ističe 19. travnja 2019.

Pravilnik vrijedi do 3. svibnja 2019.

Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva HKD-u za izdavanje pozitivnog mišljenja u postupku priznavanja/stjecanja uže specijalizacije iz kardiologije (na osnovu odgovarajućeg Pravilnika Ministarstva zdravstva RH):

Pristupnici/ce trebaju dostaviti osobne dokumente na sljedeći način:

  1. Molba HKD-u – treba jasno istaknuti traži li se:
    • priznavanje uže specijalizacije iz kardiologije (>10 godina kardiološke prakse, bez polaganja završnog ispita)
    • stjecanje uže specijalizacije iz kardiologije (>3 godine kardiološke prakse, sa polaganjem završnog ispita)
  2. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine (preslika)
  3. Kratak životopis i kratak opis dosadašnje kardiološke prakse sa stečenim znanjima i kompetencijama
  4. Pozitivno mišljenje nadređenog rukovoditelja ustrojbene jedinice zdravstvene ustanove
  5. Pozitivno mišljenje Stručnog vijeća zdravstvene ustanove

Svaki od navedenih pet dokumenata treba biti na jednoj stranici A4 formata (dokument pod brojem 3 iznimno može biti na maksimalno dvije A4 stranice). Ovih pet dokumenata treba skenirati u jednu PDF datoteku prethodno navedenim slijedom i e-poštom kao privitak (attachment) dostaviti tajniku HKD-a (hkd.tajnik[at]gmail.com). PDF datoteku treba nazvati na sljedeći način: „Ime i prezime pristupnika uža specijalizacija iz kardiologije“ (npr. PDF file name: „Marko Marković uža specijalizacija iz kardiologije“).

HKD će u daljnjem postupku rješavati samo zahtjeve podnesene na opisani način.