Zapisnik s virtualnog sastanka Upravnog odbora HKD-a održanog 15. 11. 2022.

Virtualni sastanak Upravnog odbora Hrvatskoga kardiološkog društva održan je 15. studenoga 2022. godine s početkom u 15,00 sati putem web-a.

Sudjelovali:

 1. Akademik Davor Miličić, predsjednik
 2. Prof. Dr. Diana Delić Brkljačić, dopredsjednica
 3. Doc. Dr. Duška Glavaš
 4. Prof. Dr. Luka Zaputović
 5. Prof. Dr. Goran Krstačić
 6. Prof. Dr. Mario Ivanuša
 7. Prof. Dr. Kristina Selthofer Relatić
 8. Prof. Dr. Jozica Šikić
 9. Doc. Dr. Krešimir Štambuk
 10. Prof. Dr. Maja Čikeš
 11. Doc. Dr. Eduard Margetić, rizničar
 12. Prim. Dr. Darko Počanić, tajnik

Ispričao se:   Prof. Dr. Viktor Peršić

 

Na sastanku je predložen slijedeći Dnevni red koji je predložio predsjednik:

 1. Izvješće predsjednika
 2. Izvješće rizničara
 3. XIV Kongres Hrvatskoga kardiološkog društva
 4. Priprema i dogovor termina Izborne skupštine u sklopu Kongresa
 5. Razno – prijem novih članova

 

 

Ad 1.  Prodiskutirane su aktivnosti HKD-a u razdoblju od 2019. do 2022. godine. Zbog pandemije Covid-19 brojne planirane aktivnosti bile su odgođene, promijenjene i održane u virtualnom obliku. Akademik Miličić podsjetio je na aktivnosti u ovom razdoblju:

2019. godine održan je 6th ESC Cardiology Highlights, u Dubrovniku s međunarodnim sudjelovanjem, uspješan sastanak kao i svi prethodni.

Niz aktivnosti radnih skupina do pandemije, nastupom pandemije sve su aktivnosti blokirane, kasnije nakon par mjeseci od početka pandemije virtualne aktivnosti: webinari u sklopu suradnje s ESC-om/HFA/EHRA/EACVI…

 

 • 11/2020: skup posvećen povezanosti COVID-19 infekcije i KVB bolesti pod pokroviteljstvom HAZU
 • 12/2020-01/2021: održan je 13. (virtualni) Kongres HKD-a u dva termina, s brojnim zapaženim i vrlo praćenim sadržajima. Izvješća su bila o vrlo velikom broju sudionika koji su se uključivali putem web-a.

 

Tijekom 2021/2022: niz virtualnih skupova

 • 07/2021: F2F Cro-Intervent
 • Prosinca 2021. Održan je Simpozij EHOKARDIOGRAFIJA U SUVREMENOJ KARDIOLOGIJI Povodom 40. obljetnice prvog ultrazvuka srca u Rijeci, u organizaciji HAZU, Zavoda za biomedicinske znanosti u Rijeci, KBC Rijeka, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, HLZ– podružnice Rijeka i HKD
 • 01/2022: ISACS-COVID, Across HF Steering Committee
 • 01/02 HFA workshop (Biomarkers)
 • 28/29. 01: Kardiološka radionica, Dubrovnik
 • 11-13. 02. Hrvatski dani dijabetologa
 • 02. HFA Workshop Device th in HF
 • 22-23. 02. HFA Board Meeting
 • 03. CRO-Vascular, Zagreb
 • ESC Spring Summit, 10-11- ožuka 2022, sudjelovanje akademika Miličića
 • 11-13. 03. Simpozij RS za intervencijsku kardiologiju
 • 03. HZJZ & HKD, HDH, HTD: Simpozij o post COVID-19, Zagreb
 • 03. Obesity forum (Dansko veleposlanstvo)
 • 03. Hrvatska liga za hipertenziju: Tiskovana konferencija (HKD suosnivač)
 • 03. ESC-HFA Board
 • 03. HFA Worskhop: HFpEF, Atena
 • 08-09. 04: CARDIOS, Beograd
 • 08-09.04: Kontroverze u hipertenziologiji, Zagreb
 • 03. SE-European/Mediteranean Ad Board on HF
 • 03: HKD Webinar o porodičnoj hiperlipoproteinemiji
 • 04. Across HF Advisory Boasrd, Beč
 • 04. Simpozij važnosti cijepljena protiv pneumokokne infekcije (sponzor: MSD)
 • 04. Kongres Hrvatskog društva za kardijalnu kirurgiju, Rovinj
 • 04: HFA Board
 • 04: Kongres o debljini, Opatija
 • 05-08. 05: COLLEGIUM CARDIOLOGICUM, Dubrovnik
 • 04-16.05: CRO-COT: Antikoagulaciska akademija (4 mrežna seminara)
 • 16-20. 05. EURP-PCR, Pariz: Joint Session: Croatia-Latvia-Slovakia: Complex Left main PCI
 • 05: HFA Board
 • 21-24. 05: HFA Congress, Madrid
 • 05: Ad Board on management of hyperlipoiproteinaemia (Swixx)
 • 27-29. 05: Sodobna kardiologija (Slovenski kardiološki kongres)
 • 05: HFA Board
 • 02-03. 06: Across HF, Beč
 • 06: Tiskovna konferencija o prijedlogu Nacionalog probira na porodičnu HLP (+ Dobro jutro Hrvatska+ Dnevnik HRT-a)
 • 06: Nacionalni probir na porodičnu HLP (Dobro jutro Hrvatska)
 • 03-06.05: CRO-COMP (Bol na Braču)
 • 06: CRO-COT: Mrežna radionica o koronarnoj bolesti
 • 06: Debljina kao KV rizik (HDK i Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma)
 • 06. Tiskovna konferencija o Nacionalnom planu suzbijanja KVB (Zagreb)
 • 08: HFA Board
 • 08. EHN Board
 • 26-29. 08: ESC Congress, Barcelona
 • 09: Hyperlipidaemia Academy (Swixx)
 • 09: KVB u Hrvatskoj (u sklopu tjedna medija)
 • 09: Okrugli stol i tiskovna konferencija o Nacionalnom planu suzbijanja KV bolesti (HZJZ)
 • 16-18. 09: Splitski kardiološki đir
 • 09: KVB u Hrvatskoj (HR Katolički radio)
 • 09. Sastanak u MZ RH – Nacionalni probir na FH
 • 09. Hrvatski kongres kliničke farmakologije
 • 09. Javnozdravstvena akcija u Hrvatskome Saboru
 • 09. Tiskovna konferencija prigodom Svetskoga dana srca, gostovanje u Dnevniku HRT-a
 • 09-2.10. Opatija- obilježavanje Svjetskog dana srca:
  • -Simpozij RS za intervencijsku kardiologiju
  • -Tiskovna konferrencija
  • ”Maraton”
 • 10: Postoji li razlika između smjernica i kliničke prakse (CRO-COT)
 • Across HF
 • 13-15. 10. HEVI
 • 14-16. 10: HDK & ESC-ACVC Meeting, Rab
 • 10. Honorarni koronarac – hibridna radionica (CRO-COT)
 • 10: Simpozij o edoksabanu, Berlin Chemie Menarini, Zagreb
 • 10: WHF & HKD – Strategic Meeting
 • 22-23. 10: Neopstruktivna koronarna bolest, Lovran (Servier)
 • 10. Boehringer Ad Board
 • 10. Kardiometabolička spona- hibridna radionica (CRO-COT)
 • 10. WHF & HKD: Use your brain, choose your heart (hibridni simpozij
 • 03-04. 11: Hyperlipidaemia Academy, Prag
 • 10-13. 11: Kongres HD za sportsku medicinu i RS HKD-a za kardiologiju rada i sporta (Sv. Martin na Muri)
 • 11: Intenzivna i akutna medicina, Vukovar
 • 11. Obesity forum II. (Dansko veleposlanstvo)
 • 11. Advisory Board: Liječenje HFpEF (Astra Zeneca)

 

Međunarodne aktivnosti:

 • Kongres ESC, HFA, EHRA, EACVI, EAPCI, ACVC, AHA, ACC
 • EURO PCR 2022, Pariz, Croatian Session
 • EHRA: National EP&Societies and WGs Meeting, lipanj 2022, Zagreb
 • Članstva u Upravnim odborima, Odborima, Nukleusima ESC-a

(HFA, EHRA, WG for Coronary pathopysiology and microcirculation, WG ACHD, WG on Peripheral Vascular Diseases)

 • Organizacija Simpozija u suradnji s WHF: Cholesterol Roadmap
 • Urednički odbori časopisa, recenzije

 

Ostale aktivnosti Hrvatskog kardiološkog društva:

 • Hrvatske smjernice za liječnje debljine (suradnja s Hrvatskim dijabetološkim društvom i Hrvatskim društvom za debljinu)
 • Obnovljeni postupnik za liječenje AKS-a (Prasugrel)
 • Javnozdravstvene akcije (Opatija, Hrvatski sabor, škole, trgovački centri)
 • Suradnja s Hrvatskom komorom med. biokemičara: promjena ciljnih vrijednosti LDL-kolesterola ovisno o KV riziku
 • Smjernice za renalnu denervaciju (suradnja s Hrvatskom ligom za hipertenziju)
 • Održane brojne virtualne radionice “Echo u gostima”

 

Aktivnosti RS e-Kardiologija u proteklom razdoblju:

 • Poslijediplomski tečaj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Osijek pod nazivom „Sport i srce“, Orahovica 26-27.5. 2022.

 • Poslijediplomski tečaj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

Osijek pod nazivom „Rehabilitacija u kliničkoj medicini“, Orahovica 20. – 21. 10. 2022.

 • Poslijediplomski tečaj Medicinskog fakulteta u Osijeku i Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod nazivom „Neurokardiologija“, Osijek, 28. – 29. 10. 2022.
 • Predstavljanje sveučilišnog udžbenika “KARDIONEUROLOGIJA“

urednika Goran Krstačić / Silva Butković Soldo / Antonija Krstačić, Osijek, 28.10.2022.

 • Sudjelovanje na 9. Kongresu kardiologa BiH sa međunarodnim učešćem, Simpozij RS e – Kardiologija HKD i RS e-Kardiologija BiH pod nazivom „E-Kardiologija: Inteligentno zdravlje je digitalno zdravlje“, Sarajevo, 13. – 16. 10. 2022.

 

Radna skupina za srčano zatajenje dobila je nagradu HFA ESC-a za Heart Failure Awareness Day 2021. godine koja je zbog pandemije Covid-19 dodijeljena i proglašena u ožujku 2022. godine na sastanku HFA u Ateni.

Planirane aktivnosti društva:

 • Nacionalni probir na FH (od školske godine 2023/24)
 • Nacionalni program suzbijanja KV bolesti
 • Donacija 24 AECD-a (Philips Foundation) – Zagreb i Banovina (12/2022)
 • Compendium Cardiologiae – e-platforma kontinuirane edukacije
 • Obnova web portala i časopisa Cardiologia Croatica
 • HKD i Hrvatska kuća srca – javnozdravstvene akcije i edukacija
 • Obnova potresom uništenih prostora Hrvatske kuće srca?
 • Kongresi radnih skupina
 • ESC Cardiology Highlights (plan: 10/23)
 • XV Nacionalni kongres 2024.
 • Redoviti sastanci UO (4 x godišnje + po potrebi)
 • Cardiologia Croatica i www.kardio.hr
 • (Re)-dizajn logo-a Radnih skupina
 • Planiranje skupova, izbjegavanje preklapanja
 • Godišnja(e) nagrada HKD-a

 

Ad 2.  Rizničar doc. dr. Eduard Margetić podnio je podrobno izviješće o financijama društva, gdje je razvidno da su prihodi ostvareni najvećim dijelom edukacijskim donacijama raznih tvrtki, potrošeni na edukacije članova i njihove stipendije za edukaciju u inozemstvu i tuzemstvu. Dio prihoda je i od članarina i rastao je sukladno većem  broju članova. Rizničar  je podsjetio članove Upravnog odbora da društvo nije profitna organizacija i da činjenica da sve donacije budu proslijeđene u svrhu edukacije članova je upravo osnovna svrha društva.

 

Ad 3. Povodom predstojećeg nacionalnog kongresa Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Miličić je obavijestio članove Upravnog odbora da je kompletan program sastavljen i da je postavljen na web-u. Očekuje se veliki broj sudionika, ponovno uživo što je jedna od velikih prednosti kongresa uopće. Kongres će biti tradicionalno organiziran u Westin hotelu u Zagrebu, paralelno u dvije dvorane. Cijelo vrijeme će se odvijati i moderirane poster sesije.

Svečano otvorenje kongresa kao i svečana večera biti će organizirani u hotelu Westin gdje se održava i kongres, što i većini sudionika najviše odgovara.

Akademik Miličić predložio je da prof. Stefana Ankera predložimo za počasnog člana Hrvatskog kardiološkog društva. Prof. Anker je dugogodišnji suradnik društva, sudjelovao je u radu brojnih kongresa i simpozija koje je organiziralo naše društvo i veliki je prijatelj HKD.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen od strane svih članova Upravnog odbora.

 

Ad 4. Dogovoreno ja da Skupština društva bude u petak 25.11. s početkom u 16:30 sati. Akademik Miličić podsjetio je da je ovo izborna skupština te da će biti provedeni izbori za tijela društva. Procedura izborne Skupštine je nepromijenjena, raspravljeni su kandidati koje predlaže UO za članove novog upravnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva. Prof. Zaputović je molio da ga ne kandidiramo u idućem razdoblju za člana UO i nakon konzultacija s kolegama iz KBC Rijeka predložio je umjesto sebe kao kandidata prof. Alena Ružića, što je jednoglasno prihvaćeno. Također je prim. Gjurović zamolio da ga se ne kandidira u idućem sastavu za Etičko povjerenstvo, umjesto njega je predložen prof. Ivo Vuković, što je prihvaćeno. Akademik Čikeš također se zahvalio na kandidaturu u Etičkom povjerenstvu, umjesto njega predložena je prof. Banfić, koja prihvaća kandidaturu. Svi ostali predloženi kandidati za sva tijela prihvatili su kandidaturu.

Za predsjedavajućeg Skupštinom predložen je dr. Davor Richter, za skupštinski odbor prof. dr. Boško Skorić i  prof. dr. Matijas Trbušić.

 

Kandidati članova Upravnog odbora za izborne funkcije:

 1. Predsjednik društva: akademik Davor Miličić
 2. Podpredsjenica društva: prof. Diana Delić Brkljačić
 3. Članovi Upravnog odbora:
  • Prof. dr. Maja Čikeš
  • Prof. dr. Kristina Selthofer Relatić
  • Prof. dr. Jozica Šikić
  • Doc. dr. Duška Glavaš
  • Prof. dr. Alen Ružić
  • Prof. dr. Viktor Peršić
  • Doc. dr. Krešimir Štambuk
  • Prof. dr. Goran Krstačić

 

Kandidati Upravnog odbora za

Nadzorni odbor:

 • Doc. dr. Duško Cerovec
 • Prof. dr. Martina Lovrić Benčić
 • Prof. dr. Mijo Bergovec
 • Prof. dr. Vjeran Nikolić Heitzler
 • Prof. dr. Luka Zaputović

Etički odbor

 • Prof. dr. Anton Šmalcelj
 • Prof. dr. Šime Mihatov
 • Prof. dr. Ivo Vuković
 • Prim. dr.Vojtjeh Brida
 • Prof. dr. Ljiljana Banfić

 

Ad 5.  Tajnik društva prim. Počanić je predstavio nove kandidate koji su aplicirali za prijam u Hrvatsko kardiološko društvo i priložili valjane aplikacije: Barbara Dumančić, dr.med., Martina Markunović Sekovanić, dr. med.,  Luka Perčin, dr. med., Prof. Lujza Grueva, dr. sc., Anita Bitunjac, dr. med. Lana Busić, dr. med., Merljinda Ljušaj, dr.med., Anamarija Plazonić, dr. med., Vedrana Vlahović, dr. med Petra Makar, dr. med., Hrvoje Urlić, dr. med., Monika Žepić,  dr. med., Marina Ivanišević, Iva Turić, dr. med, Ivan Sikirić, dr. med, Emilija Katarina Lozo, mr. pharm., Mirna Momčilović, mr. pharm., Filip Lončarić, dr. med., Antonio Hanžek, dr. med., Anica Milinković, dr. med., Mario Milun, dr.med., Tea Cvetko, dr.med. Petra Radić, dr.med., Lana Busić, dr.med. Lucija Klobučar, dr.med., Domagoj Vučić, dr.med., Pavao Mioč, dr.med., Tena Burbum, dr.med, Martina Čančarević, dr.med., Dino Komadina, dr.med., Lorena Kalčina Uravić, dr.med., Vanesa Vujičić, dr.med., Ivana Crnojević, dr.med., Matej Ribar, dr.med., Tereza Knaflec, dr. med., Sara Hoteit, dr. med, Sanela Čičak, dr. med., Mirna Pavlović, dr. med., Ivana Božinović, dr. med., Nedić Matej, dr. med., Barbara Dolenc, dr. med., Lana Nikše, dr.med., Ivana Grgić Romić, dr. med., Nenad Nemarnik, dr. med., Petra Baumgartner, dr.med., Marija Perić Strenja, dr. med., Josip Aničić, dr. med., Matko Spicijarić, dr. med., Filip Diklić Perin., dr.med., Jure Šeremet., dr. med.,            Mislav Krmpotić., dr. med., Fabio Kadum, dr. med., Marko Šustić, dr. med., Josip Eljuga, dr. med., Dino Mikulić, dr. med., Danijel Premuš, dr. med., Adrian Trobonjača, dr. med., Lovro Bebić, dr. med. Antonio Bejić, dr.med., Ivana Sopek Merkaš, dr. med.

 

 

Budući svi kandidati ispunjavaju uvjete za prijam, jednoglasno su prihvaćeni u članstvo HKD-a.

 

Sastanak je završio u 18,00 sati.

 

Voditelj zapisnika:

Prim. Dr. Darko Počanić

Tajnik HKD