2. poslijediplomski tečaj “Rehabilitacija u kliničkoj medicini” – kardiovaskularna rehabilitacija

Orahovica, 10. i 11. 10. 2019.

 

2. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja 1. kategorije
“Rehabilitacija u kliničkoj medicini” – kardiovaskularna rehabilitacija

Orahovica, 10. i 11. listopada 2019.

Finalni pdf – pdf (852 KB)