Cardiologia Croatica vidljiva u SCImago Journal Rank

Cardiologia Croatica prisutna je i u bibliometrijskom pokazatelju SCImago Journal Rank (SJR)! Časopis je svrstan u kvartilu Q4 i ima SJR 0,111. Detaljniji podaci dostupni su na poveznici

Pokazatelj SJR vrednuje ukupno 24701 časopisa, a Cardiologia Croatica nalazi se na 21671. mjestu. Od svih hrvatskih časopisa SJR je vrednovao 161 časopis, a Cardiologia Croatica nalazi se na 125. mjestu.

U vrednovanju časopisa iz kategorije Medicine od 7244 časopisa Cardiologia Croatica je na 6451. mjestu, a u kategoriji Cardiology and Cardiovascular Medicine je časopis na 319. od 357 vrednovanih časopisa.

Zahvaljujemo svim autorima i očekujemo da će ova vijest dovesti do većeg interesa autora za objavu rada u časopisu. Za daljnji napredak u SJR, a i drugim indeksima očekujemo nove članke na kardio@kardio.hr dok je one dosadašnje potrebno više citirati u budućim radovima.