Preporuke Hrvatske psihijatrijske zajednice vezano uz pandemiju COVID-19

Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno zdravlje čitave populacije a time i zdravlje pojedinaca, uključujući i osobe koje imaju psihičke poremećaj.

Opširnije pročitajte na: