Dodjela naziva “Klinika za bolesti srca i krvnih žila” Zavodu za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu KBC-a Rijeka

Zavodu za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodijelilo je naziv „Klinika za bolesti srca i krvnih žila“.

Rješenje Ministarstva s nadnevkom 24. rujna 2019. – pdf (563 KB)