9. kongres kardiologa Bosne i Hercegovine

Sarajevo, BiH, 13. – 16. 10. 2022.

9. kongres kardiologa Bosne i Hercegovine 
Sarajevo, BiH, 13. – 16. listopada 2022.

Više informacija: https://ukbih.com/ukbih/bs/kongresi/