Virtualni kongres: 13. kongres HKD-a s međunarodnim sudjelovanjem

virtualni kongres, 10.-13.12.2020. i 21.-24.1.2021.

13. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem