Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Rijeka od 1. 1. 2020.

Od 1. siječnja 2020. dosadašnji Zavod za kardiovaskularne bolesti Kliničkog bolničkog centra Rijeka nastavlja djelovati pod nazivom Klinika za bolesti srca i krvnih žila. Prvi predstojnik nove kardiološke Klinike na razdoblje od četiri godine je prof. dr. sc. Luka Zaputović.