Sastanak Radne skupine za zatajivanje srca HKD-a

Dana 15. rujna 2018. u Splitu je održan Sastanak Radne skupine za zatajivanje srca (ZS).

U uvodnom dijelu, doc.dr.sc. Duška Glavaš, govorila je o aktivnostima i planovima Hrvatskog i Europskog kardiološkog društva za zatajivanje (ESC HFA): novom HFA HF III Registru za zatajivanja srca (s posebnim ciljem praćenja akutnog ZS, HFpEF/ HFmEF i komorbiditeta), kao i o ATLAS projektu. ATLAS projekt ima za cilj analizirati aktualno stanje problematike zatajivanja srca u pojedinim zemljama (epidemiologija/ dijagnostika/ liječenje ZS, aktivnost Radnih skupina za zatajivanja srca,.).

Doc.dr.sc. Katarina Novak je naglasila važnost praćenja novih znanja u području dijagnostike i liječenja zatajivanja srca sukladno Smjernicama (s osvrtom na noviju podjelu kao što je HFmEF, dostupnost određivnja NT-proBNP-a,..). Dr Josip Borovac je izložio važnost SCORa u procjeni prognoze i smrtnosti zatajivanja srca. Nakon toga se nastavila diskusija i druženje, uz nazočnost Predsjednika HKD-a, prof.dr.sc. Davora Miličića.

Foto:

Sastanak radne skupine za zatajivanje srce