O društvu

Hrvatsko kardiološko društvoHrvatsko kardiološko društvo (HKD) osnovano je 1992. g, kao prva samostalna strukovna medicinska udruga u neovisnoj Hrvatskoj. Od početka je punopravna članica Europskoga kardiološkog društva i Svjetske kardiološke federacije. Okuplja više od 300 stručnjaka posvećenih kardiologiji, pretežito kardiologa, internista, kardiokirurga, pedijatrijskih kardiologa, kardijalnih anesteziologa, ali i specijalista nuklearne medicine, epidemiologa, javnozdravstvenih djelatnika i sl.

HKD ima kao glavni cilj skrb za zdravlje bolesti srca i krvnih žila hrvatskoga pučanstva, od prevencije do omogućavanja uvjeta za najsuvremeniju kardiološku dijagnostiku i terapiju koje bi trebale biti dostupne što većem broju bolesnika, ravnomjerno unutar Hrvatske. HKD skrbi i oko napretka kardiološke struke i znanosti u Hrvatskoj, te predstavlja hrvatsku kardiologiju u svijetu. Sukladno našoj sveukupnoj orijentaciji, HKD usko surađuje s Europskim kardiološkim društvom, preuzimajući, prevodeći i prilagođujući Europske smjernice za dijagnostiku i liječenje bolesti srca i krvnih žila. HKD nastoji i svakako bi trebalo postati nezaobilaznim čimbenikom pri donošenju svih bitnih planova i odluka na području kardiovaskularne medicine u Hrvatskoj, budući da okuplja sve relevantne stručnjake koji se u nas bave kardiologijom.

Mrežne stranice Hrvatskog kardiološkog društva

Pozdravljamo Vas na mrežnim stranicama Hrvatskog kardiološkog društva www.kardio.hr. Svakim korištenjem ovih mrežnih stranica slažete se sa dolje navedenim uvjetima korištenja, koji su obavezujući između www.kardio.hr i Vas. Hrvatsko kardiološko društvo može promijeniti ove uvjete korištenja bez prethodne obavijesti. Vi ćete uvijek biti u mogućnosti vidjeti najnoviju inačicu ovih uvjeta klikom na link na dnu početne stranice. Hrvatsko kardiološko društvo isključuje svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.kardio.hr

Naše informacije

Mrežne stranice HKD su besplatan i neovisan hrvatski informacijski servis iz područja kardiologije namijenjen informiranju članova HKD, liječnika, medicinskih sestara, studenata medicine i drugih profila zdravstvenih djelatnika. Na mrežnim stranicama HKD objavljuju se članci, izvješća, smjernice za dijagnostiku i liječenje kardioloških bolesti, obavijesti o planiranoj kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i reference. Sadržaji na mrežnim stranicama HKD namijenjeni su odraslim osobama koju su ovlašteni zdravstveni djelatnici. Iako objavljene sadržaje smatramo korisnim, smjesni smo činjenica da su objavljeni sadržaji informativni, te da ne mogu utjecati na kliničku prosudbu zdravstvenih djelatnika, poslužiti kao profesionalni savjet liječnika ili se koristiti u zamjenu za pregled ili savjete nadležnog liječnika. Za svaku primjenu lijekova ili drugih metoda liječenja potrebno se konzultirati sa nadležnim liječnikom, a u hitnim slučajevima potražiti skrb odogovorajaćih osoba u hitnoj medicinskoj službi. Iako je povezivanje mrežnih stranica HKD sa mrežnim stranicama drugih institucija ograničeno, HKD ne odgovara za sadržaj tih stranica. Informacije objavljene na mrežnim stranicama HKD su u cijelosti vlasništvo HKD. Dozvoljeno je pregledavanje stranica, preuzimanje pojedinih članaka na Vaše osobno ili ručno računalo za kasnije čitanje, te ispis kopije članka koja služi za osobne potrebe. Nije dozvoljena prodaja ili redistribucija informacija objavljenih na mrežnim stranicama HKD u papirnatoj ili elektronskoj formi ili korištenje u svrhu prodaje bez pismenog odobrenja HKD. Uz gore spomenuta ograničenja kopiranje cjelovitog članka objavljenog na mrežnim stranicama HKD je dozvoljeno uz navođenje izvora. Članci koji su objavljeni postaju vlasništvo HKD i mogu biti objavljeni na mrežnim stranicama HKD neograničeno dugo. Na mrežnim stranicama HKD nema reklamnih sadržaja.

HKD poštuje privatnost posjetioca svojih mrežnih stranica i prikupljat će podatke o identitetu osoba samo kada su usupljeni dragovoljno, a koristit ćemo ih povremeno za kontakt sa Vama. HKD neće prodavati ili na bilo koji način otuđiti Vaše osobne podatke bez Vašeg odobrenja. Web-poslužitelj ne prikuplja nikakve informacije po kojima je moguća identifikacija korisnika.