Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je" /> Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora HKD-a održane 16. listopada 2018. | kardio.hr

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora HKD-a održane 16. listopada 2018.

Sjednica Upravnog odbora (UO) Hrvatskog kardiološkog društva (HKD) održana je 16. listopada 2018. godine u 16 sati u Dvorani za sastanke Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Nazočni:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik

 2. Prof. Dr. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica

 3. Doc. Dr. Duška Glavaš

 4. Prof. Dr. Luka Zaputović

 5. Prof. Dr. Goran Krstačić

 6. Prof. Dr. Mario Ivanuša

 7. Prof. Dr. Viktor Peršić

 8. Prof. Dr. Maja Strozzi

 9. Doc. Dr. Jozica Šikić

 10. Doc. Dr. Sandro Brusich

 11. Prim. Dr. Ksenija Pešek

 12. Doc. Dr. Eduard Margetić, rizničar

 13. Prim. Dr. Darko Počanić, tajnik

Ispričali se: Doc. Dr. Ivo Vuković

Dr. Mladen Jukić

Na sastanku je prihvaćen Zapisnik s prethodnog sastanka UO 16. srpnja 2018. godine i prihvaćen Dnevni red koji je predložio predsjednik:

 1. Izvješće predsjednika o aktivnostima HKD-a za razdoblje srpanj – listopad 2018.

 2. Plan predstojećih aktivnosti za 2018. godinu

 3. Plan organizacije Kongresa Hrvatskog kardiološkog društva od 29. studenoga do 2. prosinca 2018. godine

 4. Rasprava o pitanjima članstva Hrvatskog kardiološkog društva

 5. Izvješće tajnika i prijedlozi za prijam novih članova

 6. Razno

Ad 1. Prodiskutirane su aktivnosti HKD-a u razdoblju od srpnja do listopada 2018. godine.

26.-29.8. – akademik Miličić je izvijestio o sudjelovanju članova HKD na Europskom kardiološkom kongresu 2018. koji je održan u Munchenu. U svojstvu pozvanih predavača i voditelja sastanka bili su akademik Reiner, akademik Miličić (dva predavanja), doc. Čikeš, prof. Krstačić i kao predsjedatelj sesije, doc. Glavaš, na sastancima Radne skupine za zatajivanje srca. Postere su imali dr. Ivanac, dr. Brida, dr. Vulin, koji je sudjelovao u takmičenju za naj poster mladih kardiologa. Prof. Peršić, doc. Šikić, prof. Krstačić su bili i pozvani ocjenjivači postera. Naglasili su da je u velikoj konkurenciji od oko 17.000 prijavljenih radova bilo izabrano oko 2.500 radova, a svi su bili visoko ocijenjeni – ocjenama od 7,5 na više. Prof. Krstačić sudjelovao je u organizacijskom odboru. U svojstvu pozvanog predavača bio je i prof. Vrsalović. Tijekom Europskog kardiološkog kongresa 2018. u Munchenu prof. Vrsaloviću je produžen mandat u Nukleusu radne skupine za aortu i periferne vaskularne bolesti Europskog kardiološkog društva.

4.-7.9. je bio organiziran u Skopju kongres Highlights in Acute Coronary Syndrome, gdje je zbog spriječenosti i potrebe sudjelovanja u istodobnom sastanku u Zagrebu pozvano predavanje akademika Miličića održala dr. Fabijanović, a prim. Počanić je imao izlaganje. Na kongresu je bila prisutna i prim. Pešek.

5.-8.9. – Akademik Miličić je bio supredsjedatelj tradicionalnog skupa Brano u Zagrebu, koji je organiziran od strane Texas Heart Institute u spomen na dr. Branislava Radovančevića, koji je godinama radio u Houstonu. Glavne teme bile su uznapredovalo zatajivanje srca. Još su sudjelovali uz strane predavače i prof. Biočina, prof. Gašparović, doc. Čikeš. Tom prigodom obilježeno je 30 godina transplantacije srca i 10 godina upotrebe mehaničke cirkulacijske potpore srca na KBC Zagreb.

14.-15.9. – održan je Treći Splitski kardiološki đir u organizaciji prof. Fabijanića. Skup je bio posvećen prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Sudjelovali su akademik Miličić, prof. Zaputović, prof. Vrsalović, doc. Glavaš, i prof. Krstačić, a održan je i sastanak Radne skupine za zatajivanje srca kojom predsjeda doc. Glavaš.

20.-22.9. – u Sarajevu održan je 8. kongres Udruženja kardiologa u Bosni i Hercegovini, na koji je Akademik Miličić bio spriječen doći i sudjelovati, a aktivno su sudjelovali prof. Krstačić, prof. Ivanuša i prof. Vrsalović kao pozvani predavači i voditelji sesija. Veliki interes kolega na kongresu su izazvale sesije e-cardiology i neurokardiologija te digitalno zdravlje, koje su vodili prof. Krstačić i prof. Ivanuša. Bilo je oko 400 sudionika kongresa.

21.-22.9. – u Vodicama je bio sastanak nazvan Belupovi internistički dani s kardiološkim temama u čijoj stručnoj organizaciji je sudjelovao akademik Miličić. Teme su bile iz područja hipertenzije, fibrilacije atrija, akutnog koronarnog sindroma i zatajivanja srca.

21.-24.9. – u San Diegu je održan kongres TCT sa 11.000 sudionika, na kojoj je doc. Margetić vodio sesiju o PCI u bolesnika s visokim rizikom krvarenja u kojoj su sudjelovale Hrvatska, Austrijska, Ruska i Bjeloruska delegacija, te održao predavanje. Na kongresu je bilo sedam sudionika iz Hrvatske, a doc. Prvulović je imao poster o bifurkacijskim lezijama te DCB.

24.-25.9. – u Beogradu je održan Heart Failure Association Board meeting na kojoj je akademik Miličić vodio sjednicu Adriatic HFA gdje je akademik Miličić predsjedao sastanku o transplantaciji srca, a B. Israel sastanak o mehaničkoj cirkulacijskoj potpori. Dogovorene su i buduće aktivnosti obzirom je objavljen Position paper o komplikacijama bolesnika s VAD-ovima za opće kardiologe kao i o post transplantacijskom zbrinjavanju bolesnika. Dogovorena su dva workshopa za 2019. godinu – početkom godine u Izraelu, a krajem godine u Hrvatskoj. Tom prilikom akademik Miličić je naglasio da je u KBC Zagreb sjedište Registra bolesnika s implantiranim VAD-ovima, koji obuhvaća 11 zemalja Europe s 500 bolesnika. Planiran je i Postdiplomski studij o zatajivanju srca u Zurichu, a doc. Čikeš je koordinatorica. Oformit će se i službeni Europski Registar zatajivanja srca ESC-a te Europski registar transplantiranih pacijenata jer do sada su registri bili podijeljeni – Eurotransplant, Skandinavski registar i slično. Heart Failure Association bila bi krovna udruga, a iduće godine je dogovoren HFA sastanak u Hrvatskoj, gdje bi bili nazočni predsjednici društava i radnih skupina iz svih zemalja Europe.

27.9. – povodom Svjetskog dana srca održana je tiskovna konferencija u Zakladi „Hrvatska kuća srca“ u Zagrebu. Cijela akcija je bila tiskovno jako dobro popraćena i široko zastupljena u većini medija. U Zagrebu je svim bolnicama organizirano obilježavanje Svjetskog dana srca, a na Trgu Bana Jelačića bio je program edukacije bolesnika, mjerenje arterijskog tlaka, dijeljene su brošure. Studentska udruga STEP je vršila edukaciju iz bazičnih mjera oživljavanja, a do sada su u svojim aktivnostima izeducirali oko 3.200 osoba za osnovno oživljavanje. U Rijeci su prof. Zaputović i prof. Peršić održali predavanje u gradskoj vijećnici, a aktivnosti s bolesnicima su bile organizirane na Korzu. U Splitu su aktivnosti bile, osim u KBC Split i na Rivi, gdje je vršena edukacija zainteresiranih o preventivnim programima. Svi Županijski Zavodi za javno zdravstvo i većina domova zdravlja u zemlji obilježili su Svjetski dan srca i imali edukacijske aktivnosti.

28.-30.9. – održan je Deseti Internistički kongres u Rijeci, na kojem su prof. Zaputović i dr. Anić bili predsjedatelji kardiološkim sesijama.

28.-29.9. Prof. Vrsalović bio je predavač na prvom edukacijskom tečaju Radne skupine za aortu i periferne vaskularne bolesti Europskog kardiološkog društava: Educational Training Programme Arteries from head to toe, Bruxelles (Belgija).

30.9. – u Novom Vinodolskom je otkrivena spomen ploča prof. Sokoliću na njegovoj rodnoj kući, a i u muzeju grada biti će stalni postav posvećen prof. Sokoliću. U ovoj aktivnosti aktivno je sudjelovao prof. Biočina.

4.10. – održan je međunarodni sastanak Eurotransplanta u Leidenu, gdje je akademik Miličić sudjelovao u radu. Predstavljene su nove indikacije za urgentnu listu koju je predložila radna skupina iz Njemačke, koje su za sada odbijene do pomnije analize. Naglašeno je kako je Hrvatska vodeća zemlja u transplantacijskom programu u Europi.

6.10. – održan je skup posvećen godišnjici puštanja u rad kateterizacijskog laboratorija u Thallasotherapiji Opatija. Prof. Peršić je vodio skup i podijelio je s nazočnima zadovoljstvo postignutim rezultatima laboratorija.

11.-12.10. – održan je tečaj prve kategorije posvećen kardiovaskularnoj rehabilitaciji u Orahovici, koji su vodili prof. Peršić i prof. Krstačić, pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Osijeku i prof. Včeva. Tečaj je bio vrlo uspješan s mnogo sudionika, a cilj je omasovljenje postupaka rehabilitacije, posebno osnivanjem lokalnih županijskih centara. Sada se u Hrvatskoj rehabilitira oko 2800 bolesnika stacionarno i oko 300 ambulantno, što je daleko ispod realnih potreba. Već su poduzete aktivnosti da se otvore i osposobe centri u Puli i Dubrovniku, a Slavonska regija je slijedeća. Prof. Peršić se obvezao za predstojeći kardiološki kongres zajedno s prof. Krstačićem pripremiti sažetak o poduzetim aktivnostima s planiranim proširenjem kardiološke rehabilitacije u budućnosti u Hrvatskoj.

11.-14.10. – održana je Škola lipidologije u Dubrovniku pod pokroviteljstvom Europske asocijacije za aterosklerozu. Predsjedatelji su bili dr. Muačević i akademik Reiner; bilo je dosta izvrsnih predavača iz zemlje i inozemstva. Škola je održana u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku i bilo je oko 60 polaznika. Od ove godine pokroviteljstvo škole je i od Hrvatskog kardiološkog društva.

11.-13.10. – doc. Strozzi i doc. Marić su sudjelovali u radu 14. godišnjeg sastanka Europskog bifurkacijskog kluba u Bruxellesu, a doc. Prvulović je imao i izlaganje o komplikacijama kod bolesnika s bifurkacijskom lezijom. Doc. Strozzi je naglasila da u Registru ima oko 5.500 bolesnika, a da će vođenje registra preuzeti doc. Marić. Zahvaljujući tako dobrim podacima bit će objavljen rad u časopisu European Invasive Cardiology.

11.-13.10. – U Rapcu je održan 16. kongres Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja, na kojoj je prim. Počanić imao pozvano predavanje o smanjenju kardiovaskularne smrtnosti temeljem suvremenog liječenja prema Europskim smjernicama.

13.-14.10. – u Poreču je tvrtka Sevier organizirala kardiološki Master Class gdje je akademik Miličić vodio prvi dan sesiju o ‘Kardio skin’-u što predstavlja zanimljiv projekt neinvazivnog trajnog praćenja ritma srca bolesnika putem specijalne majice koja ima senzore i očitavaju se podaci na pametnom telefonu. Drugi dan je prof. Delić Brkljačić vodila sastanak o zanimljivim slučajevima u kardiološkoj praksi.

12.-14.10. – doc. Margetić je sudjelovao u radu kongresa Angina Awarness u Taormini. Raspravljalo se o nerazriješenim problemima vezanim za ovu dijagnozu, od farmakoterapije pa do fitoterapije. Kongres je bio u organizaciji Radne skupine za farmakoterapiju ESC-a. Sudionici su bili iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Srbije, Poljske, Češke, Kine, Filipina, Mijanmara, Rusije i Bjelorusije. Zaključeno je da će se organizirati Angina Awarness Day u 2019. godini.

12.-13.10. – organiziran je međunarodni HEVI kongres – Hrvatske Endovaskularne Inicijative gdje su sudjelovali interventni kardiolozi, interventni radiolozi, vaskularni kirurzi i kardiokirurzi. Sudjelovali su doc. Šikić kao predsjedatelj sesije, doc. Bulum, doc. Vrkić Kirhmnajer, doc. Štambuk kao predavači. Skupu je nazočio i dr. Mašković, koji je doajen u ovoj problematici od prvih dana do danas.

Akademik Miličić je također upoznao sudionike sastanka s priznajem doc. Čikeš koja postala član Boarda European Regulatory Commision za uređaje u kardiologiji te da je održala dva međunarodna ehokardiografska tečaja u svojstvu međunarodnog trenera.

Ad 2. Predstavljen je plan aktivnosti do kraja godine:

18.10. – tvrtka Boehringer u Arena centru organizira Live stream webinar o novim spoznajama o ESUS (embolic stroke of unknown source)

20.10. – u Zagrebu Bayer organizira simpozij 10 godina Xarelta.

24.10. – u Hrvatskoj kući srca Alkaloid organizira mini simpozij o nebivololu koji će voditi mladi kardiolozi HKD-a.

27.10. – u Vilniusu se organizira Heart Failure Network Society meeting.

28.-29.10. – u Osijeku će biti organiziran 3. poslijediplomski tečaj I. kategorije „Neurokardiologija“

29.-30.10. – u Madridu će se održati simpozij proCardio 2018 – The global Cardiac Biomarker Forum, na kojem će sudjelovati prim. Počanić

6.11. – u Zagrebu tvrtka Novartis organizira savjetodavni odbor o HF-PEF.

8.11. –u Zagrebu tvrtka Pfizer organizira savjetodavni odbor na temu NOAK-a.

13.11. – tvrtka Boehringer organizira savjetodavno odbor o NOAKu u liječenju moždanih udara s nepoznatim ishodištem tromba

15.-16.11. – u Beču tvrtka Amgen organizira savjetodavni odbor o liječenju s PCSK9 monoklonskim antitjelima.

16.-17.11. – u Zagrebu se organizira kongres o menopauzi gdje je planirano sudjelovanje akademika Miličića i prim. Počanića s kardiološkom problematikom vezanom s menopauzom.

17.11. – u Trakošćanu se organizira simpozij tvrtke Mayland „Primarna i sekundarna prevencija kardiovaskularnih događaja“

19.-20. 11. – bit će savjetodavni odbor za zatajivanje srca u Frankfurtu gdje je kao član Boarda pozvan akademik Miličić.

23.-24.11. – u Osijeku se održavaju dijabetološki dani.

23.-24.11. – u Ljubljani se održava Slovenski intervencijski kongres.

29.11.-2.12. – održava se naš nacionalni kongres u Zagrebu. Istodobno će biti organizirana i Skupštna društva koja je izborna.

5.-6.12. – u Milanu se organizira EURO ECHO kongres.

5.-8.12. – u Dubaiju se organizira Svjetski kardiološki kongres.

9.12. – u Zagrebu tvrtka Bayer organizira savjetodavni odbor.

11.-12.12. na KBC Zagreb se održavaju tri međunarodna simpozija o zatajivanju srca na kojem će sudjelovati liječnici iz 11 zemalja svijeta.

14.12. – u Beogradu se organizira međunarodni sastanak o SGLT2 inhibitorima u kardiologiji u organizaciji tvrtke NovoNordisk.

14.-15.12. – u Zagrebu će se održati Heart Failure Academy u organizaciji Novartisa.

18.12. – u Leidenu se održava Eurotransplantation Board.

20.12. –u Hrvatskoj kući srca organizirat će se tradicionalni Božićni domjenak.

Ad 3. Povodom predstojećeg nacionalnog kongresa Hrvatskog kardiološkog društva, odlučeno je da će krajnji rok za prijem sažetaka biti 26. listopada 2018. godine. Preliminarni program će biti izrađen do kraja tekućeg tjedna. Planirano je mnogo satelitskih simpozija, tako da će biti nužno da se program odvija paralelno u dvije dvorane. Dogovoreno ja da Skupština društva bude u petak 30.11. u 18 sati. Svečano otvorenje kongresa kao i svečana večera biti će organizirani u hotelu Westin gdje se održava i kongres, što i većini sudionika najviše odgovara.

Tijekom kongresa bit će organizirana i godišnja Skupština društva, koja je ove godine izborna. Prijedlog Upravnog odbora za kandidate je slijedeći: za predsjednika akademik Davor Miličić, za podpredsjednicu prof. Diana Delić Brkljačić, za članove Upravnog odbora doc. Duška Glavaš, dr. Mladen Jukić, prof. Goran Krstačić, prof. Viktor Peršić, doc. Maja Čikeš, doc. Jozica Šikić, prof. Kristina Selthofer Relatić, prof. Luka Zaputović, za Etički odbor akademik Ivo Čikeš, prof. Anton Šmalcelj, prof. Šime Mihatov, prim. Josip Gjurović, prim. Vojtjeh Brida, a za Nadzorni odbor u istom sastavu kao do sada. Predsjednici podružnica se biraju nakon završene Skupštine, na sastancima podružnica. Za vođenje Izborne skupštine predloženi su: doc. Edvard Galić, doc. Boško Skorić i doc. Matias Trbušić.

Ad 4. Ponovno je jednoglasno odlučeno da će se početi striktno sprovoditi kontrola plaćanja članarine, jer naši članovi imaju brojne prednosti i u Europskom kardiološkom društvu. Za njihovo članstvo u ESC-u naše društvo plaća članarinu ESC-u i to je potrebno opravdati redovitim uplatama članova. Ponovljena je prethodna odluka da svi koji godinama nisu uplaćivali članarinu trebaju uplatiti jednogodišnju članarinu zaostatka i poslati rizničaru na uvid dokaz o uplati 360 kuna.

Ad 5. Tajnik društva prim. Počanić je predstavio nove kandidate koji su aplicirali za prijam u Hrvatsko kardiološko društvo i priložili valjane aplikacije: dr. Davorka Lulić, dr. Josip Anđelo Borovac, dr. Justinija Pavkov Vukelić, dr. Goran Čović, dr. Ana Lanča Bastiančić, dr. Mate Mavrić, dr. Kristijan Mužić, dr. Ante Pašalić, dr. Marko Perčić, dr. Zrinka Planinić, dr. Tina Bečić, dr. Toni Brešković, dr. Nikola Crnčević, dr. Ivan Jukić, dr. Josip Katić, dr. Viktoria Lišnić, dr. Domagoj Marković, dr. Antonia Melada, dr. Mijo Meter, dr. Dino Mirić, dr. Ivona Mustapić, dr. Mate Zvonimir Parčina, dr. Ivan Pletikosić.

Budući svi kandidati ispunjavaju uvjete za prijam, jednoglasno su prihvaćeni u članstvo HKD-a.

Ad 6. Doc. Glavaš je izvijestila i o aktivnostima Radne skupine za zatajivanje srca, posebno o dosadašnjim aktivnostima na Registru te da se priprema III. faza razvoja jedinstvenog Europskog registra zatajivanja srca. Obzirom na broj stanovnika nama je predloženo da budu aktivna dva centra za praćenje bolesnika, a doc. Glavaš je argumentirala da bi trebalo biti barem 5-7 centara iz Hrvatske, za što će se svesrdno zalagati u Heart Failure Association-u. Upozorila je da će prije saživljenja Registra biti nužno oformiti centre i voditelje u centrima. Predložen centri su KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, SB Thallasotherapia, OB Zabok i KB Sveti Duh. Povela se rasprava o nužnosti dobivanja odobrenja bolničkih Etičkih povjerenstava. Doc.Margetić je provjerio i prema navodima koje je dobio nije potrebno odobrenje Središnjeg etičkog povjerenstva (SEP).

Rasprava se nastavila i o novoj temi – zaštiti osobnih podataka sukladno novoj Europskoj regulativi (GDPR). Budući su s predsjednikom društva, akademikom Miličićem već stupili u kontakt iz odvjetničkog ureda koji se bavi tom problematikom, jednoglasno je odlučeno da se mora ići u tu aktivnost. Kako je naš kongres za mjesec dana, odlučeno je da se u preliminarne pregovore s odvjetničkim uredom imenuju akademik Miličić kao predsjednik društva, doc. Margetić kao rizničar i prim. Počanić kao tajnik društva. Akademik Miličić je upoznao nazočne s dopisom Predsjednika Hrvatskog liječničkog zbora prof. Krznarića o prijedlogu suradnje na zaštiti podataka. Jednoglasno je odlučeno da se ta aktivnost sprovede u suradnji s odvjetničkim timom koji će biti angažiran na sprovođenju aktivnosti zaštite podataka (GDPR).

Doc. Brusich je izvijestio o redovnim sastancima i aktivnostima Riječke podružnice.

Prim. Pešek je izvijestila o sastancima i aktivnostima podružnice za Sjeverozapadnu Hrvatsku.

Doc. Glavaš je izvijestila o aktivnostima i sastancima u podružnici za Južnu Hrvatsku.

Sastanak je završio u 19,00 sati.

Voditelj zapisnika:

Prim. dr. Darko Počanić

Tajnik HKD