Postupnik utvrđivanja indikacija za prioritetne termine ambulantnih ehokardiografskih pregleda za liječnike obiteljske medicine

Nukleus Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode u kardiologiji HKD izdala je Postupnik utvrđivanja indikacija za prioritetne termine ambulantnih ehokardiografskih pregleda za liječnike obiteljske medicine.

Postupnik – pdf (595 KB)