eMed COVID-19

Hrvatsko društvo za hipertenziju i Hrvatsko kardiološko društvo napravile su novu platformu za informiranje zdravstvenih djelatnika vezano uz COVID-19.

Poveznica: https://www.covid19.emed.hr/