Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulansa

Davor Miličić, Šime Manola, Ines Balint, Silva Butković Soldo, Darko Počanić, Luka Zaputović: Vodič za praktičnu primjenu novih oralnih antikoagulansa za liječnike opće/obiteljske medicine.

Izdavači: Hrvatsko kardiološko društvo, KoHOM, Hrvatsko neurološko društvo, 10/2015.

Tisak : Kerschoffset Zagreb d.o.o.

pdf (895 kB)