Radionica “Ehokardiografski protokoli u valvularnim greškama” – program

Poziv članovima društva – Radna skupina mladih kardiologa

Izvješće sa simpozija ” Ehokardiografija u dijagnostici i liječenju hipertenzije”